folder Pastorační pomůcky

Různé pastorační pomůcky vhodné jak k osobnímu použití, tak pro práci ve společenství (např. Denní tichá chvíle, různé biblické úvody a úvahy, texty k židovským zvykům, podklady k rekolekcím a seminářům, prezentace na různá pastorační a duchovní témata, texty o křtu, svátosti smíření či pohřbu apod.)

Kategorie

folder Biblické překlady Norberta Baumerta

Pracovní překlady zpracované podle Norberta Baumerta - vhodné i pro práci v biblických skupinách

folder Postní seminář 2008

Texty k postnímu semináři o životě a svědectví křesťana v dnešním světě

Dokumenty

pdf "Budou v tvé ruce jedním celkem" Týden modliteb za jednotu Populární

provedl 1053 stažení

Stažení (pdf, 249 KB)

tyden_modliteb_2009.pdf

Průvodce Týdnem modliteb za jednotu křesťaů 2009 připravený korejskými křesťany

pdf 1 Kor 7,1-40 K otázkám o zdrženlivosti Populární

provedl 1474 stažení

Stažení (pdf, 204 KB)

Baumert_1Kor7.pdf

Pracovní překlad 1 Kor 7 od P. Norberta Baumerta doplněný pokusem o rekonstrukci dopisu z Korintu Pavlovi

pdf 7 pramenů svatosti Podněty k modlitbě

provedl 71 stažení

Stažení (pdf, 787 KB)

7_pramenu_DTCH.pdf

Podněty k denním tichým chvílím pro seminář Sedm pramenů svatosti

pdf Adventní Ó - antifony Populární

provedl 1870 stažení

Stažení (pdf, 266 KB)

adventni_o_antifony.pdf

Cyklus výkladů adventních "Ó - antifon" z Radia Proglas

pdf Baumert Norbert: Láska u sv. Pavla Populární

provedl 2238 stažení

Stažení (pdf, 318 KB)

laska_u_sv_pavla.pdf

Muž a žena v těle Kristově - fundovaná a zároveň každému srozumitelná biblická reflexe nad texty z Pavlových listů s tématem vztahu muž a žena

pdf Chagall Hořící keř Populární

provedl 1180 stažení

Stažení (pdf, 306 KB)

zeme_preplnena_nebem.pdf

Ilustrační obrázek a citát k prvnímu čtení 3. neděle postní C (setkání Mojžíše s Hospodinem u hořícího keře) - SEBEOVLÁDÁNÍ

pdf Chatrč - Zamyšlení na každý den Populární

provedl 212 stažení

Stažení (pdf, 316 KB)

Chatrč citáty pexeso.pdf

Výběr 50 citátů z knihy Chatrč - Zamyslenia na každý den v roku od W. P. Younga (viz např. https://www.dobre-knihy.cz/chatrc-zamyslenia-na-kazdy-den-v-roku-198118.html)

pdf Čtvrtý král - legenda o Melchazarovi Populární

provedl 1906 stažení

Stažení (pdf, 69 KB)

ctvrty_kral.pdf

Legenda o Čtvrtém králi Melchazarovi, který nikdy nedorazil do Betléma, ale za 33 let přišel až do Jeruzaléma...

pdf Denní tichá chvíle 2007 Populární

provedl 1745 stažení

Podněty ke každodennímu ztišení nad Písmem na rok 2007

pdf Denní tichá chvíle 2008 Populární

provedl 1165 stažení

Podněty ke každodennímu ztišení nad Písmem pro rok 2008

pdf Denní tichá chvíle 2009 Populární

provedl 936 stažení

Podněty ke každodennímu ztišení nad Písmem pro rok 2009

pdf Denní tichá chvíle 2017 Populární

provedl 192 stažení

Stažení (pdf, 137 KB)

DTCH_2016_2017.pdf

Biblické podněty k rozjímání na každý den roku 2017

pdf Desatero domácí ekologie

provedl 38 stažení

Stažení (pdf, 23.55 MB)

desatero_domaci_ekologie.pdf

Praktická příručka zdarma stažitelná na stránkách Ekologického institutu Veronica (www.veronica.cz)

pdf Ekohecy s papežem Františkem

provedl 70 stažení

Převzato z facebookové stránky www.facebook.com/laudatosi.cz (říjen 2019) spolku Laudato Si (www.laudatosi.cz). Jednotlivé ekohecy, jejichž autorkou je Michaela Gongolová, jsou v této verzi sešitku na návrh Juraje Kryla doplněny citáty z encykliky papeže Františka Laudato si'.

pdf Ekologický examen

provedl 35 stažení

Stažení (pdf, 394 KB)

ekologický-examen.pdf

Materiál ze společenství Žít Laudato si (www.zitlaudatosi.cz)

pdf Farní evangelizační buňky - základní uvedení Populární

provedl 548 stažení

Stažení (pdf, 487 KB)

evangelizacni_bunky.pdf

pdf FL 24hodinovka Chatrč Populární

provedl 243 stažení

Stažení (pdf, 454 KB)

FL_ 24hodinovka_Chatrc.pdf

Zamyšlení na každý týden v roce podle knihy Wm. Paula Younga, Chatrč

pdf František: Radujte se a jásejte!

provedl 47 stažení

Stažení (pdf, 618 KB)

gaudete-et-exsultate-radujte-se-a-jasejte.pdf

Apoštolská exhortace papeže Františka Gaudete et exsultate o povolání ke svatosti v současném světě

pdf Grün Anselm: Mária Magdaléna Populární

provedl 1307 stažení

Stažení (pdf, 191 KB)

grun_marie_magdalena.pdf

Kapitola z knihy Anselma Grüna Kráĺovna a divožienka (slovensky) - příloha k tématu SEBEOVLÁDÁNÍ

pdf Grün Anselm: Mária Magdaléna - žena, ktorá vel'mi milovala Populární

provedl 900 stažení

Stažení (pdf, 146 KB)

kralovna_divozenka.pdf

Do slovenštiny přeložená kapitola z knihy Anselma Grüna Král'ovna a divožienka

pdf Hod Beránka - komentovaný Populární

provedl 1673 stažení

Stažení (pdf, 275 KB)

hod_beranka_komentovany.pdf

Pomůcka ke slavení židovské sederové večeře v křesťanském duchu

pdf Hod Beránka - předsedající Populární

provedl 1739 stažení

Stažení (pdf, 597 KB)

hod_beranka_vedouci.pdf

Liturgie na připomínku Poslední večeře na základě sederové pesachové hostiny - sešit pro předsedajícího

pdf Hod Beránka - účastníci Populární

provedl 1599 stažení

Stažení (pdf, 260 KB)

hod_beranka_ucastnik.pdf

Liturgie na připomínku Poslední večeře na základě sederové pesachové hostiny - sešit pro účastníky

pdf Homilie na velkou a svatou sobotu Populární

provedl 1137 stažení

Ze starobylé homile na Velkou a svatou sobotu - nádherné bílosobotní rozjímání o Kristově sestoupení do říše mrtvých

pdf Hruška Petr: Cesta do svobody - Postní rekolekce Populární

provedl 1543 stažení

Stažení (pdf, 669 KB)

cesta_do_svobody.pdf

Podklady k postním rekolekcím nebo k exerciciím všedního dne inspirované liturgickými texty postních nedělí cyklu C

pdf Hruška Petr: Cesta milosrdenství - Brožura Populární

provedl 1531 stažení

Stažení (pdf, 142 KB)

cesta_milosrdenstvi_tisk.pdf

Postní seminář směřující k prohloubení praktické milosrdné lásky ve farnosti - verze vhodná k tisku

pdf Hruška Petr: Cesta milosrdenství - Preview Populární

provedl 1686 stažení

Stažení (pdf, 141 KB)

cesta_milosrdenstvi_preview.pdf

Postní seminář směřující k prohloubení praktické milosrdné lásky ve farnosti - verze vhodná k prohlížení v počítači

dokument Hruška Petr: Farnost aneb Žít život sloužící Životu Populární

provedl 1031 stažení

Powerpointová prezentace shrnuje základní pohledy na farnost ve světle dnešní praktické teologie a může posloužit jako pomůcka ke společnému pastoračnímu rozlišování. Formát .pptx (Office 2007), velikost 1 MB.

dokument Hruška Petr: Farnost aneb Žít život sloužící Životu Populární

provedl 1085 stažení

Powerpointová prezentace shrnuje základní pohledy na farnost ve světle dnešní praktické teologie a může posloužit jako pomůcka ke společnému pastoračnímu rozlišování. Formát .ppt (Office 2003 a nižší), velikost 3 MB.

pdf Hruška Petr: Každý den zkoumali v Písmu... I. Populární

provedl 2003 stažení

"Ze Sionu vyjde nauka" (Iz 2,3) - výkladové úvody ke prvním a druhým čtením všedních dní doby adventní a vánoční

pdf Hruška Petr: Každý den zkoumali v Písmu... II. Populární

provedl 2076 stažení

"Roztrhněte svá srdce!" (Joel 2,13) - výkladové úvody ke prvním a druhým čtením všedních dní doby postní a velikonoční

pdf Hruška Petr: Každý den zkoumali v Písmu... III. Populární

provedl 2539 stažení

"Obraťte se a věřte evangeliu!" (Mk 1,14) - výkladové úvody ke čtením z evangelií všedních dní liturgického mezidobí

dokument Hruška Petr: Metody práce s Písmem Populární

provedl 1676 stažení

Stažení (ppt, 1.54 MB)

metody_prace_s_pismem.ppt

Prezentace přednášky na kurzu pro lektory v Plzni 13. 6. 2009

pdf Hruška Petr: Pane, nauč nás modlit se! Škola modlitby I. Populární

provedl 2309 stažení

Stažení (pdf, 1.00 MB)

skola_modlitby_1.pdf

První stupeň přepracovaného vydání "Školy modlitby" určené pro prohloubení osobní modlitby v Ježíšově jménu a v síle Božího Ducha

dokument Hruška Petr: Poslání křesťanů v dnešním světě Populární

provedl 979 stažení

Stažení (pptx, 1.11 MB)

poslani_cirkve.pptx

Powerpointová prezentace shrnující základní pohledy na poslání církve (farnosti, komunity, společenství) v dnešním světě ve světle dnešní praktické teologie může posloužit jako pomůcka ke společnému pastoračnímu rozlišování. Formát .pptx (Power Point 2007), velikost 1,1 MB.

dokument Hruška Petr: Poslání křesťanů v dnešním světě Populární

provedl 1027 stažení

Stažení (ppt, 4 MB)

poslani_cirkve.ppt

Powerpointová prezentace shrnující základní pohledy na poslání církve (farnosti, komunity, společenství) v dnešním světě ve světle dnešní praktické teologie může posloužit jako pomůcka ke společnému pastoračnímu rozlišování. Formát .ppt (Power Point 97 - 2003), velikost 4,5 MB.

dokument Hruška Petr: Svědectví, služba, slavení - Motto diecéze Populární

provedl 1002 stažení

Stažení (pptx, 2.05 MB)

motto_dieceze.pptx

Powerpointová prezentace pro přednášku Petra Hrušky na diecézní pouti v Teplé 15. září 2007 na téma Svědectví, služba, slavení: Motto diecéze v praxi našich farností a společenství. Formát .pptx pro Office 2007 velikosti 2 MB.

dokument Hruška Petr: Svědectví, služba, slavení - Motto diecéze Populární

provedl 1027 stažení

Stažení (ppt, 5.23 MB)

motto_dieceze.ppt

Powerpointová prezentace pro přednášku Petra Hrušky na diecézní pouti v Teplé 15. září 2007 na téma Svědectví, služba, slavení: Motto diecéze v praxi našich farností a společenství. Formát .ppt pro Office 97/03 velikosti 5,3 MB.

pdf Hruška Petr: Vstanu a půjdu k svému otci - eucharistická křížová cesta Populární

provedl 1142 stažení

Stažení (pdf, 1.61 MB)

vstanu_a_pujdu.pdf

Text "eucharistické křížové cesty" Petra Hrušky Vstanu a půjdu k svému otci s novou předmluvou z r. 2012 a ilustračními fotografiemi

dokument Hruška Petr: Žít život sloužící životu (Dobříš) Populární

provedl 855 stažení

Stažení (ppt, 5.75 MB)

seminar_dobris_web.ppt

PowerPointová prezentace pro seminář o farnosti v Dobříši 27. 1. 2009

audio Jeroným Ertelt: "Vím, komu jsem uvěřil" (mp3 23,7MB) Populární

provedl 1215 stažení

Přednáška P. Jeronýma Ertelta, OCarm., na téma "Vím, komu jsem uvěřil", na Dnech víry v Plzni, 30. 5. 2009

audio Jiří Černý: "Partnerství, dospělost a zrání v manželství" (mp3 23,4MB) Populární

provedl 1207 stažení

Přednáška Mgr. Jiřího Černého na téma "Partnerství, dospělost a zrání v manželství" na Dnech víry v Plzni, 30. 5. 2009

pdf Jonáš - povídka na motivy biblické knihy Populární

provedl 953 stažení

Z biblické dílny dětí z tábora DCM "Na dvoře krále Davida" (Tereza a spol.)

audio Josef Žák: "Svatý Pavel" (mp3 52MB) Populární

provedl 1299 stažení

Přednáška P. Josefa Žáka o svatém Pavlovi, Dny víry v Plzni, 30. 5. 2009

pdf K otázkám manželské zdrženlivosti v 1 Kor 7

provedl 38 stažení

Stažení (pdf)

baumert_1kor7.pdf

Pomůcka k porozumění 7. kapitole 1. listu Korintským včetně jejího pracovního překladu

pdf Kontemplativní postoj v duchovním doprovázení

provedl 50 stažení

Stažení (pdf, 221 KB)

Kontemplativní postoj v duchovním doprovázení.pdf

Studijní materiál z Milltown Institute of Theology and Spirituality Dublin (2003)

pdf Kristus se pro vás stal chudým (2 Kor 8,9) Populární

provedl 935 stažení

Stažení (pdf, 98 KB)

benedikt_xvi_pust_2008.pdf

Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2008

pdf Křížová cesta Laudato si

provedl 37 stažení

Stažení (pdf, 275 KB)

křížová-cesta-laudato-si.pdf

Materiál ze společenství Žít Laudato si (www.zitlaudatosi.cz)

pdf Křížová cesta za oběti zneužívání

provedl 77 stažení

Stažení (pdf, 804 KB)

Křížová cesta za oběti zneužívání.pdf

Velkopáteční křížová cesta za oběti zneužívání v církvi sestavená z textů papeže Františka (19. 4. 2019)

pdf Láska u sv. Pavla a dar modlitby v jazycích Populární

provedl 1349 stažení

Stažení (pdf, 154 KB)

baumert_1kor13.pdf

Pomůcka k orientaci k Pavlově pojetí daru "jazyků" doplněná o pracovní překlad 1 Kor 13.

pdf Lectio Divina aneb Modlit se Boží slovo Populární

provedl 1956 stažení

Stažení (pdf, 364 KB)

lectio_divina_uvod.pdf

Úvod do osobní modlitby s Písmem svatým

pdf Maria Magdaléna - žena, ktorá vel'mi milovala Populární

provedl 1453 stažení

Stažení (pdf, 146 KB)

kralovna_divozenka.pdf

Kapitola z knihy Anselma Grüna Král'ovna a divožienka (slovensky)

dokument Martin Luther King: I have a dream Populární

provedl 1401 stažení

Stažení (ppt, 485 KB)

mlk_i_have_a_dream.ppt

Powerpointová prezentace překladu části řeči Martina Luthera Kinga z 28. srpna 1963 (0,5 MB) - záznam celé řeči najdete např. na http://video.google.com/videoplay?docid=1732754907698549493.

pdf Martin Luther King: I have a dream Populární

provedl 3189 stažení

Stažení (pdf, 182 KB)

martin_luther_king_i_have_a_dream.pdf

Kompletní český překlad projevu Martina Luthera Kinga na demonstraci za svobodu a rovnoprávnost černochů z 28. srpna 1963

archive Metody práce s Písmem - kurz pro lektory Populární

provedl 330 stažení

Stažení (zip, 1.67 MB)

metody_prace_s_pismem.zip

Soubor materiálů použitých při kurzu pro lektory v Sokolově v únoru 2012 na téma "Bohoslužba slova - Metody práce s Písmem"

pdf MMM - Misijní kalendář pro děti

provedl 24 stažení

Misijní kalendář (nejen) pro děti k Mimořádnému misijnímu měsíci - říjen 2019

pdf MMM - Misijní neděle

provedl 29 stažení

Stažení (pdf, 1.64 MB)

MMM_misijni_nedele.pdf

Podněty k prožití Mimořádného misijního měsíce (říjen 2019) a Misijní neděle (20. října 2019)

pdf MMM - Misijní podněty pro všechny

provedl 29 stažení

Stažení (pdf, 928 KB)

MMM_podnety_cb.pdf

Kartička s misijními podněty pro každého k Mimořádnému misijnímu měsíci - říjen 2019

pdf MMM - Misijní růženec pro děti

provedl 18 stažení

Misijní růženec (nejen) pro děti k Mimořádnému misijnímu měsíci - říjen 2019

pdf Modlitba, půst, almužna Populární

provedl 1078 stažení

Stažení (pdf, 209 KB)

postni_almuzna_dopis_farnostem.pdf

Dopis vedení diecézní charity všem farnostem o iniciativě "Postní almužna 2010"

pdf Modlitby z Laudato si a praktické tipy

provedl 33 stažení

Stažení (pdf, 396 KB)

Modlitby z Laudato si a prakticke tipy.pdf

Dvě modlitby papeže Františka z jeho encykliky Laudato si (Modlitba za naši Zemi a Modlitba křesťanů a celého stvoření) doplněné souborem užitečných praktických tipů pro životní styl šetrnější k životnímu prostředí

pdf Modlitby za rodiny a kněze ve farnosti

provedl 35 stažení

Stažení (pdf, 96 KB)

modlitby_za_rodiny_a_kneze.pdf

Tradiční modlitba za kněze ve farnosti rozšířená na biskupa a jáhny a doplněná modlitbou za manžele a rodiny ve farnosti. Určeno k oboustrannému tisku 4 modliteb na 1 stránku. Přizpůsobeno podle modlitby za manžele od Pepy Hese a tradiční modlitby za kněze. 

pdf Most: Divácký průvodce k filmu Populární

provedl 2276 stažení

Stažení (pdf, 264 KB)

most_pruvodce.pdf

Divácký průvodce k filmu Most je pomůckou k osobní či společné reflexi krátkého filmu Bobbyho Garabediana z r. 2003, který je moderním podobenstvím o Boží lásce

pdf Motto plzeňské diecéze 2020

provedl 88 stažení

Stažení (pdf, 1.12 MB)

motto_dieceze_2020.pdf

Grafické ztvárnění biblického motta plzeňské diecéze pro rok 2020: "Nebojte se, já jsem přemohl svět"

pdf Národní týden manželství - brožura Populární

provedl 1442 stažení

Brožura se základními informacemi o Národním týdnu manželství, který se každoročně připomíná kolem svátku sv. Valentina

dokument Národní týden manželství - prezentace Populární

provedl 815 stažení

PowerPointová prezentace se základními informacemi o Národním týdnu manželství, který se každý rok připomíná kolem svátku sv. Valentýna

pdf Nick Lica: Osobní evangelizace Populární

provedl 3373 stažení

Stažení (pdf, 418 KB)

osobni_evangelizace.pdf

Inspirativní text baptistického kazatele určený pro formaci křesťanů zaměřený k rozvoji praxe osobní evangelizace

pdf Norbert Baumert: Rozlišuj duchy

provedl 80 stažení

Stažení (pdf, 503 KB)

Baumert_Rozlisuj_duchy.pdf

Část z knihy Norberta Baumerta, SJ, Dem Geist Jesu folgen, 1988, věnovaná pravidlům rozlišování duchů a dobré volby podle sv. Ignáce z Loyoly

pdf O křtu dětí: Dítě je zázrak Populární

provedl 1977 stažení

Stažení (pdf, 753 KB)

letohrad_krest.pdf

Brožura od Václava Vacka uvádějící do smyslu a praxe křtu dítěte, kterou vydalo Pastorační středisko Biskupství královéhradeckého

pdf Obnova manželského slibu Populární

provedl 2290 stažení

Stažení (pdf, 140 KB)

obnova_manzelskeho_slibu.pdf

Text obnovy manželského slibu použitý při Týdnu manželství 2010 v Chebu

pdf Obnovujeme Pakt z katakomb

provedl 92 stažení

Stažení (pdf, 480 KB)

Obnovujeme Pakt z katakomb.pdf

Překlad v r. 2015 aktualizované verze Paktu z katakomb, textu 40 koncilních otců původně pocházejícího z r. 1965

pdf Otázky k sebepoznání Populární

provedl 2398 stažení

Stažení (pdf, 44 KB)

otazky_k_sebepoznani.pdf

Pomůcka vhodná např. k přípravě ke slavení svátosti smíření

pdf Otevřený dopis Marii Magdalské Populární

provedl 658 stažení

Stažení (pdf, 144 KB)

dopis_mari_magdalene.pdf

Otevřený dopis Máří Magdaléně otevírající otázky související s tématem osvobození k čisté uzdravující lásce (SEBEOVLÁDÁNÍ)

dokument Papež František: Evangelii Gaudium - pracovní překlad - DOC Populární

provedl 325 stažení

Stažení (docx, 178 KB)

evangelii_gaudium_cz.docx

Postupně opravovaný pracovní překlad apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium (opravy proti původní verzi zveřejněné na www.radiovaticana.cz jsou vyznačovány červeně). 

pdf Papež František: Evangelii Gaudium - pracovní překlad - PDF Populární

provedl 954 stažení

Stažení (pdf, 1008 KB)

evangelii_gaudium_cz.pdf

Postupně opravovaný pracovní překlad apoštolské exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium (opravy proti původní verzi zveřejněné na www.radiovaticana.cz jsou vyznačovány červeně).

pdf Pastýřský list Tomáše Holuba k roku 2020 Populární

provedl 198 stažení

Stažení (pdf, 408 KB)

Pastyrsky_list_Holub_1_1_2020.pdf

Pastýřský list plzeňského biskupa Tomáše Holuba k diecéznímu mottu pro rok 2020 ("Neboje se, já jsem přemohl svět")

pdf Podklady pro kázání 1. neděle adventní A (2016) Populární

provedl 148 stažení

Stažení (pdf, 402 KB)

1. neděle adventní A (2016).pdf

Podklady ke kázání na 2. čtení 1. neděle adventní cyklu A (2016): Řím 13,11-14

pdf Pomůcka ke čtení Bible Populární

provedl 1585 stažení

Pomůcka nejen pro starší děti či mládež zpracovaná podle http://www.bezvacity.cz/kostel/navod, z katolického hlediska doplněná o texty kurzívou

pdf Postní almužna - FAQ - často kladené otázky Populární

provedl 762 stažení

Stažení (pdf, 123 KB)

postni_almuzna_faq.pdf

Často kladené otázky ohledně iniciativy Postní almužna

pdf Povolání a věrnost: Sborník 2009

provedl 62 stažení

Stažení (pdf, 1.38 MB)

PaV_Sbornik_2009.pdf

Sborník s doplňkovou četbou pro účastníky semináře prohlubujícího život v Duchu svatém Povolání a věrnost, vydání z r. 2009

pdf Povolání a věrnost: Seminář 2009

provedl 67 stažení

Stažení (pdf, 609 KB)

PaV_Ucastnici_2009.pdf

Sešitek pro účastníky semináře prohlubujícího život v Duchu svatém Povolání a věrnost, vydání z r. 2009

pdf Práce s biblí, její fáze, dynamika a metody Populární

provedl 781 stažení

Stažení (pdf, 291 KB)

prace_s_bibli_metody_faze.pdf

Přehledná tabulka různých fází a jim odpovídajících práce s Písmem svatým

pdf Pracovní překlad Římanům 13,11-14 Populární

provedl 123 stažení

Stažení (pdf, 490 KB)

Řím 13,11-14.pdf

Pracovní překlad Řím 13,11-14 (2. čtení 1. neděle adventní A) podle Norberta Baumerta s uvedením do kontextu celého listu Římanům

pdf Pracovní texty k semináři o evangelizaci Populární

provedl 1262 stažení

Stažení (pdf, 305 KB)

texty_o_evangelizaci.pdf

Pracovní texty na téma evangelizace od R. Cantalamessy, Petra Muchy, Jany Sojčekové, Josepha Ratzingera, Leonarda Sullivana a Nikoly Hurleyové

pdf Pravidla pro chlapskou skupinu Populární

provedl 2276 stažení

Stažení (pdf, 94 KB)

chlapi_pravidla_skupiny.pdf

Soubor pomocných pravidel pro osobní skupinové sdílení ušitý na míru pro scházení naší chlapské skupiny.

pdf Příloha Zpravodaje 2009 / 1

provedl 60 stažení

Stažení (pdf, 416 KB)

Tomas_Frantisek.pdf

Tomáš Holub: Gender Papež František: Zločin zneužívání

pdf Přímluvy za oběti zneužívání

provedl 30 stažení

Stažení (pdf, 105 KB)

Přímluvy za oběti zneužívání.pdf

Mešní přímluvy na téma zneužíván v církvi

pdf Příprava ke svátosti smíření Populární

provedl 1448 stažení

Stažení (pdf, 181 KB)

priprava_smireni.pdf

Rozsáhlá pomůcka od P. Aleše Opatrného shrnující význam pokání a zpovědi, popisující jednotlivé části slavení svátosti smíření a zahrnující různé pomůcky ke zpytování svědomí (podle přikázání lásky k Bohu a bližnímu, podle různých kategorií našich vztahů k lidem a okolí, podle manželského slibu a něco se zde najde dokonce i pro motoristy. :-)

pdf Příprava na svátost smíření a zpovědní zrcadlo Populární

provedl 3867 stažení

Stažení (pdf, 479 KB)

zpovedni_zrcadlo.pdf

Příručka pro přípravu na svátost smíření editovaná P. Alešem Opatrným - uvedení do praxe slavení svátosti smíření doplněné praktickými "pomůckami pro zpytování svědomí" či "zpovědními zrcadly" (podle Božího slova, podle manželského slibu, podle různých vztahů v našem životě, podle Desatera apod.)

dokument Proč ženy pláčou? Populární

provedl 785 stažení

Stažení (pps)

slzy_zeny.pps

Trochu kýčovitá, ale svým obsahem milá a pravdivá prezentace - zvlášť pro muže. :-)

pdf Půlnoční meditace 2016: JAKO POPRVÉ Populární

provedl 149 stažení

Stažení (pdf, 353 KB)

pulnocni_meditace_2016_text.pdf

Textový podklad pro "Půlnoční meditaci" na Františkolázeňské 24hodinovce 2016

audio R. Falkenauer: "Přijali jste Ducha svatého?" (mp3 28,6MB) Populární

provedl 879 stažení

Přednáška P. Roberta Falkenauera na téma "Přijali jste Ducha svatého?" na Dnech víry v Plzni, 30. 5. 2009

pdf R. M. Rilke Oblačná slova

provedl 82 stažení

Stažení (pdf, 280 KB)

Rilke Oblacna slova.pdf

Dva české a dva anglické překlady několika veršů ("Gott spricht zu jedem nur, eh er ihn macht..."z básnické sbírky Rainera Maria Rilkeho "Das Stunden-Buch: Das Buch vom Mönchischen Leben" 

pdf Scala paradisi: Osmitýdenní škola modlitby Populární

provedl 2217 stažení

Stažení (pdf, 475 KB)

scala_paradisi.pdf

Pomůcka pro osmitýdenní "školu modlitby", kterou lze prožít jako seminář v malém společenství nebo také jako podklad pro osobní prohloubení.

pdf Sederová večeře - podle CČSH Populární

provedl 1213 stažení

Stažení (pdf, 192 KB)

sederova_vecere_ccsh.pdf

Pomůcka pro slavení židovské sederové večeře v křesťanském duchu na památku Ježíšovy poslední večeře s učedníky

pdf Smrtí život nekončí Populární

provedl 2095 stažení

Stažení (pdf, 934 KB)

letohrad_smrt.pdf

Brožura Václava Vacka uvádějící do smyslu křesťanského pohřbu, kterou vydalo Pastorační středisko Biskupství královéhradeckého

audio Svatodušní novéna v rozhlase Populární

provedl 905 stažení

O svatodušní novéně nazvané "Svatodušní valčík" si na Křesťanské vlně Plzně povídali František Hromada a Petr Hruška

pdf Svatodušní valčík Populární

provedl 1152 stažení

Stažení (pdf, 192 KB)

svatodusni_valcik.pdf

Svatodušní novéna "Dostanete sílu Ducha svatého a budete mými svědky" (Sk 1,8) ve formátu .pdf

pdf Světlo svítící v temnotách Populární

provedl 1141 stažení

Text kázání na 2. neděli po Narození Páně (Jan 1,5.8.11)

pdf Synod biskupů o Božím slově Populární

provedl 814 stažení

Stažení (pdf, 114 KB)

synod_bozi_slovo.pdf

Poselství biskupské synody Božímu lidu na závěr XII. řádného generálního shromáždění 24. října 2008.

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Přihlášení

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.