Aktuality a novinky ze života farnosti

"Pane, nauč nás modlit se!"

Seznam článků

Modlící se kostelŠkola modlitby
První stupeň

26. října - 29. listopadu 2008
v Chebu a Dolním Žandově

"Ano, nejdražší bratři a sestry, naše křesťanská společenství se musí stát autentickými 'školami' modlitby, v nichž se setkání s Kristem nevyjadřuje pouze jako prosba o pomoc, ale též jako díkůvzdání, chvála, klanění, kontemplace, naslouchání, citové vzplanutí, až k opravdové 'zamilovanosti'."

"Je to intenzivní modlitba, která však člověku nebrání v plném nasazení ve světě: otevírá srdce Boží lásce, otevírá je také lásce bratrské a uschopňuje ke spoluvytváření dějin podle Božího záměru."

Jan Pavel II.: Novo millennio ineunte čl. 33

Kdokoli by se, spolu s dalšími farníky a farnicemi, rád podílel na naplňování této vize minulého papeže a kdokoli by se tak při nedělním slavení eucharistie, v malých skupinách i o samotě chtěl učit právě takové modlitbě, o které papež mluví, je srdečně zván ke vstupu na pětitýdenní „první stupeň" školy modlitby, který v naší farnosti bude probíhat od konce října do konce listopadu.

Podklad ke stažení: "Pane, nauč nás modlit se!" Škola modlitby I. pdf

Ke vstupu do "školy modlitby" je vhodné se připravit četbou brožury o lectio divina, kterou najdete ke stažení ZDE, a jeho praktikováním.

Podrobnosti se dozvíte dále v článku.

Cíl a smysl školy modlitby

Cílem „Školy modlitby", která v naší farnosti bude probíhat od konce října do konce listopadu, je ve světle Božího slova a svědectví tradice uprostřed „studijní" (či spíše modlitební) skupiny vést „studenty" k hlubší osobní modlitbě k Otci v Ježíšově jménu a v síle Božího Ducha. Všichni jsme ve křtu dostali Ducha svatého a skrze něj i schopnost modlit se. Naše „škola" by proto ráda každému pomohla, aby prožíval celé bohatství tohoto daru modlitby, tohoto "živého a osobního vztahu k živému a pravému Bohu" (Katechismus katolické církve čl. 2558).

Průběh a témata školy modlitby

„Zápis" se koná v neděli 26. října, v pondělí 27. října a ve středu 29. října v níže uvedených místech a časech. Následující „nultý" týden školy má posloužit k upevnění rozhodnutí vstoupit do „školy Kristovy" a k připomenutí základních témat radostné zvěsti. „První stupeň" školy (1. - 4. týden) poté čerpá především z biblických pramenů modlitby: Po výpravě mezi hlavní modlitebníky Starého zákona (1. týden) budeme dále sledovat modlitbu samotného Ježíše (2. týden), naslouchat jeho učení o modlitbě (3. týden) a zkoumat modlitbu v prvotní církvi (4. týden), to vše velmi osobním způsobem snažícím se oslovit jak rozum, tak srdce, tak i obohatit naši životní praxi. Celý „první stupeň" školy bude zakončen slavnostní „promocí", večerní eucharistickou bohoslužbou na závěr celodenní adventní rekolekce, konané v sobotu 29. 11. 2008.

Vyučovací hodiny a vyučující

Škola bude pro každého otevřena dvakrát týdně (přednáška + skupina). Hlavní „přednášku" uvádějící do tématu týdne absolvujete vždy při některé z nedělních bohoslužeb v naší farnosti v rámci kázání. Na to navazuje vaše každodenní 20 až 30 minutová osobní příprava. Lektoři Petr Hruška a Petr Bauchner vám budou dle domluvy k dispozici pro osobní konzultace. A podle vašich možností si můžete vybrat z pěti „studijních skupin", jejichž každotýdenní návštěva vám pomůže probírané téma strávit ve společné modlitbě a v diskusi s lektorem i s dalšími studenty:

  • neděle od 9:30 do 10:30 ve farním sále v Chebu (mezi ranní a polední mší)
  • neděle od 19:00 do 20:00 ve farním sále v Chebu (navazuje na večerní mši)
  • pondělí od 16:00 do 17:30 na faře v Dolním Žandově (žandovská)
  • středa od 10:00 do 11:30 ve farním sále v Chebu (vhodná pro seniory)
  • středa od 19:00 do 21:00 ve farním sále v Chebu (s delší společnou modlitbou)

Studijní pomůcky a podněty

Na jednotlivá setkání "studijní skupiny" je vhodné si přinést vlastní bibli, poznámkový blok a tužku. Pro osobní přípravu během týdne každý z účastníků bude mít k dispozici sešitek ( pdf Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby ) shrnující téma týdne a rozvíjející toto téma v denní četbě a rozjímání Písma ("denní tichá chvíle"). Jako doplňkovou četbu je vhodné dále používat Katechismus katolické církve (pro druhý stupeň školy pak také knihu od Bratra Guiga: Scala paradisi).

Ke vstupu do "školy modlitby" je vhodné se připravit např. četbou článku o Lectio Divina, který najdete ZDE, a jeho praktikováním.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.