Z obsahu čísla vybíráme:

 • Editorial: Dopis Ježíškovi
 • Slovo faráře: Život v mračném čase
 • Cesty víry: Vánoční dárek s vůní růže
 • Pomoc potřebným
  • Peče celá ekumena
  • Poděkování zdravotníkům
  • Strom splněných přání
  • Tříkrálová sbírka 2021
 • Podzimní ruch na Loretě
 • Dopis Ježíškovi
 • Proti-letargicko-epidemický systém PLES
 • Staňte se spolutvůrci Chebského betléma!
 • Chebské adventní roráty
 • Přikládáme do ohně - Advent pro manžele
 • Farní kalendář a Pravidelnosti

Celé číslo ke stažení ve formátu .pdf