Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 21,28-32 (5 min.), komentovaná četba 4. části papežova listu k Době stvoření (10 min.), kázání uvádějící do čtvrtého tématu Doby stvoření "Čas k nápravě" (12 min.) a závěrečné požehnání (1 min.) z ranní mše svaté 27. 9. 2020 (26. neděle v mezidobí 2020 A) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 28 min.)