AUDIO: Bůh v karanténě (6): "Svoboda jako služba" - Úvod k bohoslužbě, první čtení Jak 1,19-25 a evangelium Mt 25,31-40 (8,5 min.) a kázání "Svoboda jako služba" (20 min.) z vigilie poutní Slavnosti sv. Alžběty Duryňské 16. 11. 2020 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 28,5 min.)

Světový den chudých 15. 11. 2020:

Svatá Alžběta Uherská - Duryňská (význam, život, poselství):

Truverská mše od Petra Ebena:
Přednáška biskupa Tomáše Holuba:
Ohlášky na aktuální týden:
Tvoříme spolu - výsledky 1. kola a vyhlášení 2. kola:
ONLINE setkání dětí (čtvrtek 16:00):
Růženec chebské farnosti (denně ve 20:00):
Možnosti finanční podpory farnosti:
Manuály pro domácí bohoslužbu: 
Nedělní liturgie pro děti: 
Biblické a liturgické texty: