• Modlitbu Doby stvoření 2020
  • Slovo biskupa Tomáše k diecézní pouti
  • Slovo papeže Františka k Době stvoření
  • Svědectví jedné z farnic o "cestě do Ninive"
  • Výzvu faráře k nemocným a doprovázejícím
  • Podrobnosti k Době stvoření 2020 v Chebu
  • Zprávy z pastorační a ekonomické rady
  • Dopis sv. Františkovi z Assisi
  • Zkušenosti z farní dovolené na Bublavě
  • Zprávičku o pouti na Javořinu
  • Nenechte si ujít, Farní kalendář, Pravidelnosti

Celé číslo ke stažení ve formátu .pdf