V pondělí 4. ledna 2021 bylo na FCB stránkách města Města Chebu zveřejněno video s apelem chebského starosty, Mgr. Antonína Jalovce, ohledně krizové epidemické situace ve městě Chebu. Protože jsme jako farnost nedílnou součástí této širší občanské komunity a situace se samozřejmě dotýká i života farnosti, přinášíme zde tento starostův projev v celém znění.  

Vážení Chebané,

obracím se na vás v asi nejsložitější situaci za období, kdy jsem starostou našeho krásného města.

Počty nakažených koronavirem bohužel už před Novým rokem začaly v našem městě prudce stoupat a stoupají dodnes. Situace je skutečně vážná. Na úřadě jsme už museli řešit přerušení chodu některých agend, musela být uzavřena jedna z mateřských školek, s velkými počty lidí v karanténě nebo nakaženými se potýkají i složky integrovaného záchranného systému, na jejichž funkčnosti závisí přežití mnoha z nás.   

Bohužel, co je ještě horší, stoupají i počty lidí, kteří potřebují intenzivní lékařskou péči. Chebská nemocnice je na hraně svých kapacitních možností a její personál opravdu již po dlouhou dobu čelí enormnímu úsilí a vypětí v péči o covidové pacienty.

Dovolím si vás tedy opravdu požádat, prosím vás, pokuste se alespoň na nejnutnější dobu, na přechodnou dobu omezit společenské kontakty a opravdu důsledně dodržujte protiepidemická opatření. Skutečně na tom mohou záviset životy mnohých z nás.

Vím, že po deseti měsících epidemie jsme už všichni podráždění a unavení a situace je nadále vážná. Opravdu vás ale ještě jednou žádám, abyste i přesto dokázali ještě jednou zatnout zuby a pomohli nám toto těžké období překonat.

Věřím, že to dokážeme.

Mgr. Antonín Jalovec
starosta města Chebu
Zdroj: FCB stránky Města Chebu

Viz také: farnostcheb.cz/starosta

PS: Na výzvu chebského starosty k osobní zodpovědnosti a maximálnímu možnému omezení sociálních kontaktů v současné krizové epidemické situaci na Chebsku zareagovala naše farnost rozhodnutím dočasně až do odvolání pozastavit možnost využití stanoveného limitu 10% obsazenosti kapacity kostela. Pouze ranní nedělní bohoslužba bude zajišťována a online přenášena malým služebným týmem a ani ta nebude přístupná dalším účastníkům.