Poslání a rozvojová vize Farního penzionu

Poslání a rozvojová vize Farního penzionu

Poslání Farního penzionu

Službou Farního penzionu se chceme podílet na naplňování celkového poslání naší farnosti ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, a to především v těchto čtyřech oblastech:

  • UBYTOVACÍ ZÁZEMÍ: vytvářet klidné, lidsky vstřícné, technicky solidní a cenově dostupné zázemí pro rodinnou, skupinovou i individuální rekreaci, rekolekce, duchovní obnovy, setkání, tréninky či školení;
  • DOPLŇKOVÉ SLUŽBY: dle možností a na požádání návštěvníků poskytovat některé doplňkové servisní či pastorační služby a umožnit kontakt s životem farnosti;
  • ZÁKLADNA FARNOSTI: být komunitotvornou a formační základnou Římskokatolické farnosti Cheb;
  • SPOLUPRÁCE S OBCÍ: rozvíjet kontakty či spolupráci s aktivitami a místními obyvateli v obci Dolní Žandov či blízkého okolí.

Vize pro léta 2018 – 2023

O jaké podobě farního penzionu „sníme“ v horizontu cca 5 let?

Farní penzion přitahující skupiny z církevního i necírkevního prostředí, rodiny i skupiny i jednotlivce z naší farnosti, ve kterém návštěvníci nacházejí vstřícné pohostinné přijetí a rádi se sem vracejí. Farní penzion respektovaný obyvateli místní obce i obecním úřadem jako součást života místní komunity. Farní penzion ekonomicky soběstačný a schopný generovat finance pro svůj další rozvoj. Farní penzion jako součást prostředí, kde je dobře.   

Rozvojový výhled pro farní penzion si spolu s jeho posláním a vizí pro nejbližší léta můžete stáhnout ZDE

 

kudyznudy-rgb