Evangelium, kázání (t = 2:50 až t = 20:50), ohlášky, požehnání a závěrečná píseň z Vigilie Zmrtvýchvstání Páně v sobotu 11. 4. 2020 od 22 hod. do 24 hod. v kapli sv. Jana u farního kostela v Chebu