Aktuality a novinky ze života farnosti

Pět R pro dobu ROZVOLŇOVÁNÍ

ROUŠKY, ROZESTUPY a RUCE, a to s ROZUMEM a RADOSTÍ!

RRRRR

Více na www.koronavirus.farnostcheb.cz

Před chvilkou ve sprše po ranní rozcvičce, když jsem se už těšil na to, že si zalezu do kapličky ke své ranní tiché chvilce, mi přišlo na mysl těchto "Pět R" pro současné období rozvolňování ochranných opatření proti šíření koronaviru.

Od jisté doby se mi totiž honí hlavou pár konkrétních zkušeností s tím, že někteří lidé (z pochopitelných důvodů) nevnímají text delší, než jednu větu o pěti slovech. Jak ale vysvětlit těm, co si myslí, že když se už smí tam či onam, když už otevřeli to či ono, že "už je to za námi", že to ještě za námi zdaleka není až že právě teď je třeba dát mnohem větší důraz na osobní zodpovědnost a ohleduplnost vůči ostatním? A jak vysvětlit těm, kteří jsou naopak velmi svázáni bezpečnostními předpisy a zastřelili by každého, koho na 100 metrů v lese vidí běžet bez roušky? A jak povzbudit ty, kteří sice toto všechno dodržují a berou s rozumem, ale nějak jsou z toho už vnitřně vyčerpaní a znechucení? A jak toto všechno udělat tak, aby z toho nebyl můj obvyklý elaborát ve Slovu faráře na tři stránky? To se mi zdálo jako nadlidský úkol. A hle, stačila jedna sprcha a je to tady! :-D Možná ještě ve druhé verzi pro ty, kteří potřebují začít pozitivně:

S RADOSTÍ a ROZUMEM: ROUŠKY, ROZESTUPY a RUCE

Vždyť "radost z Hospodina bude vaší silou", hlásali už staří Ezedráš a Nehemiáš v době zničení prvního chrámu (srov. Neh 8,10). A "radujte se a jásejte", hlásal Ježíš doprostřed lidské chudoby, bezbrannosti, pláče, hladu po spravedlnosti a pronásledování (srov. Mt 5,12). A Pavel nás v "časech zlých" vyzývá k tomu, abychom "nebyli nerozumní", ale abychom "rozuměli tomu, co je Pánova vůle". A tentýž také říká, že je "nutné podřizovat se" nejen kvůli nařízení zvenčí, ale také "kvůli vlastnímu svědomí" (srov. Řím 13,5), abychom neohrozili druhé, nebyli jim kamenem úrazu, či dokonce přenašeči nákazy. Ale to už koukám, že mám nakročeno ke svým třem stránkám. Jen jsem teď měl na mysli ty z vás, co všechno potřebujete mít opepřené veršíky z Bible. ;-)

Tak možná ještě jednou a normálněji:

Prosím vás, když už si dnes můžete dovolit věci, které jste ještě včera nemohli (třeba si domluvit bohoslužbu či zajít v partě deseti lidí brouzdat veřejný prostor), o to důsledněji noste ROUŠKY, o to přesněji dodržujte ROZESTUPY a o to pečlivěji si myjte RUCE. To všechno ovšem ROZUMEM, který vám napoví, kdy a jak jsou tato opatření opravdu projevem ochrany sebe i druhých a výrazem ohleduplnosti, ale také s RADOSTÍ z Hospodina, který nás stále nese ve svých dlaních, a s humorem a nadhledem, který nás uchrání od nekonečných dohadů, co je vlastně teď na místě.

No prostě a ještě jednou, neb opakování je matka moudrosti:

ROUŠKY, ROZESTUPY a RUCE, a to s ROZUMEM a RADOSTÍ!

PS: Teď jsem navýsost spokojený - stručně a jasně (aby to vůbec někdo čet) a zároveň s aspoň nějakou tou omáčkou kolem (abych si nepřipadal jak Marek Prchal). ;-) A teď konečně honem do toho ticha...

Více na www.koronavirus.farnostcheb.cz

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.