Videozáznam a audiozáznam ze ze Slavnosti Matky Boží Panny Marie (Nový rok 1. 1.) z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu s četbou pastýřského listu biskupa Tomáše Holuba

Záznam můžete spustit v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na YouTube kanálu Řk farnost Cheb ZDE

Mše začíná v 10:00

AUDIO můžete spustit v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na SoundCloud Petr Hruška ZDE

Sestřih - úvod, evangelium, pastýřský list biskupa Tomáše "Budu jásat v Hospodinu", celkem 20 min.:

 
Ohlášky na aktuální týden:
Tříkrálová sbírka v Chebu a okolí:
Pastýřský list biskupa Tomáše:

Slovo faráře na Nový rok:

Další vánoční bohoslužby:
Infostránka ke koronaviru ve farnosti:
Farní protiepidemický systém PLES:
Online růženec chebské farnosti:
Možnosti finanční podpory farnosti:
Inspirace pro domácí bohoslužbu: