Poutní maraton: Startovné

Poutní maraton: Startovné

Poutní maraton - startovné

Foto: Hospic Sv. Jiří

Startovné: podpora Hospice Sv. Jiří

Startovné je doporučené ve výši minimálně 300,- Kč a je určeno na podporu služeb mobilního Hospice Sv. Jiří Cheb, který poskytuje služby umírajícím lidem v domácím prostředí především na Chebsku (od Aše po Mariánské Lázně). Jeho výše záleží na Vás a Vašich možnostech, ale budeme rádi za vaši velkorysost (Miloš Škorpil doporučuje příspěvek mezi 500 a 1000 Kč). Ať už přispějete jakoukoli částkou, vše půjde na podporu služeb mobilního Hospice Sv. Jiří, který poskytuje služby umírajícím lidem v domácím prostředí především na Chebsku (od Aše po Mariánské Lázně).

Celý výtěžek je určen na financování služeb hospicové a paliativní péče, kterou poskytuje na Chebsku multidisciplinární tým Hospice Sv. Jiří v Chebu. Vybrané finance budou konkrétně použity na mzdové náklady zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků, psychologů a duchovních.

Pro platbu startovného - příspěvek na Hospice Sv. Jiří - klikněte na následující odkaz:

 

PLATBA STARTOVNÉHO (klikni)

 

Náklady na organizaci akce zajišťuje Farní charita Cheb ze svých vlastních prostředků, z grantového příspěvku města Chebu a z dalších sponzorských darů.

Pro ty, pro které je výše nabídnutý způsob elektronický způsob platby neschůdný, bude možnost své startovné vložit při registraci na místě do kasičky veřejné sbírky před chrámem sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu v sobotu 17. 6. od 7:00 do 11:00 a poté uvnitř chrámu po celý den do 18:00.

Pro každého registrovaného účastníka, který nějakým způsobem doloží, že zvládl jím zvolenou trasu v Chebu či v jím zvolené lokalitě a který jakoukoli částkou přispěl na výše uvedený benefiční účel akce, bude připravena placka Poutního maratonu.

Pokud máte zájem o nákup trika s logem letošního Poutního maratonu, v registračním formuláři si můžete objednat příslušnou velikost; prosíme Vás pak o platbu 400 Kč na účet Farní charity Cheb 220699597/0300, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení a variabilní symbol: 2024. Trička můžete objednávat do 10. 6. 2024.  

 

Kromě platby startovného výše uvedeným způsobem je také třeba se zaregistrovat (viz Registrace)!