Ve farní knihovně je k dostání několik kousků druhého opraveného vydání encykliky papeže Františka Laudato si' o péči o společný domov. Encyklika byla vydána před pěti lety (24. května 2015) a papež František při té příležitosti vyhlásil "Rok Laudato si" (24. 5. 2020 až 24. 5. 2021), během kterého by se mělo poselství encykliky dostat nejrůznějšími formami ke každému, kdo se jen trochu zajímá o církevní nauky v oblasti péče o "sestru matku Zemi" (jak rád po sv. Františkovi z Assisi říkává papež). Více na www.farnostcheb.cz/laudatosi.

Encyklika je také k jako e-kniha zdarma dispozici zde:

Petr Hruška