AUDIO: Bůh v karanténě (7): "Pojďte, požehnaní mého Otce" - Úvod k bohoslužbě a evangelium Mt 25,31-46 (4 min.) a kázání "Pojďte, požehnaní mého Otce" (12 min.) ze Slavnosti Ježíše Krista Krále 22. 11. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 16 min.)

 
Ohlášky na aktuální týden:
Přenosy online.
Tvoříme spolu:
Online růženec chebské farnosti:
Možnosti finanční podpory farnosti:
Inspirace pro domácí bohoslužbu: