Úvod do bohoslužby a evangelium Mt 20,1-16a (8 min.), kázání uvádějící do třetího tématu Doby stvoření "Čas k odpočinku" (17 min.) a závěrečná píseň (1,5 min.) z ranní mše svaté 20. 9. 2020 (25. neděle v mezidobí 2020 A) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 26,5 min.)