folder 2013 Farní exercicie

Audionahrávky a textové podklady z Farních exercicií Roku víry 2013 na téma "Poklad víry v nádobě hliněné" v rámic seminářů "Tři barvy společenství"

Kategorie

folder Textové podklady

Písemné podklady pro účastníky Farních exercicií 2013 na téma "Poklad víry v nádobě hliněné" z cyklu seminářů "Tři barvy společenství"

 

Dokumenty

audio 01b 1. týden (poledne): Pokušení na poušti aneb Sedm hlavních hříchů a společenství (.mp3) Populární

provedl 839 stažení

Stažení (mp3, 2.97 MB)

farni_exercicie_2013_01b.mp3

Audionahrávka uvedení do rodinné bohoslužby s evangeliem (6 min.) + kázání s výkladem tématu 1. postního týdne (20 min.)

OMLOUVÁME SE ZA VELMI NÍZKOU KVALITU ZÁZNAMU

audio 01c 1. týden (večer): Pokušení na poušti aneb Sedm hlavních hříchů a společenství (.mp3) Populární

provedl 835 stažení

Stažení (mp3, 3.73 MB)

farni_exercicie_2013_01c.mp3

Audionahrávka úvodu k večerní mši, evangelia, kázání spojeného s výkladem tématu 1. týdne postního, závěrených pokynů a požehnání (32 min.)

OMLOUVÁME SE ZA VELMI NÍZKOU KVALITU ZÁZNAMU

audio 02a 2. týden (ráno): Proměnění na hoře aneb Hřích ve východní spiritualitě (.mp3) Populární

provedl 803 stažení

Stažení (mp3, 7.54 MB)

farni_exercicie_2013_02a.mp3

Audionahrávka úvodu k ranní mši, čtení a evangelia (8:30 min.) kázání spojeného s výkladem tématu 2. týdne postního (21:30 min.), závěrených pokynů a požehnání (3 min.)

audio 02b 2. týden (poledne): Proměnění na hoře aneb Hřích ve východní spiritualitě (.mp3) Populární

provedl 800 stažení

Stažení (mp3, 6.86 MB)

farni_exercicie_2013_02b.mp3

Audionahrávka úvodu k rodinné mši, čtení a evangelia (8 min.) kázání spojeného s výkladem tématu 2. týdne postního (19:30 min.), závěrených pokynů a požehnání (2 min.)

audio 03a 3. týden (ráno): Dej mi napít! aneb Pramen živé vody uprostřed hříchu (.mp3) Populární

provedl 742 stažení

Stažení (mp3, 5.65 MB)

farni_exercicie_2013_03a.mp3

Audionahrávka úvodu k ranní mši, čtení a evangelia (6:30 min.) a kázání spojeného s výkladem tématu 3. týdne postního "Pozitivní energie za hlavními hříchy" (18:15 min.)

audio 03b 3. týden (poledne): Dej mi napít! aneb Pramen živé vody uprostřed hříchu (.mp3) Populární

provedl 719 stažení

Stažení (mp3, 7.15 MB)

farni_exercicie_2013_03b.mp3

Audionahrávka úvodu k rodinné mši, čtení a evangelia (7:30 min.), kázání spojeného s výkladem tématu 3. týdne postního "Pozitivní energie za hlavními hříchy" (21:00 min.) a závěrená "hádanka" a požehnání (2:30 min.)

audio 04a 4. týden (ráno): Jdi se umýt! aneb Proč nestačí říci hříchu NE (.mp3) Populární

provedl 729 stažení

Stažení (mp3, 5.80 MB)

farni_exercicie_2013_04a.mp3

Audionahrávka úvodu k ranní mši a čtení evangelia (3:45 min.), kázání spojeného s výkladem tématu 4. týdne postního "Proč nestačí říci hříchu 'ne'" (20:30 min.) a závěrečného požehnání (1:15 min.)

audio 04b 4. týden (poledne): Jdi se umýt! aneb Proč nestačí říci hříchu NE (.mp3) Populární

provedl 707 stažení

Stažení (mp3, 7.45 MB)

farni_exercicie_2013_04b.mp3

Audionahrávka úvodu pro děti k rodinné mši a čtení evangelia (5:00 min.), kázání spojeného s výkladem tématu 4. týdne postního "Proč nestačí říci hříchu 'ne'" (23:30 min.), navazující přímluvné modlitby (3:15 min.) a závěrečného požehnání (0:45 min.)

audio 05a 5. týden (ráno): Kdo je bez hříchu... aneb Strukturální přítomnost hříchu (.mp3) Populární

provedl 673 stažení

Stažení (mp3, 6.91 MB)

farni_exercicie_2013_05a.mp3

Audionahrávka čtení evangelia při ranní mši (2:00 min.) + kázání spojeného s výkladem tématu 5. týdne postního "Strukturální přítomnost hříchu" (28 min.)

audio 05b 5. týden (poledne): Kdo je bez hříchu... aneb Strukturální přítomnost hříchu (.mp3) Populární

provedl 674 stažení

Stažení (mp3, 6.62 MB)

farni_exercicie_2013_05b.mp3

Audionahrávka úvodu k rodinné mši a čtení evangelia (5:30 min.) + kázání spojeného s výkladem tématu 5. týdne postního "Strukturální přítomnost hříchu" (23:30 min.)

audio 05c 5. týden (večer): Kdo je bez hříchu... aneb Strukturální přítomnost hříchu (.mp3) Populární

provedl 689 stažení

Stažení (mp3, 8.48 MB)

farni_exercicie_2013_05c.mp3

Audionahrávka úvodu k večerní mši, prvního čtení a čtení evangelia (5:00 min.) +  kázání spojeného s výkladem tématu 5. týdne postního "Strukturální přítomnost hříchu" (32 min.)

audio 06a 6. týden (ráno): Květná neděle aneb Rozhodnutí pro cestu proměny (.mp3) Populární

provedl 640 stažení

Stažení (mp3, 2.37 MB)

farni_exercicie_2013_06a.mp3

Audionahrávka úvodu k průvodu Květné neděle a úvodu k Lukášovým pašijím z ranní mše - pozvání k rozhodnutí být Kristovými učedníky, ne jen diváky, a k vydání se na cestu k dovršení proměny nemocí našich srdcí skrze Kristův kříž (10 min.)

audio 06c 6. týden (večer): Květná neděle aneb Rozhodnutí pro cestu proměny (.mp3) Populární

provedl 656 stažení

Stažení (mp3, 3.46 MB)

farni_exercicie_2013_06c.mp3

Audionahrávka úvodu k průvodu Květné neděle a úvodu k Lukášovým pašijím z večerní mše - pozvání k rozhodnutí být Kristovými učedníky, ne jen diváky, a k vydání se na cestu k dovršení proměny nemocí našich srdcí skrze Kristův kříž (15 min.)

audio 06d 6. týden (pondělí): Roztrhněte svá srdce! aneb Nemoci srdcí ve světle blahoslavenství (.mp3) Populární

provedl 682 stažení

Stažení (mp3, 6.79 MB)

farni_exercicie_2013_06d.mp3

Audionahrávka celé bohoslužby pokání slavené v pondělí 25. 3. 2013 ve farním sále v Chebu na téma "Roztrhněte svá srdce! aneb Nemoci našich srdcí ve světle osmi blahoslavenství" (30 min.). Vlastní zpytování svědomí (15 min.) najdete v čase 10:30 - 25:30.

audio 07a Zelený čtvrtek: Liturgie s mytím nohou (.mp3) Populární

provedl 683 stažení

Stažení (mp3, 6.21 MB)

farni_exercicie_2013_07a.mp3

Audionahrávka bohoslužby slova s liturgií mytí nohou slavené na Zelený čtvrtek 2013 ve farním sále v Chebu (30 min.)

audio 07c_1 Vigilie Zmrtvýchvstání: Liturgie světla (.mp3) Populární

provedl 655 stažení

Stažení (mp3, 2.86 MB)

farni_exercicie_2013_07c_1.mp3

Audionahrávka liturgie světla (žehnání ohně, Světlo Kristovo, Exsultet) z Vigilie Zmrtvýchvstání Páně slavené 30. 3. 2013 v kostele sv. Mikuláše v Chebu (12 min.)

audio 07c_2 Vigilie Zmrtvýchvstání: Liturgie slova (.mp3) Populární

provedl 647 stažení

Stažení (mp3, 4.83 MB)

farni_exercicie_2013_07c_2.mp3

Audionahrávka liturgie slova (uvedení, 3 starozákonní čtení s úvody a modlitbami, epištola a evangelium) z Vigilie Zmrtvýchvstání Páně slavené 30. 3. 2013 ve farním sále v Chebu (21 min.)

audio 07c_3 Vigilie Zmrtvýchvstání: Homilie (.mp3) Populární

provedl 663 stažení

Stažení (mp3, 2.17 MB)

farni_exercicie_2013_07c_3.mp3

Audionahrávka homilie (homilie papeže Františka z loňské Vigilie Zmrtvýchvstání v Buenos Aires) z Vigilie Zmrtvýchvstání Páně slavené 30. 3. 2013 ve farním sále v Chebu (10 min.)

audio 07c_4 Vigilie Zmrtvýchvstání: Křestní liturgie (.mp3) Populární

provedl 652 stažení

Stažení (mp3, 3.51 MB)

farni_exercicie_2013_07c_4.mp3

Audionahrávka Křestní liturgie (pomazání, volba jména, žehnání vody, křest, biřmování) a závěrečného požehnání z Vigilie Zmrtvýchvstání Páně slavené 30. 3. 2013 v kostele sv. Mikuláše v Chebu (15 min.)

audio 08_1a První velikonoční: Od pýchy ke zmocňující službě (.mp3) Populární

provedl 677 stažení

Stažení (mp3, 3.38 MB)

farni_exercicie_2013_08_1a.mp3

Audionahrávka evangelia a homilie z ranní mše 1. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od pýchy ke zmocňující službě" (15 min.)

audio 08_1c První velikonoční: Od pýchy ke zmocňující službě (.mp3) Populární

provedl 691 stažení

Stažení (mp3, 5.84 MB)

farni_exercicie_2013_08_1c.mp3

Audionahrávka evangelia a homilie z večerní mše 1. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od pýchy ke zmocňující službě" (25 min.)

audio 08_2a Druhá velikonoční: Od smilstva k intimitě v těle Kristově (.mp3) Populární

provedl 676 stažení

Stažení (mp3, 5.60 MB)

farni_exercicie_2013_08_2a.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii, evangelia, homilie a požehnání z ranní mše 2. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od smilstva k intimitě v těle Kristově" (24 min.)

audio 08_2b Druhá velikonoční: Od smilstva k intimitě v těle Kristově (.mp3) Populární

provedl 657 stažení

Stažení (mp3, 7.11 MB)

farni_exercicie_2013_08_2b.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii, evangelia, homilie a požehnání z rodinné mše 2. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od smilstva k intimitě v těle Kristově" (31 min.)

audio 08_2c Druhá velikonoční: Od smilstva k intimitě v těle Kristově (.mp3) Populární

provedl 660 stažení

Stažení (mp3, 5.25 MB)

farni_exercicie_2013_08_02c.mp3

Audionahrávka evangelia a homilie z večerní mše 2. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od smilstva k intimitě v těle Kristově" (23 min.)

audio 08_3a Třetí velikonoční: Od lenivosti k obnově skrze následování (.mp3) Populární

provedl 649 stažení

Stažení (mp3, 6.78 MB)

farni_exercicie_2013_3a.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (9 min.), homilie a požehnání (20 min.) z ranní mše 3. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od lenivosti k obnově skrze následování"

audio 08_3b Třetí velikonoční: Od lenivosti k obnově skrze následování (.mp3) Populární

provedl 639 stažení

Stažení (mp3, 7.61 MB)

farni_exercicie_2013_3b.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (9 min.), homilie a požehnání (24 min.) z rodinné mše 3. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od lenivosti k obnově skrze následování"

audio 08_3c Třetí velikonoční: Od lenivosti k obnově skrze následování (.mp3) Populární

provedl 626 stažení

Stažení (mp3, 9.45 MB)

farni_exercicie_2013_3c.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (10 min.), homilie a požehnání (30 min.) z večerní mše 3. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od lenivosti k obnově skrze následování"

audio 08_4a Čtvrtá velikonoční: Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení (.mp3) Populární

provedl 617 stažení

Stažení (mp3, 6.65 MB)

farni_exercicie_2013_08_04a.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (4 min.), homilie a požehnání (25 min.) z ranní mše 4. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení"

audio 08_4b Čtvrtá velikonoční: Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení (.mp3) Populární

provedl 607 stažení

Stažení (mp3, 7.49 MB)

farni_exercicie_2013_08_04b.mp3

Audionahrávka dětskému úvodu k liturgii a evangelia (6:30 min.), homilie (27 min.) z rodinné polední mše 4. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení"

audio 08_4c Čtvrtá velikonoční: Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení (.mp3) Populární

provedl 623 stažení

Stažení (mp3, 9.14 MB)

farni_exercicie_2013_08_04c.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (6:30 min.), homilie a požehnání (33 min.) z večerní mše 4. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení"

audio 08_5a_Pátá velikonoční: Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc (.mp3) Populární

provedl 609 stažení

Stažení (mp3, 7.57 MB)

farni_exercicie_2013_08_05a.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (8 min.), homilie a požehnání (25 min.) z ranní mše 5. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc"

audio 08_5b_Pátá velikonoční: Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc (.mp3) Populární

provedl 592 stažení

Stažení (mp3, 7.59 MB)

farni_exercicie_2013_08_05b.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (2 min.), homilie proložené videoukázkami z filmu Romero a požehnání (31 min.) z polední rodinné mše 5. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc"

audio 08_5c_Pátá velikonoční: Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc (.mp3) Populární

provedl 603 stažení

Stažení (mp3, 9.65 MB)

farni_exercicie_2013_08_05c.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (9 min.), homilie proložené videoukázkami z filmu Romero a požehnání (33 min.) z večerní mše 5. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc"

audio 08_6a_Šestá velikonoční: Od lakomství ke štědrému bohatství (.mp3) Populární

provedl 585 stažení

Stažení (mp3, 6.47 MB)

farni_exercicie_2013_08_06a.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (6 min.), homilie (20 min.) a požehnání (2 min.) z ranní mše 6. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od lakomství ke štědrému bohatství"

audio 08_6b_Šestá velikonoční: Od lakomství ke štědrému bohatství (.mp3) Populární

provedl 592 stažení

Stažení (mp3, 8.62 MB)

farni_exercicie_2013_08_06b.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (10 min.), homilie (25 min.) a požehnání (3 min.) z rodinné mše 6. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od lakomství ke štědrému bohatství"

audio 08_6c_Šestá velikonoční: Od lakomství ke štědrému bohatství (.mp3) Populární

provedl 601 stažení

Stažení (mp3, 8.03 MB)

farni_exercicie_2013_08_06c.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (9 min.) a homilie (25 min.) z večerní mše 6. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od lakomství ke štědrému bohatství"

audio 08_7a_Nanebevstoupení: A s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma (.mp3) Populární

provedl 590 stažení

Stažení (mp3, 5.00 MB)

farni_exercicie_2013_08_nanebevstoupeni.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii, čtení a evangelia (7:30 min.), homilie (12 min.) a závěrečného slova (2 min.) z večerní mše u sv. Václava o Slavnosti Nanebevstoupení Páně na téma "A s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma"

audio 08_7a_Sedmá velikonoční: Od závisti ke sdílení Božích darů(.mp3) Populární

provedl 596 stažení

Stažení (mp3, 6.42 MB)

farni_exercicie_2013_08_07a.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii, čtení a evangelia (7 min.) a homilie (21 min.) z ranní mše 7. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od závisti ke sdílení Božích darů"

audio 08_7b_Sedmá velikonoční: Od závisti ke sdílení Božích darů (.mp3) Populární

provedl 589 stažení

Stažení (mp3, 7.31 MB)

farni_exercicie_2013_08_07b.mp3

Audionahrávka úvodní dětské aktivity, čtení a evangelia (11 min.) a homilie (21 min.) z rodinné mše 7. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od závisti ke sdílení Božích darů"

audio 08_7c_Sedmá velikonoční: Od závisti ke sdílení Božích darů (.mp3) Populární

provedl 591 stažení

Stažení (mp3, 8.79 MB)

farni_exercicie_2013_08_07c.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii, prvního čtení a evangelia (12 min.) a homilie (26 min.) z večerní mše 7. neděle velikonoční rozvíjející téma "Od závisti ke sdílení Božích darů"

audio 08_8b_Seslání Ducha: Pokoj vám! Populární

provedl 603 stažení

Stažení (mp3, 6.12 MB)

farni_exercicie_2013_08_08b.mp3

Audionahrávka úvodního cvičení a evangelia (9 min.), homilie (13 min.) a závěrečného požehnání (3 min.) z polední rodinné mše o Slavnosti Seslání Ducha svatého rozvíjející téma "Pokoj vám! aneb Duch Boží jak vztah"

audio 08_8c_Seslání Ducha: Pokoj vám! Populární

provedl 610 stažení

Stažení (mp3, 6.47 MB)

farni_exercicie_2013_08_08c.mp3

Audionahrávka úvodu k liturgii a evangelia (5 min.), homilie (19 min.), úvodu k přímluvám (3 min.) a závěrečného požehnání (1 min.) z večerní mše o Slavnosti Seslání Ducha svatého rozvíjející téma "Pokoj vám! aneb Duch Boží jak vztah"

Hlavní Menu

Kontaktní místa Farnosti a Charity

Kostelní nám. 188/15
350 02 Cheb
tel. +420 354 422 458

po + st 9:00 - 17:00

číslo účtu farnosti:
781 704 309 / 0800
číslo účtu farní charity:
220 699 597 / 0300

Kontaktní údaje farnosti
Kontaktní údaje farní charity

Kontakt na faráře

úterý: volný den faráře
Kontakty na farní tým
Kontakt na farní penzion
Další kontakty

Kázání na Soundcloud

Přihlášení

Copyright © 2020 Římskokatolická farnost Cheb. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.