Slavení eucharistie a svaté přijímání

Slavení eucharistie a svaté přijímání

"Svatá eucharistie dokončuje uvedení do křesťanského života. Ti, kteří byli povýšeni k důstojnosti královského kněžství a biřmováním mnohem hlouběji připodobněni ke Kristu, se prostřednictvím eucharistie podílejí spolu s celým společenstvím na samotné oběti Pána" (KKC 1322).

Další materiály na Liturgie.cz (mše) Liturgie.cz (eucharistie mimo mši) a Pastorace.cz

BOHOSLUŽBY: TÝDEN - KALENDÁŘ - PRAVIDELNÉ

Slavení eucharistie

Ke svátosti eucharistie čili ke svatému přijímání může přistoupit ten kdo je pokřtěn, na slavení eucharistie (k prvnímu svatému přijímání) byl připraven a pokud není svobodný či ovdovělý žije v církevně platném manželství nebo žije-li v novém civilním manželství (po rozpadu jeho svátostného manželství) obdržel od diecézního biskupa potvrzení možnosti přistupovat ke svatému přijímání (viz pastorační směrnice Milosrdenství pro rozvedené).

Toto jsou jisté právní hranice pro účast na přijímání při slavení eucharistie, které však nemají setřít mnohem základnější skutečnost, že eucharistie je slavením společenství s Kristem a skrze něho slavením společenství s úplně všemi, i těmi nejposlednějšími a nejvyloučenějšími, jak to nádherně vykládá Raniero Cantalamessa v jednom ze svých kázání (ZDE).

Ke svatému přijímání jde člověk zpravidla při mši, které se účastní. Pokud by z nějakého důvodu byla v určitý den na mši dvakrát nebo vícekrát, může přistoupit ke svatému přijímání ještě jednou. Za základní se jinak považuje účast na mši jedenkrát týdně, v neděli.

Před přijetím eucharistie se dodržuje jednohodinový půst od jídel a nápojů a výjimkou léků a obyčejné vody. U nemocných, kterým se eucharistie donáší, tento půst není nutný.

Pokud vaše původní církevní manželství ztroskotalo a vy žijete v novém civilním manželství, mrkněte se na diecézní pastorační směrnice o možnosti služby pastoračního doprovázení s případnou možností slavení svátostí v této situaci: 

Místa a časy pravidelného slavení eucharistie naleznete např. v sekci Pravidelné bohoslužby a aktivity).

Další materiály na Liturgie.cz (mše) Liturgie.cz (eucharistie mimo mši) a Pastorace.cz

Příprava k prvnímu přijímání

K prvnímu svatému přijímání se připravují většinou děti v mladším školním věku v rámci setkávání dětí na faře (viz Rodiny a děti), ale je možné se na něj připravit i ve věku dospělém.

Pokud byl někdo pokřtěn jako dítě a pak po léta svoji víru nepraktikoval, k prvnímu přijímání se pak připravuje podobně jako ti, kdo se v dospělosti připravují na křest (viz část Svátost křtu - Křest dospělého).

Pokud někdo víru praktikovat začal a pak se na čas od Boha či od církve odklonil, základním krokem přípravy na nové přijetí eucharistie je pak slavení svátosti smíření (viz část Svátost smíření).