Úvod do bohoslužby a druhé čtení Flp 4,6-9 (7 min.), kázání uvádějící do pátého tématu Doby stvoření "Čas k jásotu" (16 min.), společná modlitba Františkova Chvalozpěvu stvoření (5 min.) a závěrečný zpěv Laudato si (2 min.) z ranní mše svaté 4. 10. 2020 (27. neděle v mezidobí 2020 A) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 30 min.)