Aktuality a novinky ze života farnosti

Ekumenická bohoslužba 10. 1. 2020 v Chebu

Na posledním setkání našeho volného sdružení představitelů křesťanských církví v Chebu a okolí Ekumena jsme se dohodli, že letos tradiční lednovou ekumenickou bohoslužbu společně prožijeme v rámci Aliančního týdne modliteb, který se koná od 5. do 12. ledna 2020.

Po celý Alianční týden jsou všichni křesťané zváni ke každodenním u modlitebnímu setkání v modlitebně 1. sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu, v Libušině ulici č. 4 (nad divadlem, viz Mapy.cz). Zahajovací a závěrečné setkání o nedělích (5. 1. a 12. 1. od 16 hod.) se konají ve velkém sále, ostatní setkání od pondělka do soboty (6. až 11. 1. vždy od 18 hod.) se konají v malém sále v prvním patře (vchod z levé části budovy).

Ke společné ekumenické bohoslužbě, při které budeme sdílet radost z konkrétních požehnání každé ze zúčastněných církví a vyprošovat si posilu pro život a službu každé z těchto církví v nastávajícím roce, se v rámci tohoto programu sejdeme v pátek 10. ledna 2020 od 18 do 19 hod. na výše uvedeném místě.

ATM 2020 plakat

Téma letošního Aliančního týdne, Porada o nápravě je inspirováno nedokončeným dílem Jana Amose Komenského "Obecná porada o nápravě věcí lidských". Zde najdete podrobnější uvedení do tématu od Jiřího Ungera z České evangelikální aliance. Kromě jiného zde píše:

Co všechno obnáší pojem věci lidské? Kdo jsme? Co nás dělá lidmi? Komenský vyslovuje tři oblasti: vzdělání, náboženství, politiku. Pod těmito obecnými tématy se ale skrývá množství konkrétních lidských kapacit, které jsou i osnovou modlitebního průvodce (ke stažení). Ve spisu Unum necessarium (Jedno potřebné), který je jakousi Komenského závětí, píše tuto větu: „Vzdávám díky svému Bohu, který chtěl, abych byl po celý svůj život mužem touhy. A i když dopustil, abych upadl do rozličných labyrintů, přece mne z mnohých zase vyvedl.“ I my můžeme mít pocit, že jsme uprostřed nejrůznějších labyrintů osobních i společenských, z nichž nevidíme jasná východiska, ale zůstaneme-li, podle vzoru Komenského, lidmi touhy – po Bohu a dobru, není snaha o nápravu marná. Kéž jsou vaše společné modlitby požehnaným časem před Boží tváří.

K tomuto přání se přidávám i já a všechny moc zvu ke společným modlitbám i k účasti na celém Aliančním týdnu modliteb a především na páteční bohoslužbě.

Petr Hruška
farář

Témata jednotlivých dní Aliančního týdne modliteb 2020 (brožura ka stažení):

05. 01. 2020: Vláda, politika, věci veřejné (Řím 7,14; Žalm 85)

06. 01. 2020: Jazyk, řeč, média (Př 2,12-22; Jan 1,1-14; Ef 4,25)

07. 01. 2020: Podnikavost a byznys (Mt 11,28-29; 1 Kor 10,31 a 12,4-7)

08. 01. 2020: Víra, spiritualita a náboženství (Mt 5,13-16; Řím 12,1-2; Kol 3,-1-13)

09. 01. 2020: Vzdělání (Lk 2,41-52)

10. 01. 2020: Kultura, krása, umění (Kaz 3,11; Žalm 19,2; Žalm 148; Mt 13,45-46)

11. 01. 2020: Rodina (Kaz 4,8-12; Ef 5,21-33)

12. 01. 2020: Církev (Žalm 133; Jan 17,22-23)

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.