ZASTAVENÍ 12. Evangelický hřbitovní kostel Sv. Trojice

ZASTAVENÍ 12. Evangelický hřbitovní kostel Sv. Trojice

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha:  N 50° 4.611', E 12° 22.250' Období: 1617 – 1641
Kde to je: Za budovou OD Prior mezi Šlikovou ulicí a ulicí Obrněné brigády
Indicie: L = Jaká je první z číslic trojmístného čísla elektroměru (začínajícího R) za levým rohem domu Obrněné brigády 553 / 31 u dopravní značky P?

Téma: Vztahy a spolupráce mezi křesťanskými církvemi

Motto: „Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni“ (Ef 4,4).

Historie: O tomto evangelickém kostele toho není známo mnoho. Byl postaven v letech 1615 – 1617 a v roce 1618 vysvěcen. Stál u hřbitova za Horní branou (ta se nacházela na Y křižovatce ulic 26. dubna, Březinova a Dlouhá), který se rozkládal za hradbami někde mezi pěší zónou a ulicí 26. dubna. Roku 1641 byl hřbitov zrušen a kostel Sv. Trojice byl srovnán se zemí.

Poselství: Nejsvětější Trojice – jedno z nejnepřístupnějších a zároveň jedno z nejpraktičtějších tajemství Božího života. Bůh Otec, Syn a Duch svatý – absolutní jednota zároveň v absolutní jedinečnosti každé z těchto tří osob. Nejhlubší Boží podstatou je VZTAH! Vztah mezi Otcem a Synem, kterým je Duch svatý a kterým je každý člověk trvale, bezpodmínečně a absolutně milován a respektován v jeho svobodě. Právě toto je jedinou cestou k obnovené jednotě v rozmanitosti dnešních křesťanů, ale i k obnovenému soužití všech lidí.

Požehnání: Bože, děkujeme ti za bohatství každé z křesťanských církví a všech skupin toužících po životě a sloužících životu v jakékoli jeho podobě. Žehnej všem, rozvíjej jejich jedinečná obdarování a naplň nás všechny odvahou k obnovení vzájemného respektu, úcty a vděčnosti jedni za druhé. Amen.

12_trojice_1

Kostel sv. Trojice před Horní branou před rokem 1641 (Encyklopedie Cheb)

Na své CESTĚ MĚSTEM máte nyní za sebou 2,7 km. Nechcete-li se vydávat do jižní části města za posledními třemi zastaveními CESTY MĚSTEM+, můžete se odtud vrátit do CÍLE v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty na Kostelním náměstí a zbývá vám tak již jen 500 m.

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 11)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 13)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ