Zdroj obrázku: Iniciativa Sníh

Jak se nenakazit covidem-19, jak chránit druhé a co dělat, pokud se nakazíte

Seznam 40 praktických rad imunologa Zdeňka Hela z Iniciativy Sníh

Tento text je volně k použití. Prosím sdílejte na vašich stránkách. Snad bude užitečný. Děkuji. 

prof. Zdeněk Hel

V odpovědi na otázky mnoha z vás jsem se pokusil sestavit seznam několika rad, jak se nenakazit nemocí Covid-19, jak nenakazit druhé, co udělat, pokud se nakazíte, a jak můžeme společnými silami překonat současnou epidemii. Nejedná se o seznam úplný, ale snad bude pro mnohé prospěšný. Názory odborníků na důležitost jednotlivých bodů a na optimální přístupy k ochraně před koronavirem se mohou lišit, na většině doporučení se ale shodneme.

Že všeho nejdůležitější je pravidlo: Pomozte našim zdravotníkům tím, že se sami nenakazíte.

Viz také: farnostcheb.cz/koronavirus

 •  
  I. JAK SE VYHNOUT NÁKAZE A NENAKAZIT DRUHÉ
  K nákaze stačí jediný nádech

  (1) Koronavirus SARS-CoV-2 způsobující nemoc Covid-19 se přenáší především aerosolem a kapénkami. Chránit se před aerosolem je velmi obtížné. Základní pravidlo zní: Představte si aerosol jako cigaretový kouř. Držte se co nejdále od ostatních lidí. Nevdechujte vzduch, který mohli vydechnout jiní.

  (2) Nakazit se můžete během několika sekund. Někdo je přirozeně rezistentní a neonemocní ani po velké dávce viru, jinému stačí i jediné vdechnutí.

  (3) Dva metry odstupu od druhých nestačí, virus se může přenášet i na delší vzdálenost. Znovu platí pravidlo cigaretového kouře. Pokud můžete cítit vydechnutý dým, může se na tuto vzdálenost přenést i virus SARS-CoV-2.

  Uzavřené prostory jsou vysoce rizikové

  (4) Během podzimu a v zimě je vzduch chladnější a sušší. Virus zůstává naživu déle ve studeném vzduchu. V suchém vzduchu kapénky rychleji vysychají a vytváří se mikrokapénky a aerosol. Více času trávíme uvnitř. To vše přispívá k rychlému šíření viru. Snažte se vyhýbat všem uzavřeným prostorům, které sdílíte s jinými lidmi.

  (5) Nepoužívejte veřejnou dopravu, výtahy, nevstupujte do vnitřního prostoru, kde se lidé shromažďují. Jste-li uvnitř, vždy noste pečlivě utěsněnou obličejovou masku. Autobusy, tramvaje, a metro jsou ideálními prostředími, kde se virus hromadí a přenáší. Virus může ve vzduchu vydržet i několik desítek minut. Nakazit se můžete například i na schodech, na kterých většina lidí dýchá zhluboka, či v úzké chodbě, kudy prošel nakaženy člověk několik minut před vámi. Nevstupujte do hospod, barů, restaurací, garážových výčepu, veřejných záchodu, nebo tělocvičen. Venkovní prostory jsou bezpečnější než vnitřní, zvláště pokud proudí vítr.

  (6) Snažte se co nejvíce pracovat z domova, pokud to vaše profese umožňuje. Chráníte tím nejen sebe, ale i kolegy a další osoby, jejichž práci z domova vykonávat nelze.

  Utěsnění respirátoru na obličeji je důležitější než materiál

  (7) Používejte respirátor nebo masku se třemi vrstvami z vhodného materiálu. Účinné utěsnění na obličeji je důležitější než samotný materiál.

  (8) Většina infekcí probíhá prouděním vzduchu volnými místy kolem masky, většinou prostorem okolo nosu. Téměř určitě nenosíte masku dostatečně utěsněnou. Můžete se otestovat: nasaďte si masku a utěsněte ji pevně prsty tvořícími písmeno O okolo vašich úst. Nyní dýcháte přes tkaninu. Pokud se vám po povolení prstu dýchá lépe, znamená to, že dýcháte netěsnícími prostory na okrajích masky, především okolo nosu. Při takovém použití nejste proti viru dostatečně chráněni.

  (9) Je relativně malý rozdíl v samotné propustnosti chirurgických masek, kvalitních trojvrstvých látkových masek, a respirátoru. Rozdíl bývá v utěsnění. Respirátor je výhodný tím, že většinou přiléhá k obličeji lépe, než látkové masky. Vynikající způsob ochrany je respirátor s šátkem uvázaným přes obličej. Pevné respirátory, zvláště pokud jsou nesprávné velikosti, často nechávají velké neuzavřené prostory na svém okraji. Nikdy nepoužívejte respirátory s jednoduchým ventilem, který nezabraňuje výstupu infekčního aerosolu do okolí. Masky šité doma, šály a šátky často nejsou z dostatečně kvalitní tkaniny a jsou zcela nevhodné. Masky obsahující textilie potažené mědí nebo stříbrem neposkytují zvýšenou ochranu proti SARS-CoV-2. Mohou ale omezit růst bakterií a plísní a tím zpříjemnit užívání masky. Dobré usazení na obličeji je důležitější než samotný materiál. Dočasné vynechání ochranných opatření, byť jen na chvíli, téměř anuluje jejich dodržování ve zbytku času. Pokud například nosíte masku v práci celý den a sundáte si ji na společně jídlo či pití, výrazně se sníží či úplně zmizí celkový význam opatření. Neplatí pravidlo 15 minut, nakazit se můžete v průběhu několika sekund.

  Hygiena rukou a obličeje, čištění povrchů a větrání

  (10) Virus se nepřenáší přes kůži. Pokud se ale dotknete infikovaného povrchu a potom se kontaminovanými prsty dotknete svého obličeje, může dojít k přenosu přes oční, nosní, či ústní sliznici. Podle některých výzkumu se člověk svého obličeje dotýká v průměru i více než 1 000-krat denně. Pravidelně si umývejte ruce a obličej, trocha mýdla či detergentu (čistícího prostředku) virus spolehlivě zabije. Maska je vynikající prostředek, který nám brání dotýkat se rukami nosní a ústní sliznice. Po příchodu domů si opatrně sejměte masku bez doteku obličeje, po sejmutí si umyjte ruce a poté i obličej. Detergentem můžete otřít povrchy, kterých jste se mohli dotknout kontaminovanými prsty (klíče, mobily, karty, ucha tašky či jiného zavazadla, hůlky, kliky).

  (11) Dezinfekce předmětů jejich ozařováním UV světlem nemá velký význam. UV záření skutečně virus zabíjí, potřebuje však přímo dopadat na částice viru po určitý čas a s poměrně vysokou intenzitou. Museli byste tudíž předměty, například potraviny, ozařovat po desítky minut že všech možných úhlu, což je téměř nemožné. Čistit vzduch v místnosti UV zářením také nemá příliš smysl. Pokud jste již infikováni, čištění vzduchu tímto způsobem vám nijak nepomůže.

  (12) Přenos potravinami je málo pravděpodobný. Tepelná úprava virus zabíjí. Virus není schopen odolat nepříznivému prostředí v žaludku. Největším nebezpečím je přenos viru z kontaminovaných prstů při vkládání jídla do úst přes sliznici ústní dutiny. Jídlo, kterého se mohli dotýkat jiní, vždy pečlivě umyjte a před jídlem si důkladně umyjte ruce. Při nákupu pečiva prosím dodržujte všechny hygienické zásady.

  (13) Občasné větrání, například každou hodinu či ve škole o přestávkách, nemá velký vliv na přenos viru, přináší ale jiné zdravotní výhody. Konstantní proud vzduchu má podstatně vyšší efekt, obzvláště pokud je spojen s filtrací přes certifikované HEPA filtry.

  (14) Místnosti lze vybavit monitory koncentrace CO2, které se dají poměrně levně pořídit. Koncentrace CO2 se dá přepočítat na přibližný počet výdechu osob v místnosti, který může sloužit jako vodítko při posuzování nebezpečí přenosu.

  Sociální distancování a sociální bublina

  (15) Chovejte se v každé situaci tak, jako byste byli infikováni. Tím minimalizujete pravděpodobnost přenosu potenciální infekce na druhé. Nikdy totiž nevíte, zda infikováni jste či ne.

  (16) Vyhýbejte se lidem, kteří hlasitě mluví, křičí, zpívají, nebo kýchají. Nemluvte nahlas a nekřičte na veřejnosti. Vyhýbejte se davům a shromážděním. Omezte přímý kontakt s přáteli. Vytvořte si sociální bublinu, například složenou ze dvou rodin, které se dále s nikým nestýkají. Nesetkávejte se doma, ale raději venku a s udržováním patřičných rozestupu. Pokud současná nařízení zakazují jakýkoli kontakt, prosím uposlechněte.

  (17) Nainstalujte si aplikaci eRouska a chovejte se podle jejich pokynů. Přesvědčte své přátele, aby si ji nainstalovali také. Pokud ji bude mít většina z nás, získáme silnou zbraň pro kontrolu epidemie.

  Zdravý životní styl, stravování a psychika

  (18) Cvičte venku. Udržujte přitom vzdálenost alespoň 5 metrů od druhých, kteří s vámi nežijí ve společně domácnosti. Travte co nejvíce času na slunci. Slunce pomáhá udržovat vaší rezervu vitaminu D. Stravujte se zdravě. Konzumujte vitamíny v rozumném množství, nejlépe z ovoce a zeleniny. Nepředávkujte se vitaminy ani jinými přípravky. Žádná studie nepotvrdila, že by vitaminy přímo chránily proti onemocnění Covid-19, jsou však důležité pro vaše celkové zdraví a odolný imunitní systém.

  (19) Udržujte dobrou náladu. Deprese uvolňuje kortizol a další faktory, které oslabují váš imunitní systém. Udržujte správné psychologické návyky - relaxaci, meditaci, spánek, komunikaci s rodinou a přáteli, atd.

  Používání eRoušky, rizikové skupiny a lékařská péče

  (20) Pokud trpí vaše dítě nebo někdo jiný z vaší rodiny imunodeficiencí (sníženou imunitou), má astma, aktivní nádor, kardiovaskulární (srdeční) chorobu, cukrovku, nebo jakékoli jiné chronické onemocnění, neposílejte své dítě do školy, dokud nebude dostupné spolehlivě testování či dokud nebude rizikový člen vaší domácnosti očkován.

  (21) Omezte návštěvy zdravotnických zařízení na nezbytné minimum, abyste předešli nozokomiální infekcí, tedy infekcí v nemocničním zařízení. Neodkládejte ale důležité návštěvy u lékaře, pokud máte závažné důvody. Zanedbání zdravotní péče vás může vážně ohrozit.

  Trpělivost a laskavost

  (22) Buďte zdvořilí, trpěliví, a laskaví. Pokud vidíte někoho, kdo nemá masku či nedodržuje jiná ochranná opatření, opatrně ho upozorněte. Nehádejte se.

 •  
  II. CO DĚLAT, POKUD JSTE BYLI VIRU VYSTAVENI
  Důležitost testování a jeho limity

  (1) Testování je nejlepší zbraň, kterou máme proti epidemii. Testy by měly být dostupné pro každého, zdarma a kdykoli. Sledujte svůj zdravotní stav. Pokud se u vás objeví příznaky infekce, zůstaňte doma. Optimální doba pro testování je 4-7 dní po rizikovém kontaktu či kdykoli po objevení prvních příznaků nemoci.

  (2) Antigenní testy jsou velmi nepřesné, zvláště u asymptomatickych jedinců, tedy u lidí bez zřetelných příznaků nemoci. Jejich citlivost u asymptomatickych jedinců může být pod 40-50%, neodhalí tedy 5 až 6 lidí z každých 10 nakažených. PCR testy jsou přesnější a odhalí i jedince v prvotní fázi infekce, kdy ještě nepociťují příznaky nemoci, ale roznášejí virus po okolí.

  (3) Výsledek testu je platný jen po omezenou dobu. Většinou se udává hodnota 12 hodin pro antigenní test a 24 hodin pro test PCR, ani tyto doby však nejsou zaručené.

  (4) Děti infikované koronavirem jsou často bez příznaků, ale šíří infekcí v populaci. Je velmi těžké zabránit přenosům infekce ve školním prostředí. Pokud bylo vaše dítě či kdokoli jiný v domácnosti vystaven možné infekcí, nechte otestovat všechny členy vaší domácnosti. Upozorněte možné kontakty. Dodržujte všechna pravidla karantény.

  Pravidla pro společné domácnosti

  (5) Je velmi těžké či spíše nemožné zabránit přenosu infekce v domácnosti. Masky ani žádný jiný ochranný prostředek přenosu pravděpodobně nezabrání, pokud sdílíte s nemocným stejné prostory. Jedinou možností je úplná izolace, té je ale mnohdy těžké dosáhnout.

  (6) Pokud je jeden člen domácnosti otestován jako pozitivní, celá rodina se musí chovat, jako by všichni její členové byli infikováni. Celá rodina musí tedy zůstat v karanténě. To platí i pro případ, že nikdo z nich nevykazuje očividné známky infekce. Nikdo z rodiny nesmí chodit ven, a to ani na nákupy. V žádném případě nechoďte do práce. Jediným důvodem opuštění domova může být testování, ale pouze v případě, že je možné se na něj dopravit pěšky či vlastním dopravním prostředkem. Nikdy v této situaci nepoužívejte prostředky hromadné dopravy či nesdílejte automobil s osobou, která není v karanténě.

 •  
  III. CO DĚLAT, POKUD JSTE SE NAKAZILI
  Nepanikařte a nebojte se říct si o pomoc

  (1) Pokud jste byli otestováni pozitivně, nechoďte do obchodu nakoupit si zásoby. Požádejte o pomoc a doručení nákupu přátele či sousedy nebo využijte možnost doručení nákupu online. Převezmete předměty v dostatečné vzdálenosti, bez přímého kontaktu a s ochranou obličeje.

  (2) Pokud jste onemocněli Covid-19, zachovejte klid, u většiny lidí má nemoc mírný průběh. Mezi hlavní příznaky Covidu-19 patří horečka, bolest hlavy, únava, zvracení, průjem, kašel, dušnost, bolest v krku a rýma, bolest svalů a kloubů, ztráta čichu a chuti. Udělejte vše pro to, abyste nenakazili druhé. Jak psáno výše, všichni členové domácnosti a jejich blízké kontakty musí předpokládat, že jsou také infikováni. I osoby, které nesdílejí domácnost, ale s nimiž byli členové domácnosti v kontaktu, by se měly nechat otestovat, přednostně metodou PCR. Prosím nahlaste všechny své kontakty na call-centru hygienické stanice. Můžete tím zabránit dalšímu šíření infekce a zachránit zdraví a životy jiných. Členové domácnosti musí automaticky zahájit karanténu. Karanténa by měla být zakončena negativním testem.

  Domácí péče během nemoci Covid-19

  (3) Pro zmírnění průběhu nemoci používejte prostředky podobně jako u běžné chřipky či nachlazení, tedy klid, odpočinek, tekutiny, vitaminy, prostředky na zmírnění bolesti a horečky (např. paralen, aspirin či ibuprofen). Antipyretika i vitaminy používejte střídmě a dávejte pozor na předávkování.

  (4) Žádná vědecká studie do této doby přesvědčivě neprokázala pozitivní efekt isoprinosinu, ivermektinu, hydroxychloroquinu, vitaminu, ani zinku proti nemoci Covid-19. Monoklonální protilátky (od firem Elli Lilly, Regeneron, a dalších) vykazují dobře výsledky u rizikových pacientů v ranné fázi nemoci, zatím však bohužel nejsou široce dostupné. Imunosupresivní léky (dexametazone, colchicine) mohou pomoci u podskupiny pacientů v určité fázi nemoci. Všechny tyto prostředky ale musí být podávány výhradně pod dozorem lékaře a podle přesně stanovených protokolu.

  Kdy je potřeba hospitalizace v nemocnici

  (5) Pokud začnete mít problémy s dýcháním a trápí vás suchý kašel, nečekejte a volejte linku 155. Poradit se můžete na lince 1212. Je dobře mít v domácnosti oxymetr, tedy přístroj na měření hladiny kyslíku v krvi, který se dá poměrně levné pořídit. Hladina pod 90% je znakem nedostatečného prokysličeni a důvodem pro kontaktování zdravotnické záchranné služby.

  (6) I když se zdá, že neexistuje žádný účinný lék proti Covid-19, dostupné lékařské postupy (podpůrná péče, kyslík, ventilace, a další) jsou ve skutečnosti velice úspěšné a dokáží zabránit většině úmrtí u pacientů s těžkým průběhem nemoci. Naším společným cílem musí být zabránit přeplnění nemocnic. Jen tak se každému pacientovi může dostat adekvátní zdravotní péče. Důvěřujte lékařům a následujte jejich pokyny.

 •  
  VI. CO OČEKÁVAT V BUDOUCNOSTI
  Důležitost, účinnost a limity očkování

  (1) Vakcíny vykazují vynikající účinnost proti těžkému průběhu nemoci. Nechejte se imunizovat (očkovat), jakmile to bude možné. Je to nejlepší způsob prevence. Jednotlivé vakcíny se mírně liší ve své schopnosti zabránit detekovatelné infekci virem SARS-CoV-2, všechny ale poskytují téměř úplnou prevenci těžkého průběhu nemoci a nutnosti hospitalizace. Dodržte imunizační protokol. Neznepokojujte se vedlejšími účinky vakcíny, je to známka, že vakcína funguje a vaše tělo získává imunitní odpověď. 

  (2) Vakcíny vás neochrání proti infekci neomezeně a jednou pravděpodobně budete viru vystaveni. Váš imunitní systém ale bude připraven se s infekcí vyrovnat. Naším společným cílem je imunizovat co nejvíce lidí před tím, než budou poprvé infikováni. Virus z lidské populace nikdy nezmizí a většina z nás jim pravděpodobně bude reinfikována (znovu nakažena) několikrát v našem životě. Průběh nemoci by ale u většiny lidí v budoucnu neměl být o mnoho těžší, než běžné nachlazení. I po vakcinaci udržujte doporučená opatření (masky, sociální distancování a další). Nikdy si totiž nemůžete být jisti, že ve vašem případě vakcína dostatečně dobře fungovala a poskytuje postačující ochranu proti současným a budoucím variantám viru. Pokud se dáte očkovat po prodělané infekci, počkejte alespoň několik měsíců. Přesná data zatím neznáme, většinou se ale doporučuje počkat nejméně 3 měsíce. U většiny lidí přetrvává dostatečná hladina protilátek alespoň 5-6 měsíců po prodělané nemoci.

  (3) Viry mutují. Připravte se na zprávy, že se rozšiřují nové varianty koronaviru. Je možné, že bude potřeba nechat se imunizovat proti nové virové variantě. Prodělané onemocnění a imunizace současnými typy vakcín ale pravděpodobně budou poskytovat alespoň částečnou ochranu proti novým virovým variantám a zvýší pravděpodobnost mírného průběhu nemoci.

  Vzájemná pomoc, respekt a naděje

  (4) Pomáhejte ostatním. Buďte vlídní. Zůstaňte v kontaktu se svými blízkými, zejména se staršími spoluobčany.

  (5) Dejte zdravotníkům a ostatním pracovníkům v první linii vědět, jak moc si jejich práce vážíte. Jen díky jim není naše současná situace ještě podstatně horší, než jaká je.

  (6) Pamatujte: I tahle epidemie jednou skončí. Společně virus porazíme.

Český imunolog Zdeněk Hel je profesorem patologie na lékařské fakultě University of Alabama (UAB) v americkém Birminghamu, kde se dlouhodobě zabývá výzkumem viru HIV a jinými nemocemi. Podílí se na intenzivním výzkumu viru SARS-CoV-2 a jeho působení v lidském organismu. Je jedním z představitelů Iniciativy Sníh.

Zdroj: Zdeněk Hel: 40 praktických rad imunologa aneb jak se vyhnout virům (web Iniciativy Sníh; mezinadpisy a zvýraznění vlastní; vlastní úprava číslování v sekcích č. I. / 17 - 22 a IV. / 1 - 6); viz také Facebook Iniciativy Sníh či Seznam Zprávy (1. část a 2. část)