Více poutníků z Česka

V r. 2003 jsme zahájili denní provoz na Loretě a na naše poutní místo chodili převážně Němci. V posledních letech už to bylo vyrovnané a letos přichází mnohem více Čechů a Moraváků než Němců, a ostatní cizinci už vůbec ne. Loreta je známá v celé republice, přispělo k tomu i to, že Česká televize zde natočila několik pořadů. Přicházejí ale nejen jako turisté, kteří si přijdou hlavně koupit turistickou známku nebo „vizitku“, kterou si pak nalepí do turistického sešitu, ale jako praví poutníci. A když si na tabulích prohlédnou, jak byla Loreta úplně zničená a vypleněná a jak vypadá dnes, nacházíme v návštěvní knize tyto zápisy, které nás těší:

Velké poděkování všem, kteří se snaží k větší cti a slávě Boží o uchování památek. Ať Vám Pán žehná a chrání Vás.

Je dobře, že existují lidé, kteří dokážou proměnit zkázu v krásu.

Milý personál, krásná památka, úžasné místo.

Moc se nám tu líbilo, velmi krásně opraveno a zaplať Pánbůh zachráněno.

Dobře, že žijí a žili lidé, jako byl pan Anton Hart, jemuž můžeme poděkovat za záchranu Lorety, tak významné památky.

Alena Kovaříková

PS: Na Loretě je ječtě celé září otevřeno od středy do neděle, vždy od 10:30 do 15:30 hod. Závěrečná česko-německá poutní mše původně plánovaná na neděli 4. října 2020 se ruší.  

Setkání Rady Lorety

Ve čtvrtek 23. srpna se po delší době opět setkala Rada Lorety, jejíchž členy jsou zástupci českého i německého spolku Maria Loreto a zástupci farnosti. Po vzpomínce na jednoho z členů německého spolku, Roberta Tremla, který v souvislosti s Covid19 zemřel 3. dubna 2020, jsme se sdíleli o zkušenosti z posledního nelehkého období a naplánovali další spolupráci, včetně domluvy investičních akcí.

Petr Hruška