Svépomocná skupina Sasanka

Seznam článků

Dlouhodobá vize

Pozn.: Z této dlouhodobé vize se uskutečnila jen její malá část spočívající ve scházení podpůrné svépomocné skupiny ve výše popsaném duchu. Některé z prvků, ke kterým níže rozvedený "sen" původně směřoval, jsou do určité míry zajišťovány skrze služby Stacionáře Mája. Onen původní "sen" zde však necháváme v nezměněné podobě - z archivních důvodů, ale třeba i pro inspiraci...

Dovolte nám trochu snít: Jsme si vědomi, že v dnešní společnosti je často náročné zajistit finance pro životně důležité sociální a zdravotní služby. Jsme si vědomi, že při dnešním vytížení mnohých ochotných a schopných lidí je náročné takovéto služby personálně zajistit. Jsme si vědomi toho, že při dnešním nastavení podmínek pro neziskové a církevní organizace je často náročné najít vhodnou organizační strukturu pro sociálně-zdravotní služby. Avšak i přesto, dovolte nám přeci jen trochu snít. Velké věci se často rodí z velkých snů. Ne třeba ihned, často po období dlouhého zrání, avšak když se pak už narodí, jsou tímto počátečním snem neseny dalšími obdobími pochybností.

nemo_marlin.jpgSny našich dětí: Víme, že i naše děti sní. Sní o naší náruči, která je obejme. Sní o našem rozesmátém obličeji, který na ně nežvatlá, ale radostně se zasměje. Sní o našich vypracovaných svalech, které umožní zapřáhnout je za kolo a nechat kolem svištět čerstvý vítr a ubíhat krajinu. Možná sní o koňském hřbetu, který by je pohupoval a dával jejich zažívání zakusit něco jako mořské vlny. Sní o naší trpělivosti, se kterou by se s námi naučily konečně nějak pro nás srozumitelně vyjádřit, co vlastně cítí a o čem přemýšlejí. Možná sní o psím mazlíčkovi, který by jim zprostředkoval dotyk něžnosti a živou hravost. Sní o lidech kolem sebe, kteří by se konečně přestali rozpačitě odvracet na druhou stranu, když je uvidí, protože nevědí, jak s nimi komunikovat.

nemo_dory_zralok.jpgDospělácké hranice: My se často snažíme tyto a mnohé další jejich sny naplňovat, ale znovu a znovu narážíme na své vlastní hranice. Na hranice partnera. Na hranice širší rodiny. Na hranice této společnosti. Na hranice našich peněženek či účtů. Jsme z toho všeho vyčerpaní a přestáváme nejen snít sny našich dětí, ale možná sníme o tom, jaké by to bylo bez nich. Děti pro nás přestávají být radostí, stávají se problémem. Zátěží. Otázkou. Co potom? Kudy vede cesta? Je tu ještě někdo, komu to není jedno? Je tu někdo, kdo by nám pomohl začít znovu snít a žít? Je tu aspoň někdo, kdo prožívá něco podobného a kdo by nám mohl třeba jen s pochopením naslouchat?

nemo.jpgSnít spolu s dětmi: Ano, jsme si jisti, že takových lidí je zde dost. Rádi bychom je zkusili dát dohromady. Při vší naší vlastní omezenosti jsme tenhle sen o snění s našimi dětmi společně nevzdali. A jsme přesvědčeni, že si v tom můžeme vzájemně pomoci. Jsme přesvědčeni, že bude-li sen dostatečně silný, najdeme lidi, seženeme peníze, pronajmeme si prostory. K čemu?

rejnok.jpgSen o chebské Sasance: Podobně jako to malé rybí mládě Nemo sníme o takové velké sasance na malém korálovém útesu, kde pravidelně víří voda občerstvujícího smíchu. Kde jsou lidé, kteří jako onen velký rejnok, kteří naše děti dovezou či donesou do sasankového háje denního centra, když my sami to nezvládneme. Kde naše děti najdou trpělivou průvodkyni Dory, ať už jako paní učitelku nebo rehabilitační sestřičku. Kam docházejí studenti a s našimi dětmi si hrají, zpívají, dovádějí, zatímco my nakupujeme. Kde je možné dovádět v mořských vlnách v podobě ohromné nafukovací matrace. Kde je ke slyšení množství zajímavých zvuků, k vidění spousta pestrých barev a světélek, ke hmatání čerstvý zemitý jíl a k čichání intenzivní občerstvující vůně. Sníme o klidném zálivu, kde nevládne útrpný soucit, ale pravé porozumění – srdce bezelstně otevřené, a tak také zasažené bolestí druhého. Sníme o domě, ze kterého se lze s doprovodem bezpečně vydat na průzkumné výpravy do velkého oceánu. Sníme o partě rodičů a spolupracovníků, která by spolu občas prožila sobotu, víkend či dokonce dovolenou. Sníme o prostředí, kde by se otcové i mámy učili vydat se na často dalekou cestu za svými někdy tak vzdálenými dětmi. Sníme o lidech, kteří by někdy také místo našich dětí pohladili nás a řekli: „Nevzdávej to!“ A i nás postrčili do hluboké vody…

Sníme o něčem možná třeba trochu podobném chodovské Mateřídoušce, českobudějovickému Klíčku nebo plzeňskému Človíčkovi.

dory_nemo_koral.jpgChcete snít s námi?

Přijďte na setkání svépomocné skupiny SASANKA, každý poslední pátek v měsíci od 10:00 do 11:30 v chebském Farním domě, Kostelní nám. 15. Pro případné změny sledujte Farní kalendář. Ozvěte se, i kdyby vám navržený čas setkávání nevyhovoval. Můžeme se pak pokusit přizpůsobit se vašemi možnostem.

Kontakty: Eliška Tumidalská nebo Eva Kolafová

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.