Články s charitativní tématikou

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 v Chebu a okolí

Poděkávání za Tříkrálovou sbírku 2020

V pátek 3. 1. 2020 jsme se sešli s v 17:00 hodin ve farním sále s biskupem Františkem, několika farníky a partou malých koledníků převážně z Waldorfské školy Wlaštovka z Chebu a z řad skautů a skutek z Chebu a z Františkových Lázní na slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky. Po úvodním vyprávění biskupa Františka o jeho pestrých zkušenostech s koledováním v Plzni například v tříkrálové tramvaji, jsme si zopakovali pravidla „bezpečného koledování“. Pak jsme se vypravili se do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty s figurkami tří králů a dalšími postavičkami z Betléma, abychom si připomněli jejich putování, jaký mělo důvod, smysl a cíl, a po té jsme společně vyšli na náměstí, kde na zvoničce otec František požehnal koledníkům, sbírce i všem, na jejichž dveře zaklepáme.

Pak už jsme si jen vyzkoušeli u Špalíčku koledování na nečisto (fotodokumentaci z něj přinášíme vlevo J), abychom nováčkům ukázali, jak se to dělá, a rozešli se jako správní poslové na všechny strany, abychom zvěst o putování tří králů mohli předávat dál.

V sobotu se vypravilo do ulic Chebu, Františkových Lázní, Dolního Žandova, Třebeně a dalších obcí naší a františkolázeňské farnosti nejvíc koledníků. Některé skupinky koledovaly jen jeden den, některé se vypravují opakovaně tento týden až do neděle. Celkem máme letos 27 skupinek.

V sobotu se konala tradiční Tříkrálová polévka, kterou jsme opět uspořádali v zádveří chrámu sv. Mikuláše a kterou jsme dostali darem od pana místostarosty J. Černého a pana M. Černíka, jednatele firmy TEREA, kterým tímto chceme moc poděkovat. Přišel i pan starosta Jalovec se svým jablkovým závinem, takže kdo neochutnal, jak pan Jalovec dobře peče třeba při adventních trzích v muzeu, měl teď zase jedinečnou šanci. Děkuji Danielu Danyimu za přichystání zázemí pro polévku, Martinu Svatkovi za ozvučení a Iloně Villicusové a Zdence Nykodýmové za její vydávání. Také děkuji Aničce a Marušce Novákových, Janě Haklové a panu faráři za zpěv koled v zádveří chrámu. Jejich hudba a zpěv pomáhají předávat u stolů, kde se k polévce setkávají především naši potřební, zvěst, že se Kristus narodil a je tady přítomný úplně pro všechny.

Chci také moc poděkovat týmu, který se na faře po celý den staral v kuchyni o koledníky – Janě Krasové, Veronice Peťovské, Aničce Skoupé a Jaroslavě Haklové; týmu řidičů, kteří vozili koledníky nebo byli v pohotovosti – panu Hynku Papežovi, Hance Houdkové a Vlastě Černochové; a týmu v kanceláři – Martině Belasové a Janě Formánkové. Velké poděkování patří i Zdence Hulínské a Caffé 11, kteří nám opět zajistili na polévku pro koledníky na faru.

Letos se konala Tříkrálová sbírka v České republice i u nás v Chebu už po dvacáté a myslím, že je to na našem velkém týmu znát: každý už ví, co má dělat, dělá to dobře a také rád s ostatními, a to se i odráží na atmosféře, kterou potom přenášíme na koledníky. Těch máme letos celkem 72 a 23 vedoucích.

Velký dík patří Heleně Čverha, která dala v Dolním Žandově dohromady celkem 6 skupinek, což ještě nikdy, kam moje paměť sahá, nebylo, a také Tříkrálový koncert odpoledne v sobotu 4. ledna v kostele sv. Michaela Archanděla.

Děkujeme také Vám všem, kteří přispíváte do kasiček, a vyjadřujete tak svou svůj soucit s potřebnými i důvěru, že s Vašimi prostředky bude dobře naloženo.

Děkujeme i Vám všem, kteří se za nás modlíte. I to je důležitá služba, která pomáhá k tomu, že koledníci opakovaně vyjadřují vděčnost nejen za dary do kasičky, ale i za vlídná přijetí a milá setkání, která jsou pro ně povzbuzením se za rok bez ohledu na počasí, věk, únavu či nedostatek času zase přihlásit a jít koledovat.

Ještě asi nikdy nebylo poděkování ve Zpravodaji tak dlouhé jako letos, ale tím výčtem současných spolupracovníků (snad jsem na nikoho nezapomněla, protože nás kmitá kolem TS fakt hodně 😉 – vidíte, že dohromady je nás více než 100 dobrovolníků) chci vzdát tak i hold těm, kteří před dvaceti lety s Tříkrálovou sbírkou v Chebu začínali a postupně předávali své znalosti jak na to dál až k nám. Také to berte jako pozvání pro příští rok – budeme rádi za každého, kdo se přidá do týmu a pomůže. Jste vítáni. 😊

Přeji nám všem požehnaný rok 2020.

Eva Kolafová

Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 v Chebu a okolí

Dvacátý ročník Tříkrálové sbírky v Chebu a okolí, která se konala od 1. do 14. ledna 2020, vynesl dle předběžného počítání 200 874 Kč (přesně 195 451 Kč, 216 euro), což je o 7 232 Kč více než vloni.

Místní podíl, který je 65% z celkové vykoledované sumy (tj. 130 569 Kč), bude jako obvykle použit na podporu charitních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a bude rozdělen takto:

  • 40% (tj. 52 228 Kč) na služby Hospice Sv. Jiří o. p. s., který provozuje zdravotní službu domácí péče s hospicovou složkou a sociální službu odborného sociálního poradenství v paliativní péči rodinám, které se starají doma o své umírající
  • 35% (tj. 45 699 Kč) na služby starým, nemocným a sociálně potřebným v Chebu, které zprostředkovává Farní charita Cheb a na podporu dobrovolnictví na Chebsku skrze Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb.
  • 20% (tj. 26 114 Kč) na rozvoj služeb Diecézní charity Plzeň v Chebu, která poskytuje pomoc lidem bez domova v Noclehárně Betléma, v Azylovém domě Betlém a v Nízkoprahovém denním centru.
  • 5% (tj. 6 528 Kč) na podporu léčby a rehabilitace Nicolase Úbla, který má vlivem komplikací při porodu kombinované postižení.

Do Tříkrálové sbírky se letos zapojilo celkem 124 dobrovolníků - 83 koledníků, 27 vedoucích skupinek a 14 dobrovolníků v zázemí. Děkujeme Caffé 11 a Trinity Clubu Cheb, kteří nám věnovali výbornou bramboračku na sobotu 4. 1., kdy byla tradiční Tříkrálová polévka pro veřejnost v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, a děkujeme všem dobrovolníkům a koledníkům, kteří ji oživili svým zpěvem.

Všem dárcům i spolupracovníkům Tříkrálové sbírky ze srdce děkujeme a přejeme hodně Božího požehnání do celého roku.

Ing. Eva Kolafová,
Farní charita Cheb
tel. 731 619 729
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.