Umírající, pohřeb a pozůstalí

Umírající, pohřeb a pozůstalí

Pohřebními obřady doprovází církev své zemřelé a přimlouvá se za ně u Boha. Zároveň posiluje naději věřících na věčný život a upevňujé víru ve spojení všech křesťanů se zmrtvýchvstalým Kristem.

Na Vaše přání se rozloučení se zesnulým může uspořádat za přítomnosti kněze.

Další materiály a podněty na Liturgie.czUmirani.cz a Wikipedie, praktická pomoc na Hospic Sv. Jiří Cheb

Doprovovázení umírajících a péče o ně

Doprovázení umírajících a jejich rodin je součástí křesťanské péče o život až do jeho posledního okamžiku. O umírání a smrti je vhodné v rodině mluvit včas, nemělo by to být tabu. Každý má právo na to, aby mu byl vytvořen dostatečně vstřícný prostor pro to, aby mohl vyslovit ona velká poslední slova, na která pak často není již čas:

ODPUSŤ, ODPOUŠTÍM, DĚKUJI, MÁM TĚ RÁD, PROPOUŠTÍM TĚ

K osobnímu doprovázení, zvláště lidí praktikujících katolickou víru, je k dispozici i chebský farář (Kontakty). 

Služby mobilního Hospice Sv. Jiří

Na této cestě loučení se s našimi blízkými a péče o ně může velmi pomoci služba mobilních hospiců (v Chebu a okolí je k dispozici mobilní Hospic Sv. Jiří, který spoluzaložila naše farní charita a který nabízí velmi kvalitní zdravotní, sociální i duchovní služby). Praktické podněty pro toto období lze také najít na portálu Umirani.cz provozovaném pražským mobilním hospicem Cesta domů).

Poslání Hospice Sv. Jiří: Nabízíme zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí tak, že toto období budou vnímat jako přirozenou a smysluplnou součást svého života.

Konkrétní služby, které Hospic Sv. Jiří nabízí:

  • lékařskou zdravotní péči a léčbu bolesti v rodině nemocného
  • sesterskou zdravotní péči v rodině a pohotovost 24 hodin denně
  • podporu sociálního pracovníka v otázkách s péčí o umírající
  • v případě zájmu kontakt s psychologem či s duchovním
  • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
  • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
  • podporu a pomoc v době po úmrtí nemocného

Komu tyto služby Hospic Sv. Jiří nabízí?

Nevyléčitelně nemocným lidem, kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími, jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat, u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče.

Podrobně se s těmito službami můžete seznámit na stránkách Hospice Sv. Jiří. Farář Petr Hruška a paní Eva Kolafová spolupracují v této službě jako členové správní rady hospice, z farnosti či přes farní charitu a její dobrovolnické centrum se pak také rekrutují někteří hospicoví dobrovolníci, sponzoři či členové klubu hospice. 

Kontakt na Hospic Sv. Jiří: tel. 736 432 911, [email protected]

Místo konání obřadu rozloučení

Obřad křesťanského rozloučení se v naší farnosti zpravidla koná ve smuteční síni na městském hřbitově v Chebu, ale je možné jej po domluvě s farářem konat také v Chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu nebo v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově.

Zařizování křesťanského pohřbu

Při zařizování pohřbu je třeba v první řadě kontaktovat příslušnou pohřební službu. Praktické rady a další důležité informace o nutných krocích spojených s úmrtím blízké osoby lze nalézt také ZDE.

Pracovníci pohřební služby by pak ještě před domluvením definitivního data, místa, způsobu a hodiny pohřbu měli kontaktovat faráře či farní kancelář (Kontakty). Poté je třeba, abyste se domluvili i na vaší osobní návštěvě na chebské faře, kdy by pak bylo možné v klidu probrat vše, co s konáním obřadu posledního rozloučení souvisí, a vyjádřit vaše vlastní přání týkající se obřadu.

Průběh křesťanského pohřbu

Obřad vedený knězem probíhá podle křesťanských zvyků a jeho náplní je hlavně modlitba, čtení Božího slova a křesťanské zamyšlení nad smyslem lidského života. Obřad, který trvá přibližně 20 až 30 minut, může být zakončen buď uložením do země nebo odvozem do kremace. Pokud rozloužení slavíme při mši svaté v kostele, trvá celý obřad kolem jedné hodiny.

Podle přání pozůstalých lze nechat o některém z následujících dní sloužit tzv. "zádušní" mši svatou v některém z kostelů ve farnosti v termínu, na kterém je třeba se osobně domluvit s místním knězem (Kontakty).

Finanční příspěvek

Za vykonání obřadu ani za slavení zádušní mše svaté v naší farnosti neúčtujeme žádný poplatek. Pokud však chtějí pozůstalí život a službu naší farnosti podpořit dobrovolným finančním darem, je možné to udělat buď osobně přímo při domluvě obřadu či po skončení obřadu nebo zcela anonymně formou příspěvku do veřejnně přístupných kasiček v našich kostelích.

Závěrem těchto informací bychom rádi oslovili zvlášťe ty Vás, kteří právě nyní prožíváte bolest nad smrtí některého z vašich blízkých. Přijměte, prosíme, naši upřímnou soustrast a přání důvěry v Boží požehnání i uprostřed této vaší bolesti.

Další informace a podněty:

Další materiály na Liturgie.czUmirani.cz a Wikipedie