V Chebu, 28. listopadu 2020

Moji milí, 

za necelé čtyři týdny oslavíme Ježíšovy narozeniny. Bude to oslava jiná, než obvykle. Bude to zastávka na naší společném putování onou podivnou neznámou krajinou, do které jsme se vydali už letos na jaře. Bude to zastávka ani ne na nějakém společném místě, ale spíše na všech těch místech, kam jsme jako ovce byli novou vlnou koronaviru rozptýleni v "mlhavém, mračném čase", o kterém mluvil prorok Izaiáš v prvním čtení Slavnosti Ježíše Krista Krále.

Ale nic z těchto podivností nám nemůže ubrat na radosti z Narození. Nic z těchto mlhavostí nám nemůže zastřít Kristovo trvalé každodenní přicházení. Nic z dnešních nejistot nám nemůže zabránit, abychom dál žili svůj život sloužící Životu. Jen se možná musíme učit v tomto životě novými způsoby propojovat se navzájem přes hranice našich jen na povrchu izolovaných světů. 

"Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení, nebo úzkost, nebo pronásledování, nebo hlad, nebezpečí, nebo smrt?" (Řím 8,35) Přečtěte si zase jednou Římanům 8,31-38! Nechejte se těmito slovy provázet celý Advent. Vždyť, jak dále píše Pavel, "v tom všem slavně vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval" (Řím 8,37).

Tahle "sláva", tato záře vítězství, ale do našich životů přichází skrze zapálení malých plamínků, které se postupně spojují v jeden oheň. A o tom je Advent. O bdělé, pozorné, láskyplné vnímavosti vůči těmto plamínků v nás již dávno zapáleným. 

Na cestě letošním Adventem nás budou provázet některé podněty z plzeňského biskupství, které vám jsou k dispozici na farnostcheb.cz/adventavanoce2020. A nejen podněty, ale na sv. Mikuláše, o 2. neděli adventní, nás na mši svatou s našimi dětmi přijede povzbudit i sám biskup Tomáš! Je toho v nabídce poměrně hodně, bude tedy třeba pečlivě si vybírat, abyste se nepřehltili. Vy sami proto v modlitbě zvažte, co z toho všeho pro vás bude opravdu povzbuzením, inspirací, posilou a prostředkem k propojení se s ostatními bratřími a sestrami ve farnosti a v diecézi:

  • Z oddílu "Společné pro všechny adventní neděle" to může být např. "Adventní výzva pro každý týden", kterou si můžete vždy na začátku adventního týdne (v sobotu večer či v neděli) poslechnout a nechat se jí doprovázet v dalších dnech. V tomto oddíle najdete také podněty pro rodinné domácí nedělní bohoslužby, kterými můžete (např. v sobotu večer jako přípravu na neděli) doplnit svoji "dálkovou" účast na společné farní eucharistii v neděli dopoledne (dále zprostředkovávanou online). Máte-li mladší školní děti, možná pro ně může být inspirací pomůcka "Cestou do Betléma" od plzeňských sester salesiánek. V tomto oddíle se také dozvíte, jaké jsou možnosti fyzické účasti na nedělních mších v adventní době. 
  • Oddíl "Společné pro všechny adventní všední dny" vám pak nabídne inspirace pro jednotlivé všední dni během adventní doby, jako např. "Adventní probuzení na každý den" (krátká audionahrávka jako ranní inspirace) či každodenní "Adventní punkta" z redakce časopisu Salve, dále pak pozvánku na Chebské roráty (ať už k fyzické účasti, nebo k online inspiraci) případně povzbuzení k připojení se ke stále pokračujícímu farnímu růženci, na který se scházíme online každý den od 20:00. 
  • Další čtyři oddíly pro jednotlivé adventní týdny vám pak nabídnou specifické příležitosti pro ten který adventní týden, jako např. večerní žehnání adventních věnců s biskupem Tomášem v sobotu 28. 11., dvoje plzeňská hudební setkání, adventní rekolekce s biskupem Tomášem v sobotu 5. 12., růženec s biskupem Tomášem v úterý 8. 12. apod. Budou zde také postupně vkládané odkazy na jednotlivé LIVE přenosy našich bohoslužeb, na podklady k domácím bohoslužbám a na alternativní podněty k domácím bohoslužbám "Advent v obýváku" od našich kolegů Oblátů z Plas.  
  • Toto vše může být podpořeno osobními setkáními při slavení eucharistie či svátosti smíření, jak je to i v této době umožněno. Jakým způsobem jsou vám tyto svátosti k dispozici, to se dozvíte z našeho systému PLES, který aplikuje státní PES na poměry naší farnosti (viz farnostcheb.cz/PLES). Kdybyste si s tím nevěděli rady, zavolejte, určitě něco společně vymyslíme. Rád vás dle možností navštívím nebo poradím, k jaké skupince se můžete ke slavení eucharistie ve farnosti připojit. 

Jak to bude o Vánocích, to ještě přesně nevíme, ale můžeme se nechat překvapit. Nejen tím, jaká budou v té době platit opatření, ale především každý den do našich životů přicházejícím Pánem přinášejícím povzbuzení, útěchu a naději k životu, který slouží Životu, který opravdu, ale opravdu není ani v nejmenším omezen jakýmikoli vnějšími omezeními. 

Těším se na zprávy od vás, na setkání s vámi a na společnou důvěryplnou, nadějeplnou a láskyplnou adventní cestu dnešním mlhavým a mračným časem. 

Váš Petr