Aktuality a novinky ze života farnosti

Velikonoce 2015

Květná neděle

Bohoslužby Květné neděle s žehnáním kočiček a čtením pašijí budeme slavit v Dolním Žandově v sobotu 28. 3. od 17:00, v Chebu pak v neděli 29. 3. od 10:00 (žehnání kočiček na Františkánském náměstí s následným průvodem do kostela sv. Václava) a od 18:00 ve farním sále.

Svatý týden

V pondělí 30. 3. od 18:00 se na chebské faře koná tradiční bohoslužba pokání s následnou možností slavit svátost smíření u více přítomných zpovědníků.

Mše svaté během Svatého týdne budou v pondělí od 15:00 v Domově pro seniory Skalka a ve středu od 8:00 ve farním sále na faře v Chebu.

Velikonoční triduum

Zelený čtvrtek (2. 4.) Den poslední večeře

-    mše na památku večeře Páně v 16:00 v D. Žandově

-    mše na památku večeře Páně s mytím nohou v 18:00 v kostele sv. Václava

-    završení sbírky „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné (kasičky)

-    eucharistická adorace v „getsemanské zahradě“ po mši ve farním sále

-    večeře na motivy „Pesachové hostiny“ v duchu židovských Velikonoc 20:00 fara

Velký pátek (3. 4.) Den Kristova utrpení

-    ranní chvály od 9:00 a závěrečné setkání Duchovních cvičení (8) ve farním sále

-    křížová cesta městem, zahájení v 15:00 pře farou v Chebu (délka až 2 hodiny)

-    velkopáteční obřady s uctíváním kříže od 18:00 u sv. Václava, sbírka na Sv. zemi

Bílá sobota (4. 4.) Den ztišení a naděje

-    liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ od 9:00 do 10:00 ve farním sále

-    závěrečné setkání Duchovních cvičení s V. Kodetem (8) od 10:00 ve farním sále

-    možnost bdění u Kristova hrobu po celý den v kostele sv. Mikuláše

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (4. 4.) Velká noc

-     vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně (před kostelem sv. Mikuláše) s následnou slavností světla, bohoslužbou slova, obnovou křtu a slavením eucharistie (vše v kostele sv. Václava) v sobotu od 21:00 (délka až 3 hodiny, odvoz zajistíme)

-    následuje přátelské velikonoční „agapé“ ve farním domě

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (5. 4.) Boží hod velikonoční

-    slavení eucharistie s žehnáním pokrmů v neděli od 10:00 (!!) u sv. Václava

-    slavení eucharistie se žehnáním pokrmů v neděli od 12:00 (!!) v D. Žandově

-    slavení eucharistie pro ty, co zaspí ráno, J v neděli v 18:00 ve farním sále

-    při všech mších sbírka na Diecézní charitu Plzeň

Oktáv Zmrtvýchvstání Páně (6. 4.) Pondělí velikonoční

- slavení eucharistie v 11:00 ve farním sále: rodinná mše svatá s piknikem

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.