AUDIONAHRÁVKA: Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 22,34-40 (5 min.), slovo pro děti "Tvoříme s radostí" (11 min.), kázání ze série Bůh v karanténě (3) "Miluj Boha v bližním" aneb "Procházka temným údolím" (Jana Haklová) (9 min.), píseň "Mou cestu v rukou máš" (3,5 min.), uvedení k vyznání víry (2,5 min.) a závěrečné požehnání se Salve Regina (2,5 min.) z ranní mše svaté 25. 10. 2020 (30. neděle v mezidobí 2020 A) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 33,5 min.)

 
Možnosti finanční podpory farnosti:

Podpora domácích bohoslužebných setkání:

Tvoříme spolu - výsledky 1. kola a vyhlášení 2. kola: