Aktuality a novinky ze života farnosti

Žít Laudato si' Cheb - Rok Laudato si'

Žít Laudato si Cheb

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Rok Laudato si' 24. 5. 2020 až 24. 5. 2021

Papež František 24. 5. 2020: "Dnes je také páté výročí vydání encykliky Laudato si, kterou jsem se snažil upozornit na »volání Země a chudých«. Díky iniciativě Úřadu pro integrální lidský rozvoj vyústí »Týden Laudato si´«, který dnes končí, ve zvláštní »Rok Laudato si´«, který začíná dnes a potrvá do 24. května příštího roku. Zvu všechny lidi dobré vůle, aby přijali za svou péči o náš společný dům a naše nejvíce křehké bratry a sestry. K tomu bude na webu [tohoto úřadu] publikována příslušná modlitba k tomuto roku. Bude pěkné modlit se ji."

Zdroj: Vatican News (viz také ZDE a ZDE)

Modlitba Roku Laudato si'

Laskavý Bože, stvoriteli nebe, země a všeho, co je v nich,
otevři naši mysl a dotkni sa našeho srdce,
abychom mohli být součástí stvoření, tvého daru.

Stůj při chudých v těchto těžkých časech,
zvláště při těch nejchudších a nejzranitelnějších.
Pomáhej nám prokoazovat tvůrčí solidaritu
při čelení důsledků této globální pandemie.
Učiň nás odvážnými v přijímání změn sledujícíh úsilí o společné dobro.
Nyní, když víc než kdy jindy cítíme,
že jsme všichni vzájemně propojeni a na sobě závislí.

Dej, abychom dokázali naslouchat 
a odpovídat na volání země a na volání chudých.
kéž se současné utrpení stanou porodními bolestmi
bratrštějšího a udržitelného světa.

Před láskyplným pohledem Panny Marie Pomocnice tě prosíme
skrze Krista, našeho Pána.

Amen

Týden Laudato si' (16. - 24. května 2020)

k 5. výročí vydání encykliky Laudato si'

LAUDATO SI' TÝDEN - UVEDENÍ o 6. neděli velikonoční
"Eucharistie jako kosmický akt lásky" (21 min.)
AUDIO (další podcasty)
VIDEO (další videa)

www.tydenlaudatosi.cz

Žít Laudato si' Cheb je volným společenstvím lidí na Chebsku, 
kteří chtějí žít a působit tak, aby ekologické obrácení, 
k němuž vyzývá encyklika papeže Františka Laudato si'
proniklo českou církev a společnost.

laudatosi.farnostcheb.cz

Laudato si' týden 2020 CZ

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Nejbližší akce:

Tato webová stránka poskytuje malé nahlédnutí do pramenů, ze kterých naše iniciativa čerpá, a aktivit, kterých se účastní či které sama organizuje. 

Další informace najdete na naší FCB stránce ŽÍT LAUDATO SI' CHEB.

Jsme součástí hnutí Žít Laudato si' Česká republika (FCB) a lokálně spolupracujeme se spolkem Chebsko za klima, z. s. (FCB).

Pro inspiraci velmi doporučujeme web www.ekologickakonverze.cz, kde najdete inspirace jak pro osobní, tak pro rodinný či farní život v duchu encykliky Laudato si' papeže Františka. 

Našimi domácími inspiracemi jsou např. Česká křesťanská enviromentální síťLaudato Si, z. s. (FCB), Ekologická sekce ČKA, či Ekologická sekce SO ČBK

Ze zahraničních iniciativ jsou nám pak blízké např. Global Catholic Climate Movement (FCB), Season of Creation, či Laudato si' Generation.

Teoretické zázemí i praktickou podporu necházíme v projektu Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku.

User-friendly odkaz ke sdílení této stránky: laudatosi.farnostcheb.cz 

Dále v článku je vám k dispozici příběh vzniku Žít Laudato si' Cheb a zásobník odkazů na různé prameny a inspirace.

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Příběh Žít Laudato si' Cheb

První září 2019 jsme u nás v chebské farnosti slavili Den stvoření, naslouchali jsme při kázání úryvkům z encykliky Laudato si' (e-kniha zdarma), přemýšleli jsme, jak konkrétně přispět k ochraně prostředí, ve kterém žijeme, vytvořili jsme postupně doplňovaný “zásobník” dalších podnětů a inspirací (viz níže) a nechali jsme to vše na sebe během následujícího Času stvoření působit.

Když se pak 17. října 2019 sešla naše pastorační rada, velmi rychle jsme se shodli, že bychom rádi ve farnosti na tyto podněty navázali nějakým praktickým a dlouhodobě udržitelným způsobem. Porozhlédli jsme se tedy trochu po virtuálním prostoru a nechali se inspirovat iniciativou Žít Laudato si' Česká republika, která si dala do “štítu” tato slova:

Žít Laudato si' Česká republika je laické hnutí, které má za cíl rozvíjet v České republice témata nastolená encyklikou Laudato si‘ papeže Františka, aby tak tato encyklika a ekologické obrácení, k němuž naléhavě vyzývá, mohly proniknout a proměnit českou církev a společnost. Jedná se zejména o otázky lidmi způsobené klimatické změny a klimatické (ne)spravedlnosti, sounáležitost s celým lidmi zneužívaným světem, který je stvořen v Kristu a sdílí jeho osud, a hledání způsobů trvale udržitelného života a spravedlivé budoucnosti pro všechny. Tato témata otevíráme především činností malých místních společenství, slavením Dne modliteb za péči o stvoření, přednáškami, výstavami a filmovými projekcemi... Usilujeme především o proměnu lidských srdcí a myslí, protože jsme přesvědčeni, že pouze z nápravy vztahů mohou vyvěrat skutečně účinná řešení technologická a politická.

K této iniciativě bychom rádi přispěli i svojí troškou do mlýna a rozhodli jsme se vydat na cestu změny smýšlení naší farnosti v duchu Františkovy encykliky Laudato si'. Konkrétní způsoby, spolupracovníky a témata budeme sice teprve objevovat, ale volání k proměně je tak naléhavé, že jsme se rozhodli alespoň vykročit a krok za krokem vnímat, kudy budeme vedeni. Tento virtuální prostor chápeme jak jako prostor pro toto společné hledání, tak také jako prostor pro pozvání dalších ke společné cestě.

Na této společné cestě sdílíme stejnou VIZI, kterou na svých stránkách uvádějí iniciátoři Žít Laudato si’ Česká republika:

Zatímco jiná sdružení reagují na výzvy globální environmentální krize snahou tvořit, propagovat a politicky prosazovat technologická řešení, která umožní uchovat materiální svět ve stavu, v jakém nyní je, v Žít Laudato si‚ Česká republika usilujeme především o proměnu lidských srdcí a myslí, protože jsme přesvědčeni, že schopnost nalézat a ochota využívat světu příznivá technologická řešení je výrazem lidského ducha žijícího v souladu s Božím stvořitelským záměrem. Jsme přesvědčeni, že jevy, jako je vymírání živočišných druhů a globální oteplování, jsou důsledkem lidmi způsobeného narušení vztahů, proto se zaměřujeme na rozvíjení a nápravu vztahů k Bohu, k bližním, k sobě samým a k přírodnímu světu a prosíme za sebe i za všechny lidi, abychom ve světle Boží milosti poznávali, jak tyto vztahy napravovat a pečovat o ně. Z nápravy vztahů pak mohou vyvěrat skutečně účinná řešení technologická a politická.

Jak píše ve své encyklice Laudato si' (e-kniha zdarma) papež František:

Tato sestra (Země) protestuje proti zlu, které ji působíme nezodpovědným užitím a zneužíváním dober, která do ní vložil Bůh… (LS 2) Někteří z křesťanů jsou oddaní věřící, chodí do kostela, pravidelně se věnují modlitbě, ale starost o životní prostředí berou jako příliš pozemskou a materiální. Chybí nám ekologická konverze, která vede k tomu, že umožníme, aby ve vztazích se světem, který nás obklopuje, vyšly najevo všechny důsledky našeho setkání s Ježíšem. (LS 217)

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Modlitba za naši Zemi

Modlitba ze závěru encykliky papeže Františka Laudato si' (e-kniha zdarma)

Všemohoucí Bože,
přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů,
ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje,
vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu.
Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.
Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země,
kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu.
Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho,
abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu.
Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země.
Nauč nás objevovat hodnotu každé věci,
s úžasem kontemplovat a uznávat,
že jsme na své cestě k tvému nekonečnému světlu
hluboce sjednoceni se všemi tvory.
Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny.
Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.
Amen.

Za tým Žít Laudato si’ Cheb,

Petr Hruška, farář

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Zásobník inspirací a pramenů

K encyklice papeže Františka Laudato si':

Lokální iniciativy na Chebsku:

Praktické tipy, příručky, podklady:

Podněty a inspirace k modlitbě:

Články, studie, reflexe, zprávy, osobnosti, filmy:

Křesťanské iniciativy v České republice:

Ostatní iniciativy v České republice:

Obchody, služby a nástroje:

Lesní mateřské školy a kluby:

Podněty a inspirace v angličtině:

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Laudato si 2019 modlitba

Encyklika Laudato si' ke stažení (.pdf)

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.