Aktuality a novinky ze života farnosti

Velikonoce 2014 v Chebu

Květná neděle (13. 4.) Den Kristova vjezdu do Jeruzaléma

- průvod s ratolestmi v 10:00 (!!) z Františkánského nám., mše s pašijemi u sv. Václava

- „Příběh Ježíšův“, folk-rockové pašije v 19:00 ve farním sále

Zelený čtvrtek (17. 4.) Den poslední večeře

-    mše na památku večeře Páně v 16:00 v D. Žandově

-    mše na památku večeře Páně s mytím nohou v 18:00 ve farním sále v Chebu

-    sbírka „Postní almužna“ na podporu služby Hospice Sv. Jiří (při obou mších)

-    eucharistická adorace v „getsemanské zahradě“ po mši ve farním sále

Velký pátek (18. 4.) Den Kristova utrpení

-    ranní chvály od 9:00 do 9:30 ve farním sále

-    křížová cesta městem, zahájení v 15:00 u sv. Mikuláše (délka až 2 hodiny)

pdf  Hruška Petr: Vstanu a půjdu k svému otci - eucharistická křížová cesta (1.61 MB)

-    velkopáteční obřady s uctíváním kříže od 18:00 u sv. Václava, sbírka na Sv. zemi

Bílá sobota (19. 4.) Den ztišení a naděje

-    liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ od 9:00 do 10:00 ve farním sále

pdf  Homilie na velkou a svatou sobotu (113.62 kB)

-    možnost bdění u Kristova hrobu po celý den v kostele sv. Mikuláše

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (19. 4.) Velká noc

-     vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně se slavností světla (v kostele sv. Mikuláše), bohoslužbou slova, obnovou křtu a slavením eucharistie (ve farním sále) v sobotu od 22:00 (délka až 3 hodiny, odvoz zajistíme)

-    následuje přátelské velikonoční „agapé“ ve farním domě

Zmrtvýchvstání Páně (20. 4.) Boží hod velikonoční

-    slavení eucharistie s žehnáním pokrmů v neděli od 10:00 (!!) u sv. Václava (!!)

-    slavení eucharistie se žehnáním pokrmů v neděli od 12:00 (!!) v D. Žandově

-    „Vycházka do Emauz“, sraz v neděli v 15:00 na faře, délka až 3 hodiny

-    slavení eucharistie v neděli v 18:00 ve farním sále

-    při všech mších sbírka na Diecézní charitu Plzeň

Oktáv Zmrtvýchvstání Páně (21. 4.) Pondělí velikonoční

- slavení eucharistie v 8:50 v kostele sv. Václava

- slavení eucharistie v 15:00 v DPS Dragounská

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.