folder 2020 Kontemplace podle Laudato si'

Nahrávky kázání a katechezí v rámci semináře "Kontemplovat stvořčení s plesáním a chválou: Uvedení do kontemplace podle encykliky Laudato si' papeže Františka" (postní a velikonoční doba 2020)

Dokumenty

audio Laudato si 00a Kázání Popeleční středa

provedl 41 stažení

Stažení (mp3, 13.08 MB)

laudatosi_00_popel_streda.mp3

Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 6,1-6.16-18 (9 min.), kázání uvádějící do semináře "Kontemplace podle Laudato si'" (14 min.) a praktické podněty k semináři s požehnáním a závěrečnou písní (6 min.) z bohoslužby na Popeleční středu 26. 2. 2020 v kapli sv. Jana na faře v Chebu (celkem 32 min.)

audio Laudato si 00b Katecheze Přípravný týden

provedl 36 stažení

Stažení (mp3, 7.49 MB)

laudatosi_00_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do přípravného týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (16 min.)

audio Laudato si 01a Kázání 1. neděle postní

provedl 50 stažení

Stažení (mp3, 8.91 MB)

laudatosi_01_1_nedele_postni.mp3

Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 4, 1-11 (5 min.), kázání na téma "Byl vyveden Duchem na poušť" (11 min.) a praktické podněty k semináři s požehnáním (3 min.) z bohoslužby na 1. neděli postní 1. 3. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 19 min.)

audio Laudato si 01b Katecheze 1. týden postní

provedl 43 stažení

Stažení (mp3, 8.27 MB)

laudatosi_01_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do 1. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (20 min.)

audio Laudato si 01c Katecheze Večer chval

provedl 34 stažení

Stažení (mp3, 2.86 MB)

laudatosi_01_vecerchval.mp3

Krátká katecheze z Večeru chval ve středu 4. 3. 2020 v kapli sv. Jana na faře v Chebu na téma 1. týdne semináře Kontemplace podle Laudato si "Pokušení na poušti jako obraz naší životní cesty a cesty kontemplace" (7 min,)

audio Laudato si 02a Kázání 2. neděle postní Žandov

provedl 42 stažení

Stažení (mp3, 5.08 MB)

laudatosi_02_2_nedele_postni_zandov.mp3

Evangelium Mt 17,1-9 (2 min.) a kázání "Proměnění na hoře jako obraz cesty vnitřní modlitby" (10 min.) při mši v sobotu 7. 3 2020 v kapli farního penzionu v Dolním Žandově (celkem 12 min.)

audio Laudato si 02b Kázání 2. neděle postní

provedl 28 stažení

Stažení (mp3, 7.44 MB)

laudatosi_02_2_nedele_postni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 17,1-9 (6 min.) a kázání "Proměnění na hoře jako obraz cesty vnitřní modlitby" (10 min.) při mši v neděli 8. 3 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 16 min.)

audio Laudato si 02c Katecheze 2. týden postní

provedl 27 stažení

Stažení (mp3, 9.13 MB)

laudatosi_02_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do 2. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (20 min.)

audio Laudato si 03a Kázání 3. neděle postní

provedl 17 stažení

Stažení (mp3, 13.44 MB)

laudatosi_03_3_nedele_postni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 4,5-42 (11 min.), kázání "Lidé naděje, která není jen jejich" (15 min.) a závěrečné slovo (5 min.) při neveřejné mši vysílané online v neděli 15. 3 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 31 min.)

audio Laudato si 03b Koronavirus v Lombardii

provedl 19 stažení

Stažení (mp3, 9.24 MB)

misa_italie_2020_03_10.mp3

Svědectví Míši z Lombardie z 10. 3. 2020 o tom, jak jedenáctičlenná rodina prožívá epidemii koronaviru v jedné z nejzasaženějších oblastí Itálie

audio Laudato si 03c Katecheze 3. týden postní

provedl 21 stažení

Stažení (mp3, 9.27 MB)

laudatosi_03_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do 3. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (20 min.)

audio Laudato si 04a Pastýřský list 4. neděle postní

provedl 12 stažení

Stažení (mp3, 15.51 MB)

laudatosi_04_4_nedele_postni.mp3

Úvod k bohoslužbě a evangelium Jan 9,1-41 kratší verze (14 min.) a Mimořádný pastýřský list biskupa Tomáše k epidemii koronaviru (14 min.) při neveřejné mši vysílané online v neděli 22. 3 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 28 min.)

audio Laudato si 04b Katecheze 4. týden postní

provedl 18 stažení

Stažení (mp3, 11.20 MB)

laudatosi_04_katecheze.mp3

Katecheze uvádějící do 4. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" (25 min.)

audio Laudato si 05a Kázání 5. neděle postní

provedl 9 stažení

Stažení (mp3, 7.51 MB)

laudatosi_05_5_nedele_postni.mp3

Úvod k bohoslužbě (3 min.) a kázání "Lazare, pojď ven!" (15 min.) při neveřejné mši vysílané online v neděli 29. 3 2020 ve farní kapli sv. Jana v Chebu (celkem 18 min.)

audio Laudato si 05b Katecheze 5. týden postní (1) Nový

provedl 8 stažení

Stažení (mp3, 8.24 MB)

laudatosi_05_katecheze_1.mp3

1. část katecheze uvádějící do 5. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" - obecné uvedení (18 min.)

audio Laudato si 05c Katecheze 5. týden postní (2) Nový

provedl 9 stažení

Stažení (mp3, 9.44 MB)

laudatosi_05_katecheze_2.mp3

2. část katecheze uvádějící do 5. postního týdne semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" - uvedení do jednotlivých dní (20 min.)

audio Laudato si 06a Kázání Květná neděle Nový

provedl 3 stažení

Stažení (mp3, 5.68 MB)

laudatosi_06_6_nedele_postni.mp3

Kázání po čtení Matoušových pašijí (Mt 26,14 - 27,66) "Zachraň svět z gauče!" (13 min.) při mši z Květné neděle vysílané online 5. 4. 2020 z farní kaple sv. Jana v Chebu

pdf Laudato si' Seminář Kázání

provedl 19 stažení

Stažení (pdf, 850 KB)

Kontemplace Laudato si 2020 Kázání.pdf

Podklady pro nedělní kázání během semináře "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" - soubor postupně narůstá - každý týden v neděli přibývají nové stránky s novými podklady pro další kázání

pdf Laudato si' Seminář Podklady Populární

provedl 291 stažení

Stažení (pdf, 1.02 MB)

Kontemplace Laudato si 2020 00.pdf

Podklady pro seminář "Kontemplovat stvoření s plesáním a chválou" - soubor postupně narůstá - každý týden v neděli přibývají nové stránky s novými podněty pro další týden

pdf Zpytování svědomí podle Laudato si Nový

provedl 16 stažení

Stažení (pdf, 404 KB)

Zpytování svědomí 2020.pdf

Ekologická konverze a sedm ekologických hříchů

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Přihlášení

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.