ZASTAVENÍ 24. Kostel sv. Jodoka na břehu Ohře

ZASTAVENÍ 24. Kostel sv. Jodoka na břehu Ohře

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 5.176', E 12° 23.232' Období: 1430 – 1968
Kde to je: Indicie zjistíte na severním okraji zahrádkářské osady „U Jodoka“ za viaduktem směrem na Hradiště, 190 metrů od vchodu do osady po cestě na pravém břehu Ohře směrem po proudu (kostel se nacházel uprostřed osady). Po zjištění indicií se pak můžete vrátit na most přes Ohři a po levém břehu jet po cyklostezce; nebo (zvláště za sucha) můžete od indicií pokračovat po pravém břehu po prašné a travnaté cestě a na cyklostezku se napojíte u Hradiště. Dále kolem Jindřichova a Tršnic a v Dlouhých Mostech můžete (za sucha) odbočit vlevo přes potok a poté pokračovat po polní cestě, která vás podél silnice a železnice přivede až na nájezd před zastavením č. 25 (za mokra to ovšem bude bezpečnější objet přes Františkovy Lázně).
Indicie: X = Kolik párů bot najdete na výše uvedené lokalitě na „Stezce do nebes“ vlevo od cesty nad řekou?

Téma: Péče o chudé a potřebné a diakonie lásky

Motto: Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, což jsem právě i já sám pilně činil“ (Gal 2,10).

Historie: Kostel sv. Jodoka (sv. Jošta) nechali vystavět v r. 1430 u řeky Ohře tři místní občané.  Místo dnes není běžně přístupné – kostel se nacházel na hranicích zahrádkářské osady a areálu Sběrných surovin na GPS souřadnicích N 50° 5.118', E 12° 23.293'. Vysvěcen byl v r. 1440 řezenským biskupem. U kostela stávaly od roku 1529 různé stavby, sloužící nemocným či chudým. V letech reformace (1565 -1684) byl kostel zavřen. Ve druhé polovině 17. století byl barokně upraven. V r. 1945 byl vážně poškozen při bombardování města a jeho zbytky byly strženy v roce 1968. Zachoval se pouze oltář Ukřižování z r. 1678 s několika kamennými reliéfy křížové cesty a soubor šesti pozdně gotických oltářních plastik z let 1520 – 1530, které patří k cenným exponátům Galerie výtvarného umění v Chebu. Po leta zdobilo zdejší oltář románské antepedium – závěs kryjící podstavec oltáře. Tato unikátní památka, zhotovená chebskými klariskami pro hradní kapli, byla roku 1874 přenesena do městského muzea.

Poselství: Dnešní chudoba je v mnohém jiná, než chudoba 16. století. Avšak i dnešní chudý člověk potřebuje přijetí, doprovázení a střechu nad hlavou.

Požehnání: Bože, děkujeme ti, že ses zjevil jako Bůh chudých a potřebných. Veď i nás, abychom i v dnešní společnosti vytvářeli prostředí přijetí, povzbuzení a podpory. Amen.

24_jodok_1

Snímek kostela sv. Jodoka (Jošta) kolem r. 1900

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 23)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 25)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ