#ZACHRAŇMEČESKO Výzva vědců ZDE

Závěrečný apel multioborového panelu vědců (14. 10. 2020):

  1. Zaveďte osobní lockdown. Mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech – například péče o blízké. Neshlukujte se. Minimalizujte fyzický kontakt se všemi lidmi mimo vaši domácnost.

  2. Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry. Virus se šíří hlavně v kapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt s nimi je třeba zastavit buď vzdáleností nebo kusem látky.

  3. Berte situaci skutečně vážně, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím, které riziko zlehčují či popírají (přehled vyvrácených nepravd najdete na manipulatori.cz).

  4. To, co uděláme či neuděláme teď, rozhoduje o tom, kolik lidí bude za měsíc vážně nemocných nebo bude umírat – nehrajme ruskou ruletu s osudem našich blízkých.

Celou výzvu si přečtěte ZDE

Slovo chebského faráře (15. 10. 2020):

V duchu této urgentní výzvy vědců a ve světle prosby ministra zdravotnictví ("Prosím vás všechny, zůstaňte doma!") apeluji i na všechny farníky, aby v nejbližších dnech své kontakty s druhými lidmi omezili opravdu na nejnutnější minimum. S okamžitou platností až do odvolání také ruším svoji nabídku slavit přes týden bohoslužby v malých skupinách po 6 lidech a povzbuzuji k intenzivní a důvěryplné osobní modlitbě ve vašich domácnostech či v přírodě.

Vše ostatní z mého posledního Slova faráře zůstává v platnosti.

Pokud máme kromě toho další možnosti a síly, nabídněme svoji blízkost, slova naděje a skutky lásky těm, kteří to kolem nás, v nejbližším okolí, sousedství či širší rodině, nejvíce potřebují.

Jak dnes napsal i kardinál Dominik Duka: "Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá v hlásání Naděje. Dnes, více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli světla do potemnělých lidských duší, zvěstovateli Naděje, která je silnější než smrt. Chtěl bych proto vyzvat všechny věřící, duchovní i laiky, muže i ženy, aby podle svých možností nabídli společnosti své služby, aby v těchto těžkých dnech 'dýchali' s ní. Vím, že tak mnozí již činí. Všem za to patří můj veliký dík." (Zdroj: Církev.cz)

Pro nejaktuálnější informace se, prosím, mrkněte na farnostcheb.cz/koronavirus.

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb
tel. 608 656 557

Další důležité hlasy:

Více k současné situaci: