Ze Zprávy o správě majetku Řk farnosti Cheb v roce 2020, která byla vzata na vědomí při společném jednání PRF a ERF ve čtvrtek 17. 12. 2020, vyjímám:

  • Mikulášská střecha: V roce 2020 byl vytvořen fond na generální opravu střechy nad hlavní lodí chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, do kterého byl vložen zisk z prodeje několika farních pozemků městu Chebu (celkem 7 mil. Kč, zatím vložené do investičního projektu v Plzni řízeného Biskupstvím plzeňským). Do fondu budou dále vkládány veškeré zisky z provozu chrámu (které byly doposud používány na splácení úvěru na spolufinancování rekonstrukce krypty a věže, který se vloni již podařilo splatit). V roce 2021 bude zřízena veřejná sbírka a iniciována dárcovská kampaň za účelem získání dalších prostředků na opravu chrámové střechy, která je již v havarijním stavu a generální opravu (s odhadovanými náklady kolem 20 mil. Kč) vyžaduje během několika málo let. Opravu střechy za svoji organizační prioritu přijalo i Biskupství plzeňské, které nám bude se svými odborníky intenzivně k dispozici.
  • Mikulášské věžní helmice: Během roku 2020 se stavebnímu technikovi nepodařilo zjistit jednoznačné informace o možnostech firem a o předpokládaných nákladech na opravu chrámových věžních helmic (z důvodu náročnosti provedení). Tyto budou muset být v nejbližší době opravené kvůli nekvalitnímu pokrytí rohů střešního pláště. Na tento účel máme k dispozici 440 tis. tzv. „zádržného“, které Nadační fond Historický Cheb, který byl investorem obnovy helmic, realizační firmě Pegisan (který se v mezičase ocitla v konkurzu) nevyplatil z důvodu nekvalitního provedení pokrývačských prací. V roce 2021 bude nezbytné se intenzivně touto otázkou zabývat tak, aby byl dodavatel opravy známý do poloviny roku 2021.
  • Náhrada škody Olivius: V roce 2020 farnost vyhrála soud s firmou Olivius, od které dostala náhradu škody (ve výši téměř 1 mil. Kč) za vadně provedené výběrové řízení v rámci projektu rekonstrukce krypty a věže chrámu sv. Mikuláše a Alžběty.
  • Prodej fary v Nebanicích: Ve druhé polovině roku byl dojednán prodej bývalé fary v Nebanicích, kde její budoucí majitelé chtějí zřídit základní školu alternativního typu. Zároveň s obcí a firmou Viagem, současným vlastníkem kostela sv. Osvalda, jednáme o tom, jakým způsobem by mohl kostel sloužit kulturním potřebám obce.
  • Chebská monstrance: Gotická chebská monstrance byla na konci roku 2020 zapůjčena na výstavu do plzeňských Masných krámů, odkud se vrátí v březnu 2021 a měla by pak být na několik let, do doby, než pro ni zřídíme vlastní výstavní prostor, zapůjčena do Galerie výtvarných umění Cheb.
  • Mobilita faráře: V roce 2021 bude muset být řešena otázka mobility faráře, kterému v příštím roce doslouží služební automobil a biskupství přijalo princip, že mobilitu faráře má ekonomicky nést farnost (ať už placením služebních jízd soukromým vozidlem faráře na základě cestovního příkazu, nebo zajištěním služebního automobilu v majetku farnosti).
  • Rozvojový plán farnosti: V roce 2020 probíhaly práce na zpracování tzv. Rozvojového plánu farnosti v oblasti správy majetku, které budou v první polovině roku 2021 završeny zhodnocením, který majetek budeme dále spravovat a jakým způsobem, a který majetek nabídneme k odprodeji třetím osobám. To se týká hlavně lesních a částečně i některých dalších pozemků, ale také např. budovy kostela sv. Václava.
  • Rozvoj farního penzionu: V roce 2021 bychom se v oblasti správy majetku pak kromě toho chtěli zabývat koncepčním rozvojem areálu farního penzionu, aktualizací koncepce správcovství farnosti, otázkou k životnímu prostředí šetrného hospodaření farnosti a otázkou podpory systematického rozvoje osobního dárcovství farníků a sympatizantů farnosti.
  • Správce majetku farnosti: Dlouho již hledaný správce majetku farnosti bohužel nebyl nalezen ani během roku 2020. Důsledky toho jsou vidět v některých v roce 2020 nesplněných či nedotažených úkolech. Správa majetku pokračuje víceméně samospádem a pouze reaguje na vzniklé situace. Chybí koncepční rozvoj, práce s dárci a dlouhodobější finanční výhled. Nalezení správce majetku farnosti proto považuji za jednu z priorit pro rok 2021.

Nakonec děkuji všem, kteří po celý loňský rok finančně, spoluprací i modlitbou podporovali život a službu naší farnosti. Velmi si toho vážím a s mými spolupracovníky se budeme i v tomto roce snažit, a by tato vaše podpora byla využita efektivně, transparentně a cíleně na rozvoj poslání farnosti žít život sloužící Životu.

Petr Hruška