... ať si už o naší vládě či její opozici myslíte cokoli, teď platí:

(JENOM) SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Tak, prosím, vezměte nová opatření vážně, neobcházejte je, nezlehčujte je, zkuste pochopit jejich smysl a vytrvejte! Dík.

Dovolte mi pár slov k momentálním diskuzím o vhodnosti nových protiepidemických opatření:

 1. Extrémní a doslova "smrtelná" vážnost situace mě přesvědčuje, že v této situaci a v této chvíli platí "lepší něco, než nic", "lepší pozdě, než nikdy", "lepší společně a rychle stát za něčím nedokonalým, než se do nekonečna hádat o něčem dokonalejším"...
 2. Vláda mě neskutečně štve, vidím snahu i bezradnost opozice, ale i tak mě extrémní vážnost situace vede k přesvědčení, že v této chvíli je třeba vládní opatření a naplňování jejich cíle JAKO CELEK podpořit.
 3. Jednotlivá opatření lze rozebírat z různých hledisek (Stačí jejich přísnost? Neměla by být ještě přísnější? Nemělo by jich být více? V jiných sektorech? Méně? Nejsou diskriminační? Umožní mi aspoň pokračování v tom, na čem mě osobně v životě záleží? Jsou dostatečně srozumitelná? Jsou jako celek akceptovatelná širší veřejností? ...).
  • Nevím, jestli se jejich tvůrci na tohle všechno ptali. Nevím, kdo jim v tom všechno radil. Nevím, na kterou z těch rad dali a kterou a z jakých důvodů ignorovali. Ale vím (nebo myslím si), že NA TOTO VŠECHNO NYNÍ NENÍ ČAS. Že je to, co je na stole, třeba vzít JAKO CELEK a podpořit to.
  • A to především ne z důvodu, že by jedno či druhé opatření bylo tak klíčové či tak smysluplné (viz to naše diskutované), ale proto, že je třeba nějak POMOCI KE ZVÝŠENÍ AKCEPTANCE vůbec nějakých sebeomezení ze strany většiny společnosti. A myslím, že rozporováním jednotlivých opatření (nebo - na jiných platformách - jejich zesměšňováním či bagatelizací) toho nedosáhneme.
 1. Sám si, možná jen ve své naivitě, říkám, že třeba ještě po tomto "A" (nařízení) rychle a tentokrát účinněji přijde i nějaké "B" (odůvodnění).
  • Třeba že vláda řekne, že firmy ze zpřísňování vynechali, protože na ně se budou zaměřovat skrze nejprve dobrovolné, pak povinné testování.
  • Nebo že někdo vysvětlí, proč zrovna ta květinářství (např. že to je z pietních důvodů, aby květiny byly k dispozici pro pohřby).
  • Třeba někdo něco řekne i k tomu omezení pobytu v přírodě a sportování na území obce (dovedu si představit, že tím např. chtěli dát přeci jen trochu volnější prostor ve srovnání s původně zvažovaným 1 km kolem bydliště; nebo že to je vedeno potřebou omezit cestování za jinými, než bezpečnými individuálně-běžeckými aktivitami).
  • Možná, že tato jednotlivá vysvětlení pak mohou přispět i k větší akceptanci. A pokud tato vysvětlení (zatím) nejsou, nebo jsou pro nás nepřijatelná, možná si můžeme nějaká, pro nás aspoň trochu dávající smysl, vytvořit sami (jako jsem se pokusil výše). Nebo ta ne tak smysluplná prostě přijmout jako daň za rychlost a funkci celku...
 1. Jedna z možných, i když asi nejméně uchopitelných, odpovědí na otázku hledající nějakou nosnou vnitřní motivaci uprostřed všech těchhle absurdit a nedotažeností mě napadá teď nakonec:
  • Možná, že někomu může k nové vnitřní motivaci pomoci otázka, jestli pro něj v jeho životě nejsou nějaké momentálně legální aktivity, které by pro něj přinesly podobné ovoce, jako ty, které momentálně legální nejsou.
  • Nebo ještě radikálněji, jestli nevykonávání momentálně nelegálních aktivit mi pro můj život nemůže přinést nějaké stejně důležité ovoce (třeba na nějaké jiné rovině), jako přinášely ty pro mě dříve běžné, ale dnes omezené.
  • V tom prvním případě třeba místo dlouhých procházek v přírodě cvičení na zahradě či doma. Místo chození po známých hodinová meditace na lavičce na kopci. Místo čehokoli, co nyní nemohu, nějaká dobrovolnická činnost pro ty, kteří si tohle dovolit nemohou (v terénu či online).
  • V tom druhém případě skrze nepříjemný prostor vytvořený výpadkem toho, co jsem dělal běžně doposud, objevení vnitřního, nebo i vnějšího prostoru pro něco, čeho jsem si doposud nevšímal a co je pro mě stejně cenné...

Opatrujte se, myslím na vás všechny v modlitbě.

neděle 28. února 2021

zachrante_zivoty_1

zachrante_zivoty_2