Aktuality a novinky ze života farnosti

Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

Infostránka chebské farnosti k probíhající pandemii: 
koronavirus.farnostcheb.cz; aktuality na FCB farnosti

Poslední aktualizace: 22. květen 2020

Dále v článku pod infoletákem najdete konkrétní opatření v naší farnosti.

Aktuality (16. 5.) MZ ČR 1212

 • Finanční podpora farnosti a finanční solidarita: Na službu naší farnosti je možno přispět převodem na účet farnosti č. 781 704 309 / 0800. Pokud byste chtěli přispět do fondu "Hroznatova mísa" určeného na podporu farníků v nouzi, připište do zprávy pro příjemce: HROZNATOVA MÍSA. Pokud byste chtěli být spíše solidární s potřebnými v celostátním či celosvětovém měřítku, můžete přispět na sbírku Na vlně pomoci proti bezmoci, případně na Misijní fond solidarity KORONA.

Stav nouze leták 04

Infoleták ke stažení ve formátu PDF

 

ZODPOVĚDNOST - DŮVĚRA - NADĚJE - PROPOJENÍ
Chebská farnost v rozptýlení (verze z 22. 5. 2020)

Sestry a bratři z naší chebské farnosti!

Obracíme se na vás v této závažné situaci, kterou jsme si asi nikdo z nás ještě před pár dny nedovedli představit či připustit. Jak napsal náš biskup Tomáš ve svém úterním prohlášení, "svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň sdůvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází".

Abychom si mohli vzájemně pomoci v pokoji, ale s rozhodností čelit této nesnadné situaci a soustředili se na to podstatné, setkání s živým Kristem a službě svým bližním, zvláště těm nejslabším, vydáváme pro chebskou farnost ve spolupráci s farní charitou, v návaznosti na výše prezentované slovo biskupa Tomáše (12. 3.) a slovo českých a moravských biskupů (16. 3.) níže uvedená doporučení a opatření. Cílem těchto opatření není zbytečně panikařit, ale respektovat vážnost situace, racionálními kroky chránit nejslabší a pokusit se zpomalit průběh nákazy (což je zásadní pro funkčnost zdravotnických zařízení, aby mohla zachraňovat životy těch, u nichž nemoc bude mít těžký průběh). Z šíršího pohledu společné cesty víry se pak na situaci dívá biskup Tomáš ve svém mimořádném pastýřském listu (22. 3.) a sám nabízí telefonickou pomoc lidem v nouzi. Nově je pak v níže připojených pokynech zohledněno i postupné uvolňování vládních opatření, z pohledu naší farnosti komentovaná v aktuálních Slovech faráře pro farnost v rozptýlení.  

 • BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ: Po dobu první fáze nouzového stavu se ve farnosti, stejně jako na území celé plzeňské diecéze, nekonaly žádné veřejné bohoslužby ani jakákoli jiná veřejná duchovní, vzdělávací či společenská setkání (s výjimkou pohřbů). Možnosti po 24. 4. 2020 jsou stručně shrnuty na bohosluzby.farnostcheb.cz a podrobně vysvětleny ve Slovu faráře 07 na 3. týden velikonoční (ve farnosti se prozatím stále nekonají žádné veřejné bohoslužby, jsou ale nabídnuty různé možnosti slavení eucharistie pro malé skupiny a slavení svátosti smíření a přijetí svatého přijímání pro jednotlivce). EDIT 22. 5.: Od Slavnosti Seslání Ducha svatého (31. 5.) jsou ve farnosti obnovené nedělní bohoslužby (viz aktuální Slova faráře pro farnost v rozptýlení). 
 • SLAVENÍ DNE PÁNĚ: I když si zrovna nedomluvíte neveřejnou bohoslužbu u vás doma, den Páně, neděli, je vhodné slavit v kruhu rodiny: četbou Božího slova a rozhovorem nad ním (viz výše zmíněné pomůcky, dále pak např. liturgické texty na vira.cz či podněty pro děti na deti.vira.cz nebo www.kanan.cz), společnou modlitbou a výpravou do přírody. Za celou farnost je stále slavena neveřejná bohoslužba každou neděli v 10:00. Z této bohoslužby je přenášen online videopřenos a uchováván záznam (obojí přístupné na online.farnostcheb.cz, kde také najdete podněty k aktivní účasti na této bohoslužbě); budou z ní také k dispozici záznamy kázání (na kazani.farnostcheb.czSoundCloudSpotify či Apple Podcasts).
 • NÁKUPOVÉ SLUŽBY EDIT 1. 5. - TYTO NÁKUPNÍ SLUŽBY JSOU OD 1. 5. ZRUŠENÉ: Seniorům je navíc k dispozici potravinová linka Města Chebu (tel. 770 184 472), na které lze každý den mezi 8. a 14. hodinou objednat dovoz základních potravin či léků pro osamělé seniory (služba je zdarma a je určena seniorům od 75 let výše, kteří žijí osaměle nebo ve společné domácnosti jen s jinými osobami, které pobírají starobní důchod; rozvoz úterý a pátek) - viz také letáček přiložený níže. Navíc je v Chebu k dispozici i nákupová služba dobrovolníků (Markéta Rejmanová, tel. 723 630 170, Aneta Wunderlichová, tel. 721 069 229), kteří jsou ochotní seniorům nad 65 let zajet na nákup, do banky, na poštu apod. (objednání také pondělí až pátek od 8 do 14 hod. na uvedených číslech, rozvoz středa a pátek). 
 • DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE: Na základě Bezpečnostní rady státu a Krajské hygienické stanice byl ve všech zařízeních zdravotní a sociální péče vyhlášen zákaz návštěv, což se tedy týká i chebské nemocnice, v LDN Amica a v domovů pro senioryna Skalce ana Spáleništi (v Amice umožnili videohovory s rodinnými příslušníky). Aktuální platnost zákazu sledujte na uvedených odkazech (celostátně by snad mělo dojít k uvolnění zákazu návštěv od 25. května). Pokud v těchto zařízeních máte někoho blízkého, případně víte, že je tam někdo z farnosti, zůstaťte s nimi alespoň v častějším telefonickém kontaktu, případně nám dejte vědět, abychom se pokusili u nich v urgentních situacích zařídit návštěvu faráře či nemocničního kaplana
 • RODINY A DĚTI: V případě, že v některých rodinách se školními dětmi nastane problém s jejich hlídáním či s programem pro ně, obraťte se na naše dobrovolnické centrum (Eva Kolafová, tel. 731 619 729), které se může pokusit vám zprostředkovat nějakého dobrovolníka, např. z řad studentů (lidé k této službě ochotní se také mohou Evě hlásit). Není vhodné, aby vnoučata hlídali starší prarodiče apod., protože děti mohou být nositeli nákazy i bez jakýchkoli příznaků a mohly by tak ohrozit ty, kteří jsou vůči nákaze a jejím důsledkům nejcitlivější. Podněty pro slavení nedělní bohoslužby s dětmi a pro další rodinné aktivity najdete na online.farnostcheb.cz. Krizové kontakty viz níže.
 • SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ: Je velmi pravděpodobné, že zdravotní krize kolem koronaviru se bude postupně rozšiřovat i do oblasti ekonomiky (zavírání firem, propouštění zaměstnanců), a tudíž i do oblasti sociálního zabezpečení (výpadky příjmů). Vyzýváme farníky, aby na tento rozměr krize také pamatovali, maximálně omezili své výdaje na nezbytně nutné a v případě, že by jim už nyní hrozila nějaká dluhová past, aby celou situaci včas konzultovali s odborníky. Můžete se ozvat na číslo naší farní charity (731 619 729), pokusili bychom nějakou konzultaci či pomoc zprostředkovat, případně bychom hledali možnosti solidární výpomoci uvnitř farnosti (Tříkrálová sbírka, Hroznatova mísa). Krizové kontakty viz níže.
 • DÁRCI A SPONZOŘI: Pokud by chtěl někdo naopak někdo chtěl na výše uvedené účely přispět, může kontaktovat naši farní charitu (za účelem příspěvku do Hroznatovy mísyfondu sociální výpomoci uvnitř farnosti), nebo může přispět na celostátní sbírku organizovanou za tímto účelem Charitou ČR Na vlně pomoci proti bezmoci, případně na celosvětový Misijní fond solidarity KORONA zřízený Papežskými misijními díly. 
 • KONTAKTY: V případě chřipkových příznaků a teploty 38°a více kontaktujte ihned telefonicky svého praktického lékaře, v případech neistoty volejte speciální infolinku MZ ČR 1212. Tísňové linky (112 či 155) volejte jen při závažném ohrožení. Můžete se samozřejmě také s čímkoli ozvat i faráři (tel. 608 656 557) či farní charitě (tel. 731 619 729), pokusíme se vám poradit, zprostředkovat pomoc ci sami pomoci. Biskupství plzeňské nabízí telefonní linku pro duchovní rozhovory zajišťovanou obláty z Plas (tel. 730 543 373) a biskupskou krizovou linku (tel. 733 147 777, na příjmu je zde osobně biskup Tomáš, který má za sebou nejen biskupské svěcení, ale i psychoterapeutický výcvik a bude k dispozici od pondělí do soboty od 11 do 13 hodin). K dispozici je také spolupracovnice plzeňského biskupství, psychoterapeutka Marie Kutilová (tel. 606 710 631). Několik krizových linek různého zaměření také provozuje či zprostředkovává Diecézní charita Plzeň (např. Sociální poradna Cheb, tel. 731 433 090, poradenství pro rodiče na tel. 733 522 339, ostatní přehledně ZDE). 

A co lze dělat jinak? Pro odůvodnění klikněte SEM
(viz také Zvládneme to / Spolu proti koronaviru)

ROUŠKY, ROZESTUPY, RUCE s ROZUMEM a RADOSTÍ! (klikni)

 • Rouškyomezit kontakty s druhými lidmi mimo váš domov, které nejsou zapotřebí k běžnému fungování vás samotných či rodiny (viz postupný plán uvolňování opatření daných vládou); osobám starším 70 let se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;
 • zvláště se vyhýbat obchodům, kinům, divadlům a dalším místům s velkým počtem lidí;
 • omezit rodinné návštěvy a vyhnout se na čas setkání se skupinami přátel (objevte kouzlo nových technologií); 
 • častěji a pečlivěji než kdy jindy si mýt ruce, nejlépe tekutým mýdlem pod tekoucí vodou, případně doplnit (v nouzi nahradit) desinfekčními prostředky (návod např. ZDE, či v .PDF); s neumytýma rukama si nesahat na oči, nos ani ústa;
 • pokud je to možné platit kartou (místo hotovosti);
 • dbát na běžnou hygienu, nedotýkat se holýma rukama klik, pravidelně dezinfikovat povrchy (např. kuchyňské linky a pracovní desky);
 • kašlat či kýchat do papírového kapesníku, který pak vyhodíte, v nouzi do rukávu (ne do ruky); pak si i tak co nejdříve umyjte ruce;
 • nepodávat si s nikým ruku (vyměňte to za milý úsměv, zamávání, dobré slovo...);
 • vyhýbat se veřejné dopravě, pokud je to možné;
 • projevovat zájem o své bližní a lidi v nouzi a být jim nablízku, ale pokud možno na čas omezit třeba i návštěvy příbuzných a tuto potřebnou blízkost si vyjadřovat telefonáty či kontakty přes další komunikační prostředky.

Protože "i když neradi vzpomínáme na nešťastné události, mohli by aspoň někteří vzpomenout na velké povodně tohoto století. Najednou bylo nabouráno skoro všechno, a lidé to zvládli. A hlavně – v mnohých se probudila do té doby nepoznaná dobrota, solidarita a obětavost" (Aleš Opatrný).

A právě za toto vám chceme poděkovat i my, vždyť už teď se s takovýmito postoji u mnohých z vás setkáváme a věříme, že budou i nadále přítomné. A budeme tak společně, slovy biskupa Tomáše, opravdu "lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé". 

S důvěrou nás všechny svěřujeme Kristu,
který se k nám za každé situace přimlouvá svým každodenním:

Nebojte se, já jsem s vámi!

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb
tel. 608 656 557

Eva Kolafová
Farní charita Cheb
tel. 731 619 729

Opatření fara Cedule

Slova faráře pro farnost v nouz k dispozici ZDE

Klíčové texty a zdroje:

 • eRouška: erouska.cz (nástroj chytré karantény)
 • Urbi et orbi papeže Františka 27. 3.: VIDEO - TEXT

Možnosti sledování bohoslužeb v médiích a podpora domácích setkání:

 • Přehled internetových přenosů bohoslužeb: mseonline.cz

Další související texty:

Aktuální zprávy z farnosti a jejích středisek:

Karanténa cíle

 Informace pro veřejnost - koronavirus

Koronavirus Informace pro občany

ZMĚNA - MÍSTO 112 POUŽÍVEJTE INFOLINKU 1212

PIT covid1

PIT covid2

PIT covid3

Koronavirus Informace

Pandemie koronaviru a úzkost

Deník N

Nebojte se

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.