Rozvoj dobrovolnictví a služeb

Rozvoj dobrovolnictví a služeb

Podpora rozvoje dobrovolnických služeb ve farnosti i v různých sférách společnosti

(UNDER CONSTRUCTION)

Rozvoj dobrovolnictví ve farnosti formálně zajišťuje Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb:

Ostatní diakonické služby farnosti