Farní PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti

Farní PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti

Farní PLES - protiepidemická opatření

Představujeme PLES: Proti-letargicko-epidemický systém chebské farnosti. Tímto neumělým pokusem o jazykovou hříčku jsme na podzim navázali na tehdy vznikající systém PES a zároveň zároveň jsme chtěli zdůraznit, abychom na cestě neztráceli radost a naději, že i uprostřed tak vážné situace, ve které se nacházíme, si můžeme dovolit PLESAT v Hospodinu. Nakonec i nové motto naší diecéze pro příští rok zní: 

"I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody, i když zklame výnos olivy a pole nevydají pokrm, i když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech, já přesto budu jásat v Hospodinu, budu PLESAT v Bohu, svém spasiteli!" (Kniha proroka Habakuka 3,17-18)

I když celostátně systém PES již nepoužívá, pro naše farní účely se stále držíme následujících stupňů:

Podrobné načrtnutí jednotlivých stupňů farního PLESu:

Podrobnější představení opatření ve farnosti najdete po kliknutí na konkrétní ze stupňů opatření.