Videozáznam bohoslutby slova ze mše svaté z Památky Všech věrných zemřelých v pondělí 2. 11. 2020 od 18 hod. z chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu se čtením jmen našich zemřelých

Záznam můžete spustit v prohlížeči NÍŽE nebo přímo na YouTube kanálu Řk farnost Cheb ZDE

Mše s modlitbou za zemřelé začíná v 18:00

Audionahrávka (sestřih):
  • AUDIO (úvod, evangelium, kázání a závěr, 14 min.)

Podněty pro domácí bohoslužbu za zemřelé:

Svíce pro naše zemřelé (více informací):

Ohlášky na aktuální týden:
Růženec chebské farnosti denně ve 20:00: