Aktuality a novinky ze života farnosti

Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou

Uvedení do kontemplace podle Laudato si' papeže Františka

Seminář pro postní a velikonoční dobu 2020

Každou neděli v 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu

kontemplace.farnostcheb.cz

Sešitek s písemnými podklady: LAUDATO SI'... (každotýdenní aktualizace)

Kázání, katecheze, podklady: kazani.farnostcheb.cz (každotýdenní akualizace)

Kázání a katecheze (podcasty): SoundCloudSpotify / Apple

Křížová cesta se sv. Janem Pavlem II. Na cestě ekologického obrácení

Velikonoce s Laudato si': www.velikonoce.farnostcheb.cz

Kontemplace Laudato si 2020 00
Obrázek na tiulní straně semináře převzat z knihy Roberto Benotti: Laudato si'...

GCCM graf

Další podněty ke studiu encykliky Laudato si' viz www.laudatosi.farnostcheb.cz

Seminární diář

Postní doba: Kontemplativní cesta pouští dnešního stvoření

Velikonoční triduum: Prázdnota po prázdnotě volá

Veliknončí program: www.velikonoce.farnostcheb.cz

Velikonoční doba: Kontemplativní ekologická spiritualita

2. neděle velikonoční: Ekologická rovnováha skrze kontemplaci (19. 4. 2020)

3. neděle velikonoční: Kontemplativně-komunitní ekologická konverze (26. 4. 2020)

4. neděle velikonoční: Prorocký a kontemplativní životní styl (3. 5. 2020)

5. neděle velikonoční: Mystický rozměr kontemplace (10. 5. 2020)

6. neděle velikonoční: Osvojování si kontemplativního postoje (17. 5. 2020)

Laudato si‘ týden (16. – 24. 5. 2020) www.laudatosiweek.org

7. neděle velikonoční: Kontemplativní tanec Trojice (24. 5. 2020)

5. výročí vydání encykliky Laudato si! (24. května 2015) 

Slavnost Seslání Ducha svatého: „Hle – všechno tvořím nové!“ (31. 5. 2020)

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.