Prostor pro přiblížení

Prostor pro přiblížení

Po ukončení stavební části projektu Chrám sv. Mikuláše v Chebu jako turistický cíl (podpořeného z ROP Severozápad pod registračním číslem projektu CZ.1.09/4.1.00/71.01182) a po slavnostním znovuotevření chrámu 3. dubna 2016 jsme ve farnosti navázali projektem zaměřeným na dlouhodobý rozvoj našeho farního kostela, a to jak po stránce života, tak po stránce údrtby a technického vybavení. Projekt jsme nazvali

PROSTOR PRO PŘIBLÍŽENÍ

Přiblížení člověka k člověku, národa k národu, Boha k lidem, lidí k Bohu…

Již tehdy bylo možné v našem chrámu obdivovat krásu architektury a zůstat v tiché meditaci, sestoupit do hlubin země a prohlédnout si expozici v kryptě kostela nebo vystoupat na jižní věž a obdivovat z věžní vyhlídky krásu města i dalekého okolí. Ale co dál? 

Stanovili jsme si tuto dlouhodobou vizi:

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty chceme rozvíjet jako životem naplněný farní kostel a zároveň jako duchovně-kulturní centrum města i širšího regionu.

S tím souvisí konkrétní poslání chrámu:

Sloužit farnosti i širší veřejnosti jako PROSTOR PRO PŘIBLÍŽENÍ

  1. Sloužit chebské farnosti jako farní kostel a základní liturgický prostor
  2. Sloužit chebské farnosti jako prostor pro prezentaci svých služeb veřejnosti
  3. Sloužit širší veřejnosti jako prostor pro kulturně-duchovní setkání a události
  4. Sloužit všem jako prostor setkávání se v hloubce vztahů a duchovního poselství
  5. Sloužit jako prostor pro uchování z historického bohatství toho, co je nosné pro dnešek

A pro rok 2016 jsme si stanovili tyto cíle: 

  • dokončit rekonstrukční práce na objektu (SPLNĚNO)
  • otevřít objekt i nové prostory široké veřejnosti (SPLNĚNO)
  • přijmout chrám za vlastní jakožto farní kostel a „zabydlet“ jej (SPLNĚNO)
  • rozvinout kulturně-duchovní nabídku pro širší veřejnost (MAKÁME NA TOM)
  • rozhodnout se, zda je tato kombinace životaschopná i do budoucna (POŘÁD SI NEJSME JISTÍ)

V roce 2018 jsme pak po jistém váhání, zda neprodat vzácnou gotickou procesní monstranci Karlovarskému kraji pro Muzeu Cheb, strahovským premonstránům, či městu Chebu se naše farnost po pečlivé úvaze v neděli 25. února 2018 při mimořádném jednání pastorační a ekonomické rady farnosti rozhodla monstranci neprodávat a ve spolupráci s dalšími institucemi a odborníky zvážit i jiné možnosti, jak by tento jedinečný, 600 let starý artefakt mohl být v Chebu zpřístupněn veřejnosti. Více se tomuto procesu věnujeme v samostatné sekci Chebská monstrance.

CHRÁM SV. MIKULÁŠE V CHEBU JAKO TURISTICKÝ CÍL

Registrace: CZ.1.09./4.1.00/71.01182 Období: 31. 12. 2013 - 14. 12. 2015 Podrobnosti: mikulas.farnostcheb.cz

Předmětem projektu je revitalizace významné kulturní památky v samém historickém centru města Chebu a její začlenění do základní infrastruktury pro cestovní ruch. Jedná se mimořádně významný objekt – chrám sv. Mikuláše a sv. Alžběty na Kostelním náměstí v Chebu. Projekt zahrnuje aktivity výstavby a rekonstrukce základní infrastruktury a realizaci stavebních prací v kryptě a jižní věži, jejich vybavení mobiliářem pro účely využití v cestovním ruchu s rozšířením nabídky v této oblasti a při příležitosti dalších kulturních, společenských a duchovních akcí. Projekt je spolufinancován z Evropské unie skrze ROP Severozápad