Slovo faráře pro 5. týden postní 2020

Covid 19V Chebu 26. 3. 2020

Aktuální Slovo faráře pro farnost v nouzi (obsah dále v článku):

Aktualizace (již se do mailového vydání Slova faráře nevešlo):

Číst dál...

Slavení domácích bohoslužeb v době epidemie

YouTube Řk farnost Cheb (přenosy bohoslužeb, záznamy kázání)

Živé vysílání nedělní bohoslužby každou neděli od 10:00 (ostatní příležitostně)

DŮLEŽITÉ: Online bohoslužby zde nenabízíme jako náhradu za vlastní slavení ve vašich domácnostech, ale jako nástroj pro povzbuzení k tomuto slavení a nástroj k propojení naší farnosti v jeden čas na různých místech. Podněty k tomuto domácímu slavení naleznete níže. Proto jsou také později ze záznamu k dispozici již jen kázání (případně úvody a závěry bohoslužeb).   

Živé vysílání nejbližší plánované bohoslužby:

Velikost: Po spuštění videa na něj najeďte myší a klikněte vpravo dole na ČTVEREČEK

Hlasitost: Po spuštění na video najeďte myší a vpravo od ikony REPRODUKTORU můžete regulovat hlasitost (zkontrolujte si také nastavení hlasitosti na vašem zařízení). 

Nástroje: Pro další informace k obsahu videa, případně pro další nástroje klikněte po spuštění videa vpravo dole na nápis YouTube - přehrávání se vám otevře přímo na YouTube, kde máte k dispozici další informace o obsahu videa a komunikační nástroje (komentáře, živý chat, možnost přihlášení se k odběru apod.).

 

Záznam kázání z poslední online bohoslužby:

Záznam kázání: Podle instrukce ČBK ohledně slavení Velikonoc (která byla v tomto bodě plzeňským biskupem vztažena na všechny online přenášené mše svaté) je z již proběhlých bohoslužeb ze záznamu dispozici pouze kázání (případně úvod a závěr bohoslužby); online přenos celé bohoslužby slouží k modlitebnímu propojení té které farnosti v konkrétním společném čase. 

Velikost: Po spuštění videa na něj najeďte myší a klikněte vpravo dole na ČTVEREČEK

Hlasitost: Po spuštění na video najeďte myší a vpravo od ikony REPRODUKTORU můžete regulovat hlasitost (zkontrolujte si také nastavení hlasitosti na vašem zařízení). 

Nástroje: Pro další informace k obsahu videa, případně pro další nástroje klikněte po spuštění videa vpravo dole na nápis YouTube - přehrávání se vám otevře přímo na YouTube, kde máte k dispozici další informace o obsahu videa a komunikační nástroje (komentáře, živý chat, možnost přihlášení se k odběru apod.).

 

YouTube Řk farnost Cheb (přenosy bohoslužeb, záznamy kázání)

Živé vysílání nedělní bohoslužby každou neděli od 10:00 (ostatní příležitostně)

 

Inspirace k domácí bohoslužbě

Následující zdroje vám mohou posloužit jako inspirace k přípravě nedělního (velikonočního, případně i jiného) modlitebního setkání v domácnosti nebo vám mohou pomoci připravit se na poslech nedělní mše online:

Číst dál...

Zprávy z Medžugorje a časopis Regina

Zprávy z MedžugorjePlzeňský biskup Tomáš Holub nás faráře v posledním diecézním oběžníku (ACEP 2020 02 č. 1) požádal, abychom zvážili, zda je vhodné ve farnostech doporučovat či distribuovat periodika Zprávy z Medžugorje a časopis Regina (obojí vydává Centrum Vérité dr. Mráčka). Upozrňuje na to, že v těchto periodikách jsou poslední dobou opět (viz např. poslední kontroverze z roku 2017 - vyjádření Fatimského apoštolátu a předsedy ČBK či další komentáře) publikovány "nevybíravé útoky (ať už skryté, či otevřené) vůči papeži Františkovi a jeho způsobu pastýřského vedení naší Matky Církve" a dělí se o svůj osobní názor, že "za takovéto situace není možné Zprávy z Medžugorje ani časopis Regina doporučovat našim věřícím či je za farnost odebírat a nabízet v kostele".

Číst dál...

Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

Chebská farnost ve stavu nouzeInfostránka chebské farnosti k probíhající pandemii: 
koronavirus.farnostcheb.cz; aktuality na FCB farnosti

Dále v článku pod infoletákem najdete konkrétní
opatření v naší farnosti.

Aktuality (1. 4.): Infolinka MZ ČR 1212

Číst dál...

Popeleční středa 26. 2. mše od 17:00 na faře

Na Popeleční středu 26. 2. 2020 bude mimořádně slavena mše svatá od 17:00 v kapli sv. Jana na faře v Chebu (ranní adorace a mše od 8:00 tedy nebude).

Při této mši bude udílen popelec a bude při ní také zahájen postně-velikonoční seminář Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou (viz také kontemplace.farnostcheb.cz).

Níže pak připojujeme trochu odlehčený pohled na symboliku popelce půjčený od plzeňských saleziánů: ;-)

Popeleční středa

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.