Novinky z dobrovolnického centra

Hospicová domácí péče

Protože jsme v sobotu 8. 3. v Chebu pořádali výše zmíněný seminář Školy sv. Anežky, museli jsme s lítostí odmítnout pozvání více našich dobrovolníků k účasti na konferenci nazvané Hospicová domácí péče. Vyslali jsme tam alespoň jednu naši spolupracovnici, paní Alenu Otípkovou, která se s námi podělila o své postřehy.

Čestní hosté konference, primátorka města JUDr. Veronika Vlková, krajský rada Jožo Lokajíček, ing. Bezchlebová a MUDr. Plachý po zahájení popřáli všem účastníkům hodně informací a pěkné zážitky z tohoto setkání.

Přednášky byly zajímavé a poučné, protože hovořili již zkušení provozovatelé domácí hospicové péče. Po každém bloku přednášek byla možná diskuse. Mě osobně zaujaly tři přednášky:

MUDr. Dvořáková z Hospice Čerčany v přednášce „Mobilní hospicová péče" přiblížila všem účastníkům konference problémy, ale i naplnění mobilní hospicové péče. Poukázala na největší problém, a to je zdlouhavé byrokratické vyřizování sociálních příspěvků. Často opustí rodinný příslušník zaměstnání, aby mohl ošetřovat umírajícího doma, a zůstane úplně bez finančních prostředků. Sociální příspěvky jsou vyřízeny většinou až po úmrtí nemocného. Hospicovou domácí péči dosud VZP nehradí.

Mgr. Karolina Reidlová nás uvedla do zajímavého tématu „Bazální stimulace u klientů v hospicové péči".

P. Ing. Aleš Opatrný z KTF UK Praha hovořil ve své přednášce na téma „Spirituální aspekty nemoci" o tom, jak nemoc a bolest omezuje člověka v dalším životě. Člověk až v tento moment začne vyhodnocovat svůj dosavadní život a poznávat sám sebe. Klade si např. tyto otázky: Kam jdu? S kým jdu? Jak obstojím? Které jistoty či nejistoty mi zůstávají? Co má v mém životě skutečnou cenu?

Alena Otípková

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.