Farní PLES 6. stupeň

Farní PLES 6. stupeň

Farní PLES - protiepidemická opatření

Představujeme PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti. Tímto neumělým pokusem o jazykovou hříčku jsme na podzim navázali na tehdy vznikající systém PES a zároveň zároveň jsme chtěli zdůraznit, abychom na cestě neztráceli radost a naději, že i uprostřed tak vážné situace, ve které se nacházíme, si můžeme dovolit PLESAT v Hospodinu. Nakonec i nové motto naší diecéze pro příští rok zní: 

"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v Bohu, svém spasiteli!" (Kniha proroka Habakuka 3,17-18)

I když se celostátně systém PES již nepoužívá, ve farnosti se orientačně stále řídíme tehdy vzniklými stupni našeho PLESu.

Co 6. stupeň farního PLESu znamená pro naši farnost?

6. stupeň opatření PLES jsme ve farnosti zavedli v reakci na výzvu chebského starosty z pondělí 4. 1. 2021 k osobní zodpovědnosti a maximálnímu možnému omezení sociálních kontaktů v současné krizové epidemické situaci na Chebsku (zopakovanou ještě velmi naléhavěji v pátek 8. 1. 2021) a na situaci krizově přeplněné chebské nemocnice. Stupeň byl ukončen se zlepšením se epidemické situace na Chebsku v druhé polovině března k datu ukončení nouzového stavu 11. 4. 2021, kdy jsme přešli do PLES 5

Stav přeplněné chebské nemocnice: kapacita nemocniční lůžkové a intenzivní péče v Chebu dosáhla svého limitu, počet nakažených v populaci je velmi vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je již téměř nemožné, probíhá lavinovité komunitní šíření nákazy

Bohoslužby: všechny bohoslužby jsou zrušené, malý služebný tým pouze zajišťuje nedělní ranní bohoslužbu přenášenou online

 • Žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme
 • Žádné pro veřejnost přístupné bohoslužby
 • Nedělní ranní či sváteční mše v 10:00 je vysílána online z kaple sv. Jana na faře přes farnostcheb.cz/live
 • Na faře nejsou žádná skupinová setkání či akceporady zaměstnanců pokud možno online
 • Kontaktní hodiny na faře nejsou, je třeba se telefonicky domluvit
 • Ve výjimečných případech domluva s farářem na individuálním slavení svátostí či rozhovoru
 • Ve výjímečných případech je možná pastorační návštěva faráře v domácnostech či v zařízeních lůžkové péče
 • Je možná individuální návštěva farního kostela v dané otvírací hodiny
 • Svatby možné nejsou, pohřby do 15 účastníků
 • Doporučovaná možnost telefonické či mailové podpory, konzultací, či modlitebního spojení
 • Obecné informace k opatřením ve farnosti: farnostcheb.cz/koronavirus

Podrobněji to znamená:

 •  
  1. ZPŘÍSNĚNÝ NEJVYŠŠÍ PANDEMICKÝ STUPEŇ - stav přeplněné nemocnice

  Stav přeplněné chebské nemocnice: kapacita nemocniční lůžkové a intenzivní péče v Chebu dosáhla svého limitu, počet nakažených v populaci je velmi vysoký, a to včetně zásahu zranitelných skupin obyvatel, trasování kontaktů je již téměř nemožné, probíhá lavinovité komunitní šíření nákazy

  Platí nejpřísnější stupeň epidemických opatření a lokálně je třeba se maximálně omezit.

  Bohoslužby zrušeny, nedělní bohoslužba zajišťována malým služebným týmem. 

  Maximální důraz na důsledné dodržování platných opatření:

  roušky zakrývající všechny dýchací cesty na všech veřejných místech; častá desinfekce rukou a stálé rozestupy minimálně 2 metry, nepotkávání se

  Ovšem žít život sloužící Životu s Kristem a pro druhé můžeme i za těchto okolností, 24 hodin denně, všude, kde se nacházíme!!!

 •  
  2. DEN PÁNĚ DOMA A V PŘÍRODĚ - domácí církev

  O nedělích slavíme Den Páně ve svých domácnostech či v přírodě.

  Toto slavení může mít formu prosté meditativní četby nedělního evangelia, společného rozhovoru nad ním, společné či osobní rozjímavé modlitby a nedělního oběda. Na webu farnosti (viz farnostcheb.cz/doma) k tomu najdete množství různých pomůcek.

  Ke vnitřnímu propojení s celkem farnosti vám může pomoci také připojení se k nedělní bohoslužbě vysílané online (farnostcheb.cz/live, viz níže bod 3).

 •  
  3. NEDĚLNÍ MŠE ONLINE - služebný tým

  Nedělní ranní či sváteční bohoslužba je neveřejná, kromě služebného týmu se jí neúčastní nikdo další.

  Služební tým zajišťuje pouze nejnutnější služby (celebrant, kostelnice, lektoř, hudebník, technik zvuku apod.). Účast v tomto sloužícím společenství musí být vždy předem a jmenovitě domluvena s farářem. Pokud by se kdokoli chtěl do některé z těchto služeb zapojit, prosíme o kontaktování faráře na jeho mailu či telefonu.

  Online vysílání (a později záznam) ranní nedělní mše je vám k dispozici přes farnostcheb.cz/live

 •  
  4. BOHOSLUŽBY V MALÝCH SKUPINÁCH - nejsou možné

  Slavit bohoslužby v malých skupinách farnic a farníků možné na tomto stupni není.

 •  
  5. VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY NEJSOU - pouze pohřby do 15 lidí

  Veřejné bohoslužby na tradičních místech a v tradičních časech se nekonají.

  Svatby jsou také zatím odkládané, pohřbů je možné se účastnit v max. počtu 15 lidí.

 •  
  6. PŘIJÍMÁNÍ MIMO MŠI A ZPOVĚĎ - dle domluvy

  Přijetí svatého přijímání a slavení svátosti smíření je možné výjimečně domluvit osobně s farářem.

  Jako vhodná forma se jeví především společná vycházka.

  Výjímečně v případě vážné potřeby je možné se domluvit i návštěvu faráře u vás doma

 •  
  7. ŽÁDNÁ SETKÁVÁNÍ - farní budovy uzavřeny

  Na faře se nekonají žádná setkání ani akce, kontaktní hodiny nejsou, farní penzion uzavřen.

  Na tomto stupni nejsou ve farní budově možná žádná setkání a žádné akce, porady zaměstnanců a spolupracovníků pokud možno pouze online

  Kontaktní hodiny farní kanceláře nejsou, je třeba se telefonicky domluvit

  Farní penzion je pro veřejnost zcela uzavřen.