Videozáznam a audiozáznam ze Slavnosti Zjevení Páně - Tří králů (středa 6. 1.) z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu

Záznam můžete spustit v přehrávači NÍŽE nebo přímo na YouTube kanálu Řk farnost Cheb ZDE

Mše začíná v 17:00

AUDIO úvodu a kázání můžete spustit v přehrávači NÍŽE nebo na SoundCloud ZDE

Úvod, evangelium, kázání "Zlato - Kadidlo - Myrha", píseň Láska přichází, celkem 13 min.:

AUDIO prezentace služeb a požehnání můžete spustit v přehrávači NÍŽE nebo na SoundCloud ZDE

Úvod, prezentace služeb, Tříkrálové požehnání, závěrečná píseň, celkem 21 min.:

 
Ohlášky na aktuální týden:
Tříkrálová sbírka v Chebu a okolí:
Pastýřský list biskupa Tomáše:

Slovo faráře na Nový rok:

Infostránka ke koronaviru ve farnosti:
Farní protiepidemický systém PLES:
Online růženec chebské farnosti:
Možnosti finanční podpory farnosti:
Inspirace pro domácí bohoslužbu: