Aktuality a novinky ze života farnosti

Škola lásky - druhý semestr

Postně-velikonoční semestr Školy lásky (17. 2. – 5. 5. 2010)

Srdicko

Dále v článku se dozvíte další podrobnosti...

pdf Škola lásky II - základní informace (dvoustránkový přehled témat)
pdf Výzva lásky - pracovní překlad (doplňková brožura pro manžele)

Archiv audionahrávek a podkladů k jednotlivým tématům školy

Ukázkové kapitoly z knihy Láska jako životní styl

Láska očima dětí

Škola lásky naživo! - úvod k multimediální prezentaci materiály školy

 • každou neděli úvod do tématu při nedělních kázáních 
 • kázání při mši od 11 hodin zaměřeno specificky na manžele a rodiny 
 • přes týden samostatná práce s Božím slovem, průvodci a praktickými úkoly 
 • během týdne setkání v malé skupině dle domluvy 
 • možnost setkávání ve středu na faře od 10 hod. (při a po mši) a od 19 hod.  
 • osobní doprovázení vlastním partnerským průvodcem nebo / a někým z farářů na požádání 
 • součástí ŠL je sobotní rekolekce 27. 3. a slavení Velikonoc
 • závěr – promoci – školy lásky oslavíme při květnové Betánii ve středu 5. 5. od 19:00
 • ŠL možno prohloubit na „Žandovském šabbatu“ 7. – 9. 5. alias „Víkendu v Chatrči“ 
 • ŠL můžeme přirozeně doprožít při svatodušní novéně a svatodušní vigilii 13. – 22. 5.


Průvodci na cestě Školy lásky:

Nejdůležitějšími průvodci vám budou Písmo svaté (úryvky nedělních čtení jsou v přiložené pdf příručce pro účastníky uvedené vždy u příslušného týdne Školy lásky, na další související úryvky k meditaci odkazuje pdf příručka zvlášť), společně slavená nedělní liturgie, vaši ostatní vědomí i nevědomí spolužáci a vaši partnerští průvodci.

Do tématu každého týdne vás uvede pdf příručka pdf Škola lásky II: Ovoce Ducha - Výzva lásky , kde najdete stručné uvedení do tématu týdne a další biblické odkazy, které můžete použít pro vaše denní tiché chvíle během týdne.Tato příručka vychází a příležitostně odkazuje na knihu, která nás provázela v prvním semestru, tentokrát však není nezbytně nutná:

 • Christian A. Schwarz: Tři barvy lásky (pracovní překlad; pro registrované k dispozici na www.3barvy.farnostcheb.cz nebo na vyžádání u Petra Hrušky)

Na každý týden jsou navíc navrženy čtyři témata ze sešitu Výzva láskyTýdne manželství, které téma týdne pomohou rozvinout především těm z vás, kteří žijete v manželství nebo se na něj připravujete. Mohou ale pomoci i ostatním v pochopení jak lásky manželské, tak lásky obecně. Účastnická pdf příručka na tento sešit odkazuje odkazy na jednotlivé „dny“ (Den 1 – Den 40) s uvedením příslušné stránky sešitku.

 • Stephen Kendrick & Alen Kendrick: Výzva lásky (pracovní překlad je pro registrované ke stažení na www.vyzvalasky.farnostcheb.cz nebo na vyžádání u Petra Hrušky)

Studijní a praktické typy si mohou každotýdenní téma rozšířit a do praxe aplikovat pomocí následující knihy, na kterou níže odkazujeme slovem Láska s připojenou stránkou tématu.

Jako velmi inspirativní se k celé Škole lásky jeví také následující kniha, kterou lze použít jako doplňkovou četbu pro ty, kteří nechtějí ani tak studovat, jako se nechat zasáhnout v srdci:

 • Anselm Grün: Velepíseň na lásku (vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2009, možnost objednání zde: www.ikarmel.cz; k zapůjčení ve farní knihovně)

Jako „epilog“ ke Škole lásky lze doporučit nádhernou knihu, která nás pak bude doprovázet při „Žandovském šabbatu“ alias „Víkendu v Chatrči“ (7. – 9. 5.):

 • Wm. Paul Young: Chatrč (vydal Knižní klub, 2009, možnost objednání zde: www.knizniweb.cz)

Podrobnější uvedení do Školy lásky

Podzimní semestr Školy lásky nám pomohl odhalit naše syté a vybledlé „barvy lásky“ (pro připomenutí: zelená spravedlnost jako slabší bránící pevná láska, modré milosrdenství jako za každých okolností přijímající něžná láska, červená pravda jako až do krve se vydávající věrná láska) a ještě podrobněji nám ukázal, které z druhů „ovoce Ducha“ (Gal 5,22-23) jsou v nás rozvinuté a které spíše zakrnělé či shnilé. Během zimní přestávky jsme pak byli pozváni, abychom za pomoci doprovázení našich „partnerských průvodců“ a s podporou různých užitečných cvičení vytvářeli prostor pro růst právě v té oblasti, kde máme naši osobní „slepou skvrnu“. Někomu se od té doby podařilo uběhnout pořádný kus cesty, jinému se naopak může zdát, že přešlapuje na místě a vůbec mu to nejde. 

Ať už tak či onak, volá nás další semestr, který bude stavět na již dříve položených základech. Jak bude vypadat?

Další etapa Školy lásky se bude opět skládat ze tří momentů:

 • biblické vyučování na konkrétní téma při nedělních bohoslužbách;
 • osobní domácí práce s biblickými texty a praktickými cvičeními;
 • praktické prohloubení skrze sdílení a modlitbu v malých společenstvích.

Celá škola začne „nultým“ setkáním při mši svaté na Popeleční středu (17. 2. od 18:00 v kostele sv. Václava), po kterém jsou na faru k setkání ve společenství od 19:00 zváni ti, kteří se chtějí během postní a velikonoční doby scházet v malém společenství a nepatří do žádné domácí skupinky. Potřebu doprovázení jednotlivých skupinek ze strany nás farářů hlaste včas na moje tel. č. 608 656 557.

Poté od 1. neděle adventní do 4. neděle velikonoční budeme s výjimkou Svatého týdne a Velikonočního Tridua  (kdy se zaměříme na hlubší uzdravení srdce) probírat každou neděli jeden z druhů „lásky jakožto ovoce Ducha“ (radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, mírnost, sebeovládání). Během týdne pak každý může toto společné vyučování doplnit osobní četbou Písma a modlitbou, stejně jako praktickým sdílením v malé skupině, které bude vedeno částečně podle knihy Garyho Chapmana Láska jako životní styl, kterou je možné si opatřit např. ZDE (kdo nemá jinou možnost, je opět zván každou středu od 10:00 nebo 19:00 na faru). V celoročním kalendáři přiloženém k únorovému číslu Zpravodaje tyto termíny najdete pod zkratkou ŠL (škola lásky).

Jakýmsi srdcem celého postně-velikonočního semestru budou samozřejmě samotné Velikonoce, které díky sobotní rekolekcí před Květnou nedělí (27. 3.), která bude zaměřena na téma „vnitřní uzdravení a osvobození, uzdravení vzpomínek, vztahů a rodových kořenů“ budeme moci prožít jako „svatyni láskyplné pravdy, která uzdravuje a osvobozuje k lásce“.

Celý semestr pak opět zakončíme „promocí“ ve farním sklepě o květnové Betánii (5. 5.), případně její plody si budeme vzápětí moci užít při dalším „žandovském šabbatu“, který tentokrát prožijeme jako "Víkend v Chatrči" (7. – 8. 5.; zprávičku z toho podzimního najdete ZDE).

Škola manželské lásky

Pokud někoho z účastníků Školy lásky osloví filme Fireproof promítaný v rámci Týdne manželství a rád by již v postní době pracoval s tam distribuovanou příručkou Výzva lásky, je k tomu srdečně zván, protože témata, která budeme na Škole lásky probírat, úzce souvisí s tématy této příručky, která je ovšem mnohem konkrétněji nasměrovává do kontextu manželského života. Obojí se vzájemně obohacuje, je jen třeba se rozhodnout pro jeden či druhý materiál, aby toho člověk do sebe nehltal příliš.

Těším se na všechny vytrvalé spolužáky a spolužačky!

Petr Agas Hruška

pdf Škola lásky II - základní informace (dvoustránkový přehled témat)

pdf Výzva lásky - pracovní překlad (doplňková brožura pro manžele)

Archiv audionahrávek a podkladů k jednotlivým tématům školy

Ukázkové kapitoly z knihy Láska jako životní styl

Láska očima dětí

Škola lásky naživo! - úvod k multimediální prezentaci materiály školy

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.