Aktuality a novinky ze života farnosti

Modlitba zamilované duše

 

Pane Bože, můj Milovaný!


Jan od KřížeVzpomínáš-li dosud na mé hříchy a nehodláš proto udělat, oč Tě prosím, nalož s nimi, můj Bože, podle Své Vůle, což je to, co nejvíc chci, a projev mi tak Svou Laskavost a Milosrdenství a budeš i v nich poznán.


A jestliže čekáš na mé skutky, abys na jejich podkladě vyhověl mé prosbě, poskytni mi je Ty a vykonej je ve mně, i ty strasti, jaké bys chtěl přijmout, a staniž se.


A jestliže na mé skutky nečekáš, na co čekáš, Nejmilostivější Pane můj? Proč otálíš?


Neboť nebude-li nakonec to, oč Tě Jménem Tvého Syna žádám, Milost a Milosrdenství, vezmi si můj groš, když ho chceš, a dej mi toto bohatství, vždyť Ty také je pro mě chceš.


Kdo se bude moci zbavit nízkých způsobů a životních podmínek, jestliže ho Ty nepozvedneš k sobě v Čistotě Lásky, Bože můj? Jak se k Tobě pozvedne člověk zplozený a vyrostlý v nízkostech, jestliže ho nepozvedneš Ty, Pane, Rukou, kterou jsi ho stvořil?


Nevezmeš mi, Bože můj, cos mi už jednou dal ve Svém Jediném Synu Ježíši Kristu, v němž jsi mi dal všechno, co chci; proto se budu těšit, že mě nenecháš dlouho čekat.


Na co ještě čekáš, když ve svém srdci můžeš milovat Boha hned teď?


Moje jsou Nebesa a má je země; moji jsou lidé a moji jsou hříšníci; andělé jsou moji a Matka Boží a všechny věci jsou moje, i Sám Bůh je můj a pro mne, protože Kristus je můj a celý pro mne. Co tedy žádáš a hledáš, duše má? Tohle všechno je tvoje a všechno je to pro tebe.


Nezabývej se maličkostmi ani nedbej na drobty, které padají se stolu tvého Otce.


Vyjdi ven a raduj se ve své Slávě; skryj se v ní a těš se z ní a splní se tužby tvého srdce.

Svatý Jan od Kříže (1542 - 1591)
Výroky o světle a lásce No. 206

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.