Úvodní píseň k rodinné bohoslužbě s biskupem Františkem Radkovským na začátek školního roku, uvedení do bohoslužby a evangelium Mt 18, 18-20 (4 min.), kázání pro dospělé i děti uvádějící do prvního tématu Doby stvoření "Čas k upamatování" (14 min.) a závěrečné slova pana biskupa s požehnáním a závěrečnou písní (4 min.) z ranní mše svaté 6. 9. 2020 (23. neděle v mezidobí 2020 A) v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu (celkem 24 min.)