Naslouchání a přijetí

Naslouchání a přijetí

V prostoru církve bychom mohlii čekat, že jsme to my, příchozí, kdo máme naslouchat a poslušně přijímat Boží slovo, pokyny farářů, příkazy a zákazy církevního práva... 

Avšak v prostoru evangelia, případně i církve snažící se žít z evangelia, je to právě naopak.

Tou naslouchající a přijímající by měla být církev. Protože tím prvním naslouchajícím a přijímajícícím je sám Trojjediný Bůh. Naslouchání se děje již v něm samotném, v tanci lásky tří božských osob, tří vztahů, tří jedinečných TY.

O to spíše se pak toto naslouchání děje i vůči nám, nesměle tápajícím na naší cestě ke svobodě (viz také Uvedení na cestu). Ne, že by nebylo od Boha čemu naslouchat (viz Radostná zpráva). Ale právě že jádrem této Boží radostné zprávy je to, že Bůh se stal naslouchajícím, přijímajícím, doprovázejícím tam, kde jsme, a jedině tak posléze také ukazujícím směr a možnosti naší proměny. 

Pokud bychom i my u nás ve farnosti mohli být pro vás vnějším znamením onoho velikanánského naslouchajícího Božího ucha a oné široké přijímající Boží náruče, bude to pro nás velká čest. Slibujeme, že vaší důvěry nezneužijeme. A neříká se nám to snadno při pohledu na všechnu tu obrovskou bolest těch, jejichž důvěra v církev byla zklamána (viz Zneužívání v církvi). Rádi bychom ale právě proto pomohli vytvořit prostor důvěry, na který je spoleh a který můžete spolu s námi tvořit i vy. Pokud byste tedy měli chuť, podívejte se na naše kontakty a ozvěte se. Budeme vděčni za vaši důvěru.

Já sám se snažím být k dispozici k rozhovoru, žehnání, společné modlitbě či svátosti smíření především každý pátek hodinu před večerní bohoslužbou (viz Kalendář). Je možné si ale se mnou domluvit i schůzku v nějaký jiný, pro vás vhodnější termín.  

farář Řk farnosti Cheb
viz KONTAKTY