biskup_seniori_titulka

Plzeňský biskup Tomáš Holub 15. prosince 2020 napsal osobní dopis všem seniorům a nemocným Plzeňské diecéze a požádal faráře, aby jim jej se svým vlastním osobním dovětkem doručili.

V dopise biskup navazuje na letošní diecézní motto "Nebojte se, já jsem přemohl svět" a v posledním odstavci svého dopisu zmiňuje motto roku příštího: "I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat v Hospodinu, svém spasiteli". 

V dopise kromě jiného biskup Tomáš přináší i toto povzbuzení:

"Chci Vám připomenout, že jste důležití nejen pro Vaše blízké, ale že jste důležití i pro naši diecézi, pro naše farnosti, jste svědky víry, jste spravedlivými, jejichž modlitby, nesení obtíží stáří a oběti přinášejí pomoc a povzbuzení mnohým."

Celý dopis si můžete stáhnout zde: